Slovenská technická univerzita v Bratislave

Názov Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ulice Vazovova 5
PSČ 812 43
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 917 669 586
E-mail public@stuba.sk
Web www.stuba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy ECTS, DS

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Zoznam fakúlt

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ilkovičova 3, Bratislava, Slovensko,

 • Elektronika
 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
 • Meracia technika
 • Telekomunikácie
Detail fakulty

Ústav manažmentu

Vazovova 5, Bratislava, Slovensko,

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Priestorové plánovanie
Detail fakulty

Stavebná fakulta

Radlinského 11, Bratislava, Slovensko,

 • Aplikovaná matematika
 • Geodézia a kartografia
 • Inžinierske a environmentálne staviteľstvo
 • Teória a konštruckie pozemných stavieb
Detail fakulty

Fakulta architektúry

Nám. Slobody 19, Bratislava, Slovensko,

 • Architektura
 • Architektúra a urbanizmus
 • Dizajn
 • Urbanizmus
Detail fakulty

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

ul. Jána Bottu 25, Trnava, Slovensko,

 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Mechatronika v technologických zariadeniach
 • Priemyselné manažérstvo
 • Výrobné technológie
Detail fakulty

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Radlinského 9, Bratislava, Slovensko,

 • Anorganické technológie a materiály
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
 • Chemické inžinierstvo
 • Prírodné a syntetické polyméry
Detail fakulty

Strojnícka fakulta

Nám. Slobody 17, Bratislava, Slovensko,

 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Energetické stroje a zariadenia
 • Strojárske technológie a materiály
 • Výrobné stroje a zariadenia
Detail fakulty

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 2, Bratislava, Slovensko,

 • Informatika (konverzný)
 • Informačné systémy
 • Inteligentné softvérové systémy
 • Softvérové inžinierstvo
Detail fakulty

Zoznam študijných programov

Analytická chémia
Analytická chémia
Anorganická chémia
Anorganická chémia
Anorganické technológie a materiály
Anorganické technológie a materiály
Aplikovaná elektrotechnika
Aplikovaná elektrotechnika
Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Aplikovaná mechanika
Aplikovaná mechanika
Aplikovaná mechanika
Aplikovaná mechanika a mechatronika
Aplikovaná mechanika a mechatronika
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Architektonické konštrukcie a projektovanie
Architektonické konštrukcie a projektovanie
Architektura
Architektura
Architektúra a urbanizmus
Architektúra a urbanizmus
Automatizácia a informatizácia procesov
Automatizácia a informatizácia procesov
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Automatizácia, informatizácia v chémii a potravinárstve
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný)
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný)
Automobilová mechatronika
Automobilová mechatronika
Automobily a mobilné pracovné stroje
Automobily a mobilné pracovné stroje
Biochémia
Biochémia
Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)
Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)
Biochémia a biomedicínske technológie
Biochémia a biomedicínske technológie
Biotechnológia
Biotechnológia
Biotechnológia (konverzný)
Biotechnológia (konverzný)
Biotechnológia a potravinárska technológia
Biotechnológia a potravinárska technológia
Biotechnológie
Biotechnológie
Civil Engineering
Civil Engineering
Dizajn
Dizajn
Dopravné stroje a zariadenia
Dopravné stroje a zariadenia
Elektroenergetika
Elektroenergetika
Elektronika
Elektronika
Elektronika a fotonika
Elektronika a fotonika
Elektrotechnika
Elektrotechnika
Energetické stroje a zariadenia
Energetické stroje a zariadenia
Environmentálna výrobná technika
Environmentálna výrobná technika
Fyzikálna chémia
Fyzikálna chémia
Fyzikálne inžinierstvo
Fyzikálne inžinierstvo
Geodézia a kartografia
Geodézia a kartografia
Geodézia, kartografia a kataster
Geodézia, kartografia a kataster
Chémia a chemické technológie
Chémia a chemické technológie
Chémia a technológia požívatín
Chémia a technológia požívatín
Chémia a technológia životného prostredia
Chémia a technológia životného prostredia
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný)
Chémia, medicínska chémia a medicínske materiály (konverzný)
Chemická fyzika
Chemická fyzika
Chemické a potravinárske stroje a zariadenia
Chemické a potravinárske stroje a zariadenia
Chemické inžinierstvo
Chemické inžinierstvo
Chemické inžinierstvo (konverzný)
Chemické inžinierstvo (konverzný)
Chemické technológie
Chemické technológie
Informačná bezpečnosť
Informačná bezpečnosť
Informačná bezpečnosť (konverzný)
Informačná bezpečnosť (konverzný)
Informačné systémy
Informačné systémy
Informačné systémy (konverzný)
Informačné systémy (konverzný)
Informatika
Informatika
Informatika (konverzný)
Informatika (konverzný)
Integrovaná bezpečnosť
Integrovaná bezpečnosť
Inteligentné informačné systémy
Inteligentné informačné systémy
Inteligentné softvérové systémy
Inteligentné softvérové systémy
Inteligentné softvérové systémy (konverzný)
Inteligentné softvérové systémy (konverzný)
Internetové technológie
Internetové technológie
Internetové technológie (konverzný)
Internetové technológie (konverzný)
Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
Inžinierske a environmentálne staviteľstvo
Inžinierske a environmentálne staviteľstvo
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Jadrová energetika
Jadrová energetika
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Krajinárstvo
Krajinárstvo
Krajinárstvo a krajinné plánovanie
Krajinárstvo a krajinné plánovanie
Kvalita produkcie
Kvalita produkcie
Makromolekulová chémia
Makromolekulová chémia
Matematické a počítačové modelovanie
Matematické a počítačové modelovanie
Matematicko-počítačové modelovanie
Matematicko-počítačové modelovanie
Materiálové inžinierstvo
Materiálové inžinierstvo
Mechatronické systémy
Mechatronické systémy
Mechatronika
Mechatronika
Mechatronika v technologických zariadeniach
Mechatronika v technologických zariadeniach
Meracia technika
Meracia technika
Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
Meranie a skúšobníctvo
Meranie a skúšobníctvo
Metrológia
Metrológia
Multimediálne informačné a komunikačné technológie
Multimediálne informačné a komunikačné technológie
Nosné konštrukcie stavieb
Nosné konštrukcie stavieb
Obrábanie a tvárnenie
Obrábanie a tvárnenie
Ochrana materiálov a objektov dedičstva
Ochrana materiálov a objektov dedičstva
Organická chémia
Organická chémia
Organická technológia a technológia palív
Organická technológia a technológia palív
Personálna práca v priemyselnom podniku
Personálna práca v priemyselnom podniku
Počítačová podpora návrhu a výroby
Počítačová podpora návrhu a výroby
Počítačová podpora výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií
Potraviny, hygiena, kozmetika
Potraviny, hygiena, kozmetika
Potraviny, výživa, kozmetika
Potraviny, výživa, kozmetika
Potraviny, výživa, kozmetika (konverzný)
Potraviny, výživa, kozmetika (konverzný)
Pozemné stavby a architektúra
Pozemné stavby a architektúra
Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky
Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky
Priemyselné manažérstvo
Priemyselné manažérstvo
Priestorové plánovanie
Priestorové plánovanie
Prírodné a syntetické polyméry
Prírodné a syntetické polyméry
Procesná technika
Procesná technika
Progresívne materiály a materiálový dizajn
Progresívne materiály a materiálový dizajn
Riadenie procesov
Riadenie procesov
Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
Robotika a kybernetika
Robotika a kybernetika
Softvérové inžinierstvo
Softvérové inžinierstvo
Softvérové inžinierstvo (konverzný)
Softvérové inžinierstvo (konverzný)
Stavby na ochranu územia
Stavby na ochranu územia
Stavby na tvorbu a ochranu prostredia
Stavby na tvorbu a ochranu prostredia
Strojárske technológie a materiály
Strojárske technológie a materiály
Strojárske technológie a materiály
Technická chémia
Technická chémia
Technické zariadenia budov
Technické zariadenia budov
Technika ochrany životného prostredia
Technika ochrany životného prostredia
Technológia a manažérstvo stavieb
Technológia polymérnych materiálov
Technológia polymérnych materiálov
Technológia stavieb
Technológia stavieb
Technológie a manažérstvo stavieb
Technológie ochrany životného prostredia
Technológie ochrany životného prostredia
Technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov
Technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov
Telekomunikácie
Telekomunikácie
Teoretická a počítačová chémia
Teoretická a počítačová chémia
Teoretická elektrotechnika
Teoretická elektrotechnika
Teória a konštruckie pozemných stavieb
Teória a konštruckie pozemných stavieb
Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Teória a technika prostredia budov
Teória a technika prostredia budov
Urbanizmus
Urbanizmus
Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Vodohospodárske inžinierstvo
Vodohospodárske inžinierstvo
Výrobné stroje a zariadenia
Výrobné stroje a zariadenia
Výrobné systémy a manažérstvo kvality
Výrobné systémy a manažérstvo kvality
Výrobné technológie
Výrobné technológie
Výrobné technológie a výrobný manažment
Výrobné technológie a výrobný manažment
Výrobné zariadenia a systémy
Výrobné zariadenia a systémy
Výživa a hodnotenie kvality potravín
Výživa a hodnotenie kvality potravín
Výživa, kozmetika, ochrana zdravia
Výživa, kozmetika, ochrana zdravia
Zváranie a spájanie materiálov
Zváranie a spájanie materiálov

Na ktorom veľtrhu školu uvidíte

Gaudeamus Nitra 2020

VIII. ročník,
Agrokomplex Nitra, pavilón F
11.11 - 12.11.2020

stánok č. 0

Gaudeamus Brno 2020

XXVII. ročník,
Výstavisko Brno, pavilon P
20.10 - 23.10.2020

stánok č. 0

Gaudeamus Bratislava 2020

XXIV. ročník,
Incheba Expo, hala D
06.10 - 08.10.2020

stánok č. 0
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.