PREDSTAVTE SA
V tom najlepšom svetle!

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 8. - 10. 10. 2024

Ukážte potenciálnym študentom, čo Vaša škola ponúka v tom najlepšom svetle. Na Európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS - AKADÉMIA!

Prezrieť plánik

JEDINEČNÉ MIESTO PRE STRETNUTIE ŠKÔL A BUDÚCICH ŠTUDENTOV

VAŠI BUDÚCI ŠTUDENTI pôjdu na GAUDEAMUS!
Oslovíte ICH?

Príďte vystavovať na veľtrh Gaudeamus - Akadémia Bratislava a stretnite sa so svojimi budúcimi študentmi. Veľtrh pravidelne navštevujú študenti 4. a 3. ročníkov stredných škôl všetkých zameraní, ich učitelia i mnoho ďalších záujemcov o ďalšie vzdelávanie. Návštevníci veľtrhu prichádzajú s jasným cieľom nájsť si po maturite ďalšie štúdium.

Veľtrh Gaudeamus - Akadémia Bratislava je pre vás efektívnym nástrojom na oslovenie veľkého množstva potenciálnych študentov za krátky čas, pri nízkych nákladoch na osloveného návštevníka. 

Na zvýšenie efektivity vašej prezentácie na veľtrhu ste ako vystavovateľ zadarmo propagovaný prostredníctvom mnohých informačných kanálov priamo na stredných školách a medzi študentmi. Vašu účasť na veľtrhu môžete tiež zefektívniť účasťou v sprievodných programoch.

9385+

214+

342+

NÁVŠTEVNÍKOV

Z RADOV ŠTUDENTOV

pedagÓgOV

zO STREDNÝCH ŠKÔL

vystavovateĽOV

z OSEMNÁCtich
KRAJÍN

REZERVOVAŤ MIESTO

Všetko čo potrebujete k prihláseniu na veľtrh

Dôležité termíny 

14. 6. 2024

Uzávierka objednávok
za zvýhodnené ceny

10. 7. 2024
Dodanie materiálov pre propagačné zásilky

28. 8. 2024

Dodanie podkladov
pre tlač expozičnej grafiky

28. 8. 2024

Dodanie podkladov
do katalógov

13. 9. 2024

Uzávierka objednávok expozícií

PREHĽAD TERMÍNOV

REZERVÁCIA VÝSTAVNEJ PLOCHY A TERMÍNOV PREDNÁŠOK PRE VYSTAVOVATEĽOV S PREDNOSTNOU REZERVÁCIOU BUDE OTVORENÁ 24.4.2024!

OBJEDNÁVKY ÚČASTI NA VEĽTRHU SÚ REALIZOVANÉ
PROSTREDNÍCTVOM
SYSTÉMU
ON-LINE OBJEDNÁVOK.

PRÍSTUP DO SYSTÉMU OBDRŽÍTE PO REZERVÁCII STÁNKU.

Kto všetko tu bude?

Žádná škola není přihlášena
BUDETE V DOBREJ SPOLOČNOSTI

GAUDEAMUS - akadémia bratislava SA USKUTOČnÍ Pod záštitou:

  • INFORMÁCIE BUDÚ DOPLNENÉ