ROZMIESTNENIE Vystavovateľov
V PAVILÓNE

GAUDEAMUS NITRA 11. - 12. 11. 2020

EXPOZÍCIE V PAVILÓNE F:

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (sektor č.  )

Cambridge Study Slovensko (sektor č. 31f)

EF Education s.r.o. (sektor č.  )

Ekonomická univerzita v Bratislave (sektor č. 32b)

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze, Česká republika (sektor č. 25a)

Foxconn Slovakia spol. s r. o. (sektor č.  )

InterStudy (sektor č.  )

Kancelária velvyslanectva Kanady (sektor č. )

Masarykova univerzita, Česká republika (sektor č.  )

Mendelova univerzita v Brně, Česká republika (sektor č. 22)

Metropolitní univerzita Praha, Česká republika (sektor č.  )

Paneurópska vysoká škola (sektor č. 10)

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave (sektor č. )

Prešovská univerzita v Prešove (sektor č. 27a)

Scandinavian Study (sektor č. 24a)

Slezská univerzita v Opavě, Česká republika (sektor č.  )

Slovenská technická univerzita v Bratislave (sektor č. 32a)

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s., Česká republika (sektor č.  )

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (sektor č. 31b)

Technická univerzita vo Zvolene (sektor č. 14)

Technická univerzita v Košiciach (sektor č.  )

Technická univerzita v Liberci, Česká republika (sektor č.  )

UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Česká republika (sektor č. 31a, 31e)

University College Birmingham, Velká Británie (sektor č.  )

University of New York in Prague, Česká republika (sektor č. 12a)

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií, Česká republika (sektor č. )

Univerzita Karlova, Česká republika (sektor č.  )

Univerzita Komenského v Bratislave (sektor č.  33b)

Univerzita Konštantína Filozofa (sektor č. 15)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (sektor č. 19)

Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika (sektor č. 26, 27b)

Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach (sektor č. 16)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika (sektor č. 23)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Česká republika (sektor č. 33a)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika (sektor č. 25b)

Vysoká škola obchodní a hotelová, Česká republika (sektor č. 24b)

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Česká republika (sektor č.  )

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (sektor č. 12b)

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (sektor č. 28)

Vysoké učení technické v Brně, Česká republika (sektor č. 11)

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (sektor č. 31d)

Zmudri.sk (sektor č. )

Žilinská univerzita v Žiline (sektor č. 13)

 

 

POZRIEŤ plánik PAVILÓNU

SPÄŤ NA INFORMÁCIE PRE VYSTAVOVATEĽOV

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.