Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

NÁVOD NA PRIHLÁSENIE
NA VEĽTRH
PRE VYSTAVOVATEĽOV

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 4. - 6. 10. 2022

AKO SA NA VEĽTRH PRIHLÁSIŤ?

1. Vyberte si a rezervujte umiestnenie stánku

 • Nahliadnite do plániku pavilónu a vyberte si vhodné umiestnenie stánku.

 • Pavilón je rozdelený na "sektory" o rôzne ploche vyznačené v plániku spolu s číslom sektora. Je možné spojiť niekoľko sektorov dohromady a vytvoriť tak väčšiu plochu. Na niektorých miestach je možné sektory aj rozdeliť, alebo zmenšiť ich plochu (toto s nami prosím vždy vopred konzultujte). Vyberať je možné len z voľných sektorov označených zelenou farbou.

 • Akonáhle vyberiete vhodný sektor, zadajte jeho číslo spolu s plochou a Vašimi údajmi do rezervačného formulára. Po vyplnení formulára Vás budeme najneskôr do 24 hodín kontaktovať a rezerváciu Vám potvrdíme. V prípade problému Vám ponúkneme inú vhodnú alternatívu.

 • Číslo sektora nie je číslom Vášho stánku! Číslo stánku Vám pridelíme po ukončení rezervácií všetkých vystavovateľov.

 • Rezerváciu môžete vykonať aj telefonicky na čísle +420 545 176 136 alebo e-mailom: info@gaudeamus-sk.sk. Rezervácia je nezáväzná.

 • Ak potrebujete poradiť s výberom miesta, alebo si nie ste čímkoľvek istý, kontaktujte nás. Radi Vám pomôžeme.​


2. Rezervujte si termín prednášky

 • Prednášky sú dlhodobo najefektívnejším spôsobom komunikácie s návštevníkmi veľtrhu. Prebiehajú v prednáškovej sále pre 200 osôb v hale D.

 • Nahliadnite do programu prednášok a vyberte si voľný termín prednášky. Prednášky prebiehajú každý deň veľtrhu od 9:00 do 15:00. Prednáška môže mať dĺžku 10-40 minút.

 • Požiadavku na rezerváciu prednášky môžete zadať do rezervačného formulára spolu s rezerváciou plochy alebo nás kontaktovať na čísle +420 545 176 136
  alebo e-mailom: info@gaudeamus-sk.sk.

 • Termíny prednášok odporúčame rezervovať čo najskôr. Obvykle sú termíny rýchlo obsadené.​


3. Potvrďte svoju rezerváciu

 • Vašu nezáväznú rezerváciu môžete potvrdiť kedykoľvek do 16. 9. 2022 objednaním expozície vrátane súvisiacich služieb prostredníctvom systému on-line objednávky a následným zaslaním podpísanej zmluvy o účasti na výstave. Ak rezerváciu potvrdíte do 16. 6. 2022, získavate ceny zvýhodnené o 20%.
 • Prístup do systému on-line objednávky Vám zašleme po potvrdení Vašej rezervácie.
 • Do objednávky vyplňte kontaktné a fakturačné údaje, Vami vybrané číslo sektora, veľkosť plochy, termín prednášky a ďalšie vybavenie a služby, ktoré si prajete objednať. Po odoslaní objednávky Vám vygenerujeme pdf potvrdenie a formulár zmluvy o účasti na výstave. Oba dokumenty vám zašleme na vytlačenie a podpísanie.
 • Oba dokumenty môžete zaslať poštou alebo nascanované e-mailom.
 • Po prijatí objednávky a zmluvy Vám zašleme jednu potvrdenú kópiu späť spolu so zálohovou faktúrou.​


4. Využite všetky možnosti k Vašej propagácii

 • Veľtrh Gaudeamus - Akadémia Vám ponúka veľa možností propagácie Vašej inštitúcie nad rámec výstavnej expozície a prednášok. V cene stánku sú všetci vystavovatelia zaradení do zoznamu vystavovateľov na www.gaudeamus.cz aj www.gaudemus-sk.sk, v mobilnej aplikácii Gaudeamus Guide a v tlačenom i elektronickom katalógu veľtrhu.

 • Ak potvrdíte svoju rezerváciu do 16. 6. 2022 budete zaradení do propagačného katalógu veľtrhu, ktorý je rozposielaný na všetky stredné školy, vysoké školy a úrady práce na Slovensku. K tejto zásielke môžeme pridať aj Vaše propagačné materiály.

 • Zadajte si zoznam Vašich študijných programov do registra programov, ktorý je podkladom pre vyhľadávač študijných programov na www.gaudeamus.cz aj www.gaudemus-sk.sk. Návod na vyplnenie údajov je k dispozícii TU.

 • Vyplňte údaje o Vašich fakultách pre väčšie zviditeľnenie Vašej inštitúcie.

 • Ďalšie možnosti propagácie nájdete v objednávke účasti na výstave.

 • Ak potrebujete s čímkoľvek poradiť, kontaktujte nás na čísle +420 545 176 136, alebo e-mailom: info@gaudeamus-sk.sk.

ako SPRÁVNe VYPLNIť on-line objednávku?

 

Prílohy objednávky na stiahnutie

Vytlačené potvrdenie objednávky účasti na výstave a zmluvu o účasti na výstave prosím zašlite poštou, v dvoch podpísaných vyhotoveniach, na adresu organizátora veľtrhu. Dokumenty je tiež možné zaslať nascanované e-mailom na: info@gaudeamus-sk.sk. Dokumenty prosím doručte najneskôr 30. 6. 2022.

Dôležité INFORMáCiE O VEľTRHU

Dôležité termíny

16. 6. 2022

Uzávierka objednávok za zvýhodnené ceny

11. 7. 2022
Dodanie materiálov pre propagačné zásilky

26. 8. 2022

Dodanie podkladov pre tlač expozičnej grafiky

29. 8. 2022

Dodanie podkladov do katalógov

16. 9. 2022

Uzávierka objednávok expozícií

PREHĽAD TERMÍNOV

 

SPÄŤ NA INFORMÁCIE PRE VYSTAVOVATEĽOV