Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

PROGRAM PREDNÁŠOK

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 10. - 12. 10. 2023

Príďte si vypočuť naše zaujímavé prednášky!
Dozviete sa maximum informácií o školách, odboroch, prijímačkách aj študentskom živote!

Program prednášok

utorok 10. 10. 2023
Prednášková sála - hala B2
9:00 - 9:30
Slavnostné otvorenie veľtrhu
9:40 - 10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10:05 - 10:25
Žilinská univerzita v Žiline
10:30 - 10:50
Univerzita Komenského v Bratislave
10:55 - 11:15
Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:20 - 11:40
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:45 - 12:05
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12:10 - 12:30
Univerzita Karlova
12:35 - 12:55
Mendelova univerzita v Brně
13:00 - 13:30
Masarykova univerzita
13:35 - 13:55
Univerzita Palackého v Olomouci
14:00 - 14:20
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
14:25 - 14:45
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahranicí
14:50 - 15:00
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
streda 11. 10. 2023
Prednášková sála - hala B2
8:45 - 9:05
Trnavská univerzita v Trnave
9:10 - 9:30
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9:35 - 9:55
Žilinská univerzita v Žiline
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:50 - 11:10
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:15 - 11:35
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
11:40 - 12:00
Univerzita Karlova
12:05 - 12:25
Mendelova univerzita v Brně
12:30 - 12:50
České vysoké učení technické v Praze
12:55 - 13:25
Masarykova univerzita
13:30 - 13:50
Univerzita Palackého v Olomouci
13:55 - 14:15
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
14:20 - 14:40
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahranicí
14:45 - 14:55
Prague City University
15:00 - 15:10
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
štvrtok 12. 10. 2023
Prednášková sála - hala B2
8:45 - 9:05
Trnavská univerzita v Trnave
9:10 - 9:30
Univerzita Palackého v Olomouci
9:35 - 9:55
Žilinská univerzita v Žiline
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
Slovenská technická univerzita v Bratislave
10:50 - 11:10
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:15 - 11:35
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
11:40 - 12:00
Univerzita Karlova
12:05 - 12:25
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12:30 - 12:50
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahranicí
12:55 - 13:25
Masarykova univerzita
13:30 - 13:50
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
14:00 - 14:30
Záverečné stretnutie vystavovateľov

Program Pedagogického centra

utorok 10. 10. 2023
Pedagogické centrum - hala B2
9:35 - 9:55
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahranicí
10:50 - 11:10
Štúdium vo Francúzsku
11:15 - 11:35
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
11:40 - 12:00
VOLNÝ TERMÍN
12:05 - 12:25
VOLNÝ TERMÍN
12:30 - 12:50
VOLNÝ TERMÍN
12:55 - 13:15
VOLNÝ TERMÍN
13:20 - 13:40
Univerzita Komenského v Bratislave
streda 11. 10. 2023
Pedagogické centrum - hala B2
9:40 - 10:00
VOĽNÝ TERMÍN
10:05 - 10:25
Masarykova univerzita
10:30 - 10:50
Univerzita Komenského v Bratislave
10:55 - 11:15
Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:20 - 11:40
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahranicí
11:45 - 12:05
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
12:10 - 12:30
VOLNÝ TERMÍN
12:35 - 12:55
VOLNÝ TERMÍN
13:00 - 13:10
VOĽNÝ TERMÍN
13:15 - 13:25
Prague City University
13:30 - 13:50
Univerzita Komenského v Bratislave
štvrtok 12. 10. 2023
Pedagogické centrum - hala B2
9:40 - 10:00
VOĽNÝ TERMÍN
10:05 - 10:25
VOĽNÝ TERMÍN
10:30 - 10:50
Univerzita Komenského v Bratislave
10:55 - 11:15
Slovenská technická univerzita v Bratislave
11:20 - 11:40
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahranicí
11:45 - 12:05
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
12:10 - 12:30
VOLNÝ TERMÍN
12:35 - 12:55
VOLNÝ TERMÍN
13:00 - 13:25
VOLNÝ TERMÍN
13:30 - 13:50
Univerzita Komenského v Bratislave