PREDSTAVTE SA
V tom najlepšom svetle!

GAUDEAMUS NITRA 14. - 15. 11. 2023

Ukážte potenciálnym študentom, čo Vaša škola ponúka v tom najlepšom svetle. Na Európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS!

Prezrieť plánik

JEDINEČNÉ MIESTO PRE STRETNUTIE ŠKÔL A BUDÚCICH ŠTUDENTOV

VAŠI BUDÚCI ŠTUDENTI pôjdu na GAUDEAMUS!
Oslovíte ICH?

Príďte vystavovať na veľtrh Gaudeamus Nitra a stretnite sa so svojimi budúcimi študentmi. Veľtrh pravidelne navštevujú študenti 4. a 3. ročníkov stredných škôl všetkých zameranÍ, ich učitelia i mnoho ďalších záujemcov o ďalšie vzdelávanie. Návštevníci veľtrhu prichádzajú s jasným cieľom nájsť si po maturite ďalšie štúdium.

Veľtrh Gaudeamus Nitra je pre vás efektívnym nástrojom na oslovenie veľkého množstva potenciálnych študentov za krátky čas, pri nízkych nákladoch na osloveného návštevníka. Účasťou na veľtrhu v Nitre oslovíte študentov zo všetkých krajov Slovenska.

Na zvýšenie efektivity vašej prezentácie na veľtrhu ste ako vystavovateľ zadarmo propagovaný prostredníctvom mnohých informačných kanálov priamo na stredných školách a medzi študentmi. Vašu účasť na veľtrhu môžete tiež zefektívniť účasťou v sprievodných programoch.

6000+

150+

200+

NÁVŠTEVNÍKOV

Z RADOV ŠTUDENTOV

pedagÓgOV

zO STREDNÝCH ŠKÔL

vystavovateĽOV

z ÔSMICH KRAJÍN

REZERVOVAŤ MIESTO

Všetko čo potrebujete k prihláseniu na veľtrh

Informácie a návody
k prihláseniu sa na veľtrh

Ako sa na veľtrh prihlásiť
a vyplniť objednávku?

Cenník expozícií a služieb

Návod na prácu s on-line objednávkou

Inštrukcie pre vystavovateľov

Všeobecné výstavné podmienky

Rozmery panelov výstavného systému

Návod na prácu s databáziou študijných programov

Informácie o ochrane osobných údajov

Prílohy objednávky
na stiahnutie

Zmluva o účasti na výstave

Pôdorysy expozícií

Dôležité termíny 

. . 2023
Dodanie podkladov pre propagačné zásilky

. . 2023
Uzávierka objednávok
za zvýhodnené ceny

. . 2023
Uzávierka objednávok expozícií

. . 2023
Dodanie podkladov
do tlačeného katalógu

. . 2023
Dodanie podkladov
pre tlač expozičnej grafiky

. . 2023
Dodanie podkladov pre elektronický katalóg
a web

PREHĽAD TERMÍNOV

REZERVÁCIA VÝSTAVNEJ PLOCHY A TERMÍNOV PREDNÁŠOK BUDE OTVORENÁ V APRÍLI 2023!

OBJEDNÁVKY ÚČASTI NA VEĽTRHU SÚ REALIZOVANÉ
PROSTREDNÍCTVOM
SYSTÉMU
ON-LINE OBJEDNÁVOK.

PRÍSTUP DO SYSTÉMU OBDRŽÍTE PO REZERVÁCII STÁNKU.

Kto všetko tu bude?

Žádná škola není přihlášena
BUDETE V DOBREJ SPOLOČNOSTI

GAUDEAMUS NITRA SA USKUTOČnÍ
Pod záštitou:

INFORMÁCIE O ZÁŠTITÁCH DOPLNÍME UŽ ČOSKORO!