Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

PROGRAM PREDNÁŠOK

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 8. - 10. 10. 2024

Príďte si vypočuť naše zaujímavé prednášky!
Dozviete sa maximum informácií o školách, odboroch, prijímačkách aj študentskom živote!

Program prednášok

utorok 8. 10. 2024
Prednášková sála - hala B2
9:00 - 9:30
Slavnostné otvorenie veľtrhu
9:45 - 9:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:50 - 11:10
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:15 - 11:50
Masarykova univerzita
11:55 - 12:15
Univerzita Karlova
12:20 - 12:40
Mendelova univerzita
12:45 - 13:05
Univerzita T. Bati ve Zlíně
13:10 - 13:30
Unilink
13:35 - 13:55
Unyp
14:00 - 14:20
StudyCare
14:25 - 14:45
Trnavská univerzita
streda 9. 10. 2024
Prednášková sála - hala B2
8:55 - 9:15
StudyCare
9:20 - 9:40
Univerzita Palackého v Olomouci
9:45 - 9:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:50 - 11:10
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:15 - 11:50
Masarykova univerzita
11:55 - 12:15
Univerzita Karlova
12:20 - 12:40
Mendelova univerzita
12:45 - 13:05
Univerzita T. Bati ve Zlíně
13:10 - 13:30
Unilink
13:35 - 13:55
Vysoká škola chemicko-technologická
14:00 - 14:20
Unyp
14:25 - 14:45
Trnavská univerzita
štvrtok 10. 10. 2024
Prednášková sála - hala B2
8:55 - 9:15
Trnavská univerzita
9:20 - 9:40
Univerzita Palackého v Olomouci
9:45 - 9:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:50 - 11:10
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:15 - 11:50
Masarykova univerzita
11:55 - 12:15
Univerzita Karlova
12:20 - 12:40
Univerzita T. Bati ve Zlíně
12:45 - 13:05
Unilink
13:10 - 13:30
Unyp
13:35 - 13:55
StudyCare

Program Pedagogického centra

utorok 8. 10. 2024
Pedagogické centrum - hala B2
10:05 - 10:25
Univerzita Karlova
10:30 - 10:50
Univerzita Komenského v Bratislave
10:55 - 11:15
Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:20 - 11:40
Unilink
11:45 - 12:05
StudyCare
12:10 - 12:30
Francúzsky inštitút na Slovensku
streda 9. 10. 2024
Pedagogické centrum - hala B2
9:40 - 10:00
Masarykova univerzita
10:05 - 10:25
Univerzita Karlova
10:30 - 10:50
Univerzita Komenského v Bratislave
10:55 - 11:15
Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:20 - 11:40
Unilink
11:45 - 12:05
StudyCare
štvrtok 10. 10. 2024
Pedagogické centrum - hala B2
10:05 - 10:25
Univerzita Karlova
10:30 - 10:50
Univerzita Komenského v Bratislave
10:55 - 11:15
Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:20 - 11:40
Unilink
11:45 - 12:05
StudyCare