Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

PROGRAM PREDNÁŠOK

GAUDEAMUS NITRA 24. - 25. 9. 2024

Príďte si vypočuť naše zaujímavé prednášky!
Dozviete sa maximum informácií o školách, odboroch, prijímačkách aj študentskom živote!

Program prednášok

utorok 24. 9. 2024
Přednáškový sál - pavilon N
9:00 - 9:30
Slavnostné otvorenie veľtrhu
9:45 - 9:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
StudyCare
10:50 - 11:10
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:15 - 11:35
Univerzita Karlova
11:40 - 12:00
Univerzita T. Bati ve Zlíně
12:05 - 12:25
Unilink
12:30 - 12:50
Unyp
streda 25. 9. 2024
Přednáškový sál - pavilon N
9:45 - 9:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
StudyCare
10:50 - 11:10
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:15 - 11:35
Univerzita Karlova
11:40 - 12:00
Univerzita T. Bati ve Zlíně
12:05 - 12:25
Unilink
12:30 - 12:50
Unyp

Program Pedagogického centra

utorok 24. 9. 2024
Pedagogické centrum - pavilón N
9:40 - 10:00
StudyCare
10:05 - 10:25
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
10:30 - 10:50
Univerzita Komenského v Bratislave
10:55 - 11:15
Unilink
streda 25. 9. 2024
Pedagogické centrum - pavilón N
10:05 - 10:25
StudyCare
10:30 - 10:50
Univerzita Komenského v Bratislave
10:55 - 11:15
Unilink