Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Zoznam vystavovateľov

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 8. - 10. 10. 2024

Veľtrhu sa zúčastňujú univerzity, vysoké školy a iné vzdelávacie inštitúcie z celého sveta. Príďte si vybrať tú najlepšiu školu pre vaše budúce štúdium!

ADVANTAGE AUSTRIA Bratislava, Slovensko
humanitní přírodovědný technický ekonomický
Suché mýto 1, 811 03 Bratislava č.
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí, Slovensko
humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
Orechová 5097/63, 90042 Dunajská Lužná č.
AMBIS vysoká škola, a.s., Česká republika
humanitní ekonomický umělecký
Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 č.
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA), Slovensko
humanitní
Grösslingová 53, 811 09 Bratislava č.
Cambridge Study - Štúdium bez hraníc, Slovensko
humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
Staromestská 3, budova UNIQ, 841 04 Bratislava č.
career start bw, Německo
Lautenschlagerstrasse 21/23, 70173 Stuttgart č.
EF Education s.r.o., Slovensko
Hviezdoslavovo námestie 15, 811 02 Bratislava č.
Francúzsky inštitút na Slovensku, Slovensko
humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
Sedlárska 7, 812 83 Bratislava č.
Grada Publishing a.s., Česká republika
U Průhonu 22, 170 00 Praha č.
Holprom - Štúdium v Holandsku, Slovensko
humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
Veľká Čausa 98, 971 01 Prievidza č.
Information Planet, s.r.o., Česká republika
Myslíkova 1998/30, 120 00 Praha 2 č.
InterStudy - štúdium v Holandsku, Dánsku, Belgicku a ďalších krajinách, Slovensko
humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
Gajova 4, 811 09 Bratislava č.
Metropolitní univerzita Praha, Česká republika
humanitní ekonomický
Dubečská 900/10, 100 00 Praha 10 č.
NEWTON University, Česká republika
humanitní ekonomický
Rašínova 103/2, 602 00 Brno č.
SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+, Slovensko
Križkova 9, 811 04 Bratislava č.
Štátny inštitút odborného vzdelávanie (Národné centrum Europass), Slovensko
Stromová 9, 837 63 Bratislava č.
THE FIZZ Studentské bydlení Praha, Česká republika
Na Zátorách 1625/1, 170 00 Praha - Holešovice č.
Unicorn Vysoká škola s.r.o., Česká republika
technický ekonomický
V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3 č.
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí, Česká republika
Laubova 2, 130 00 Praha č.
University College Prague, Česká republika
U Santošky 17, 150 00 Praha č.
University of New York in Prague, Česká republika
humanitní ekonomický
Londýnská 41, 120 00 Praha 2 č.
Vyber správně - CANONADA s.r.o., Česká republika
Nuselská 375/98, 140 00 Praha č.
Vysoká škola CEVRO, Česká republika
humanitní ekonomický
Jungmannova 28/17, 110 00 Praha č.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, Slovensko
ekonomický
Furdekova 16, 851 04 Bratislava č.
Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle, Slovensko
ekonomický
Panónska cesta 17, 85104 Bratislava č.
www.scio.cz, s.r.o., Česká republika
Pobřežní 34, 186 00 Praha č.
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM),
Prievidza č.