Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

PROGRAM PREDNÁŠOK

GAUDEAMUS NITRA 14. - 15. 11. 2023

Príďte si vypočuť naše zaujímavé prednášky!
Dozviete sa maximum informácií o školách, odboroch, prijímačkách aj študentskom živote!

Program prednášok

utorok 14. 11. 2023
Prednášková sála - pavilon F
9:00 - 9:30
Slavnostné otvorenie veľtrhu
9:50 - 10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10:05 - 10:25
Žilinská univerzita v Žiline
10:30 - 10:50
Univerzita Komenského v Bratislave
10:55 - 11:15
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:20 - 11:40
University of New York in Prague
11:45 - 12:05
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12:10 - 12:30
Univerzita Karlova
12:35 - 12:55
Mendelova univerzita v Brně
13:00 - 13:30
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
13:35 - 13:55
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
14:00 - 14:20
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
streda 15. 11. 2023
Prednášková sála - pavilon F
9:25 - 9:35
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9:40 - 10:00
Univerzita Palackého v Olomouci
10:05 - 10:25
Žilinská univerzita v Žiline
10:30 - 10:50
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
10:55 - 11:15
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:20 - 11:40
Univerzita Karlova
11:45 - 12:05
Mendelova univerzita v Brně
12:10 - 12:40
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12:45 - 13:05
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahranicí
13:10 - 13:30
Trnavská univerzita v Trnave
13:35 - 13:55
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí

Program Pedagogického centra

utorok 14. 11. 2023
Pedagogické centrum - pavilón F
9:35 - 9:55
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
YFU Česká republika
10:50 - 11:10
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
11:15 - 11:35
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
11:40 - 12:00
Cambridge Study, Slovensko
streda 15. 11. 2023
Pedagogické centrum - pavilón F
9:40 - 10:00
InterStudy – vysokoškolské a stredoškolské štúdium v zahraničí
10:05 - 10:25
Cambridge Study, Slovensko
10:30 - 10:50
Univerzita Komenského v Bratislave
10:55 - 11:15
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
11:20 - 11:40
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
12:30 - 13:00
Záverečné stretnutie vystavovateľov