Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Slovenská technická univerzita v Bratislave

přírodovědný technický ekonomický umělecký
Názov Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ulice Vazovova 5
PSČ 812 43
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovenská republika
Telefón
E-mail education@stuba.sk
Web www.stuba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy ECTS, DS

Ďalšie informácie

FIIT STU je najkvalitnejšou informatickou fakultou na Slovensku. Úroveň štúdia je porovnateľná so zahraničnými univerzitami. Naši absolventi patria k najžiadanejším na trhu práce. Okrem vysokej kvality štúdia v modernej budove v špičkovo technicky vybavených počítačových laboratóriách, majú študenti možnosť pracovať na zaujímavých projektoch už od 1. ročníka a zároveň užívať bohatý študentský život.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ilkovičova 3, Bratislava, Slovensko,

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná informatika
  technický
 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
 • Automobilová mechatronika
  technický
Detail fakulty

Ústav manažmentu

Vazovova 5, Bratislava, Slovensko,

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
  technický ekonomický
 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Priestorové plánovanie
  technický ekonomický
Detail fakulty

Stavebná fakulta

Radlinského 11, Bratislava, Slovensko,

 • Aplikovaná matematika
 • Architektonické konštrukcie a projektovanie
 • Civil Engineering
  technický
 • Geodézia a kartografia
  přírodovědný technický
Detail fakulty

Fakulta architektúry a dizajnu

Nám. slobody 19, Bratislava, Slovensko,

 • Architektúra
 • Architektúra a urbanizmus
  technický umělecký
 • Dizajn
  technický umělecký
 • Urbanizmus
Detail fakulty

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

J. Bottu 2781/25, Trnava, Slovensko,

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  technický
 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
 • Integrovaná bezpečnosť
  přírodovědný
Detail fakulty

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Radlinského 9, Bratislava, Slovensko,

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické technológie a materiály
 • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Detail fakulty

Strojnícka fakulta

Nám. slobody 17, Bratislava, Slovensko,

 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
  technický
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  technický
 • Automobily a mobilné pracovné stroje
  technický
Detail fakulty

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Ilkovičova 2, Bratislava, Slovensko,

 • Aplikovaná informatika
  technický
 • Informatika
  technický
 • Informatika (konverzný)
  technický
 • Informačná bezpečnosť
  technický
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Analytická chémia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Anorganická chémia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Anorganické technológie a materiály
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Aplikovaná elektrotechnika
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Aplikovaná informatika
technický
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Aplikovaná informatika
technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
technický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Aplikovaná matematika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Aplikovaná mechanika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Aplikovaná mechanika a mechatronika
technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Architektonické konštrukcie a projektovanie
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Architektúra
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Architektúra a urbanizmus
technický umělecký
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Automatizácia a informatizácia procesov
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
technický
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný)
Bakalárske Prezenčné Slovenský

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Brno 2024

XXIX. ročník,
Výstavisko Brno
19.11 - 22.11.2024

stánek č.

Gaudeamus Bratislava 2024

XXVII. ročník,
Incheba Expo Bratislava
08.10 - 10.10.2024

stánek č.