Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Zoznam vystavovateľov

GAUDEAMUS REGIÓN KOŠICE 22. - 23. 10. 2024

Veľtrhu sa zúčastňujú univerzity, vysoké školy a iné vzdelávacie inštitúcie zo slovenska aj česka. Príďte si vybrať tú najlepšiu školu pre vaše budúce štúdium!

Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí, Slovensko
humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
Orechová 5097/63, 90042 Dunajská Lužná č.
Cambridge Study - Štúdium bez hraníc, Slovensko
humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
Staromestská 3, budova UNIQ, 841 04 Bratislava č.
EF Education s.r.o., Slovensko
Hviezdoslavovo námestie 15, 811 02 Bratislava č.
Holprom - Štúdium v Holandsku, Slovensko
humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
Veľká Čausa 98, 971 01 Prievidza č.
InterStudy - štúdium v Holandsku, Dánsku, Belgicku a ďalších krajinách, Slovensko
humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
Gajova 4, 811 09 Bratislava č.
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice, Slovensko
Watsonova 61, 040 01 Košice č.
Unicorn Vysoká škola s.r.o., Česká republika
technický ekonomický
V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3 č.
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí, Česká republika
Laubova 2, 130 00 Praha č.
University of New York in Prague, Česká republika
humanitní ekonomický
Londýnská 41, 120 00 Praha 2 č.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, Slovensko
ekonomický
Furdekova 16, 851 04 Bratislava č.
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM),
Prievidza č.