Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Inholland University of Applied Sciences

Názov Inholland University of Applied Sciences
Ulice Rotterdamseweg 141
PSČ 52628 AL
Mesto Delft
Kraj
Štát Nizozemí
Telefón +31 (0)23 - 522 32 75
E-mail info@holprom.eu
Web www.inholland.nl/inhollandcom
Typ školy univerzita
Certifikát školy ECTS

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Aeronautical Engineering
Bakalárske Angličtina
Business Innovation
Bakalárske Angličtina
Creative Business
Bakalárske Angličtina
Information Technology
Bakalárske Angličtina
Mathematical Engineering
Bakalárske Angličtina
Tourism Management
Bakalárske Angličtina

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Brno 2022

XXVII. ročník,
Výstavisko Brno
01.11 - 04.11.2022

Gaudeamus Bratislava 2022

XXV. ročník,
Incheba Expo Bratislava
04.10 - 06.10.2022