Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

POZNAJTE VEĽTRHY GAUDEAMUS

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Brno • Praha • Nitra • Bratislava • Košice od roku 1994

PREZENTÁCIA VEĽTRHU

8PREDSTAVUJEME VÁM

VeĽtrhy Gaudeamus

prebiehajú každoročne v Brne, Prahe, Nitre a Bratislave. Sú postavené na mnohoročné úspešné tradícii. Cieľom veľtrhov je vytvoriť miesto stretávania zástupcov vzdelávacích inštitúcií z celého sveta a ich potenciálnych študentov. Veľtrhy poskytujú platformu pre výmenu komplexných informácií o možnostiach pomaturitného štúdia a celoživotného vzdelávania v Českej republike, Slovenskej republike i v zahraničí.

Veľtrhy Gaudeamus každý rok navštívi viac ako 60% študentov maturitných ročníkov z Českej republiky aj Slovenska. Medzi hlavné skupiny návštevníkov veľtrhu patria študenti 4. a 3. ročníkov stredných škôl, stredoškolskí pedagógovia a výchovní poradcovia, študenti vysokých škôl a záujemcovia o celoživotné vzdelávanie.

Medzi vystavovateľov patrí väčšina verejných aj súkromných univerzít a vysokých škôl z Českej aj Slovenskej republiky. Ďalej tiež VOŠ, jazykové školy, poradenské inštitúcie a stále rastúci počet univerzít zo zahraničia.

62000+

500+

30

NÁVŠTEVNÍKOV každý rok

vystavovateĽOV
z celého svEta

ROKOV tradÍcIe

PREZENTÁCIA VEĽTRHU

ZAOSTRENÉ NA VÁŠ ÚSPECH

ZAMERANIE A CIELE VEĽTRHU

Veľtrh je zameraný na univerzitné aj neuniverzitné pomaturitné štúdium
a na celoživotné vzdelávanie. Cieľom veľtrhu je poskytnúť čo najviac relevantných informácií o vysokoškolskom vzdelávaní absolventom stredných škôl a celému spektru záujemcov o celoživotné vzdelávanie. Veľtrhu Gaudeamus, ktorý sa každý rok koná v Brne, Prahe, Nitre a Bratislave, sa pravidelne zúčastňuje väčšina vysokých a vyšších odborných škôl i ďalších vystavovateľov z Českej republiky, Slovenskej republiky a neustále rastúci počet vystavovateľov zo zahraničia. Veľtrh organizuje spoločnosť MP-Soft a.s. v spolupráci s Vysokým učením technickým v Brne, pod záštitou rektorov českých aj slovenských univerzít a ďalších významných osobností.

Veľtrh každoročne navštevujú študenti štvrtých a tretích ročníkov stredných škôl, záujemcovia o ďalšie vzdelávanie rôznych vekových kategórií, výchovní poradcovia, triedni učitelia a odborníci zo školstva.

Pre každého návštevníka veľtrhu je pripravený obsiahly tlačený katalóg vystavujúcich škôl a elektronický katalóg s interaktívnym registrom študijných odborov. Dôležitou súčasťou veľtrhu sú prednášky vystavujúcich škôl pre záujemcov o štúdium.

Každý návštevník veľtrhu môže využiť poradenský servis, ktorý mu pomôže nájsť študijný odbor, školu alebo fakultu. Nerozhodným študentom je k dispozícii Testovacie centrum s testom študijných predpokladov a Centrum kariérového poradenstva. Súčasťou veľtrhu je aj sprievodný program Veda pre život, ktorý prezentuje interaktívne ukážky náplne štúdia a výskumu vykonávaného na vysokých školách.

Prioritou veľtrhu Gaudeamus je tiež dlhodobá spolupráca s pedagógmi, výchovnými poradcami stredných škôl a pracovníkmi úradov práce. Pedagógom a výchovným poradcom je poskytovaný kompletný informačný servis v podobe materiálov o vystavujúcich školách a špecializovaného Informačného systému pre výchovné poradcu.

Súčasťou veľtrhu je aj Pedagogické centrum, ktoré ponúka špecializovaný program prednášok, seminárov a konzultácií pre pedagógov vedených odborníkmi z univerzít, ministerstva školstva a ďalších inštitúcií.

brno-kolo

Gaudeamus Brno

 • Prebieha každoročne v októbri na brnenskom výstavisku.

 • 30 rokov tradície.

 • Priemerná návštevnosť 29 000 návštevníkov.

 • Rekordný počet návštevníkov je 32 918.

 • 73% návštevníkov sú študenti maturitných ročníkov SŠ.

 • Návštevníci prichádzajú zo všetkých krajov Českej republiky a Slovenska.

 • Rekordný počet je 438 vystavovateľov a 175 zahraničných z dvadsiatich krajín sveta.

 • Priemerný počet vystavovateľov je 355.

 • Priemerný počet zahraničných vystavovateľov je 115.

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

praha-kolo

Gaudeamus Praha

 • Prebieha každoročne v januári na výstavisku PVA Expo Praha-Letňany.

 • 16 rokov tradície.

 • Priemerná návštevnosť 9 200 návštevníkov.

 • Rekordný počet návštevníkov je 15 857.

 • 53% návštevníkov sú študenti maturitných ročníkov SŠ, 35% sú študenti III. ročníkov SŠ.

 • Návštevníci prichádzajú predovšetkým z Prahy a českých krajov.

 • Rekordný počet je 329 vystavovateľov a 94 zahraničných.

 • Priemerný počet vystavovateľov je 300.

 • Priemerný počet zahraničných vystavovateľov je 80.

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 

nitra-kolo

Gaudeamus Nitra

 • Prebieha každoročne v novembri na výstavisku Agrokomplex Nitra.

 • 10 rokov tradície.

 • Priemerná návštevnosť 5 000 návštevníkov.

 • Rekordný počet návštevníkov je 6 046.

 • 76% návštevníkov sú študenti maturitných ročníkov SŠ, 23% sú študenti III. ročníkov SŠ.

 • Návštevníci prichádzajú zo všetkých krajov Slovenska.

 • Rekordný počet je 307 zastúpených subjektov a 82 zahraničných.

 • Priemerný počet vystavovateľov je 185.

 • Priemerný počet zahraničných vystavovateľov je 54.
   

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

bratislava-kolo

Gaudeamus - akadémia bratislava

 • Prebieha v septembri na výstavisku Incheba Expo Bratislava.

 • Nadväzuje na študentský veľtrh Akadémia & Vapac Bratislava.

 • 27 rokov tradície študentských veľtrhov v Bratislave.

 • Rekordná návštevnosť je 11 843 študentov a 280 pedagógov.

 • Návštevníci sú študenti maturitných ročníkov SŠ, študenti III. ročníkov SŠ, ich učitelia a výchovní poradcovia.

 • Návštevníci prichádzajú najmä z Bratislavy a západného Slovenska.

 • Rekordný počet vystavovateľov je  408 subjektov.

 • Vystavovatelia prichádzajú z celého Slovenska, Česka aj zahraničia.

 • Výhoda modernej infraštruktúry a dostupnosti výstaviska Incheba Expo.

závěrečná správa  

MODERNÝ VEĽTRH S DLHODOBOU TRADÍCIOU

stručná HISTÓRIA VEĽTRHU GAUDEAMUS

 

Gaudeamus v Brne od roku 1994

Prvý ročník veľtrhu sa uskutočnil v roku 1994 a bol umiestnený v budove Domu techniky Brno. Záujem návštevníkov predbehol všetky očakávania, veľtrh navštívilo 17 000 návštevníkov počas troch dní. Tretí ročník veľtrhu bol premiestnený z Domu techniky do pavilónu H na brnenskom výstavisku a bol otvorený pre verejnosť štyri dni. Vďaka väčším priestorom ho navštívilo celkom 21 500 návštevníkov, z toho takmer 800 odborníkov z radov učiteľov, pedagogických poradcov a pracovníkov úradov práce.

Na piatom ročníku sa prvýkrát prezentovali aj zahraniční vystavovatelia. Z celkového počtu štyridsiatich vystavovateľov bolo 5 zahraničných zo Slovenska, Nemecka a Írska. V priebehu siedmeho ročníka bol dosiahnutý nový návštevnícky rekord. Celková návštevnosť bola 24 600 návštevníkov. Ôsmy ročník veľtrhu bol v roku 2001 kvôli veľkému záujmu návštevníkov prvýkrát presunutý do nového pavilónu G2 na brnenskom výstavisku.

Jubilejný desiaty ročník navštívilo v tom čase rekordných 28 138 študentov. Desiateho ročníku veľtrhu sa zúčastnilo celkom 77 vystavovateľov. Po vstupe Českej republiky do Európskej únie sa začal zvyšovať záujem o veľtrh zo strany zahraničných vystavovateľov. Dvanásteho ročníka sa zúčastnilo 13 zahraničných vystavovateľov z Austrálie, Rakúska, Španielska, Nemecka, Anglicka, Holandska a Slovenska. Návštevnosť veľtrhu sa v roku 2005 prvýkrát priblížila k počtu          30 000 návštevníkov. Na druhý deň veľtrhu sa tiež prišlo pozrieť rekordných 11 749 návštevníkov v jednom dni. Počet vystavovateľov prvýkrát presiahol 100 v roku 2006, kedy sa veľtrhu zúčastnilo 120 vystavovateľov vrátane tridsiatich zahraničných.

Hranice 30 000 návštevníkov sa dosiahla v roku 2007 s celkovým počtom 30 608 návštevníkov. Kvôli neustále rastúcemu záujmu študentov bol veľtrh hneď nasledujúci rok presunutý do pavilónu F brnenského výstaviska. Šestnásty ročník veľtrhu, organizovaný v pavilóne V na brnenskom výstavisku navštívilo doteraz neprekonaných 32 981 návštevníkov. V tomto roku tiež počet vystavovateľov dosiahol číslo 208, vrátane 81 zahraničných vystavovateľov z 12 krajín sveta.

Jubilejný dvadsiaty ročník veľtrhu prebehol prvýkrát v dvoch pavilónoch G1 a G2 na brnenskom výstavisku. Veľtrh bol najväčší vo svojej histórii a konal sa na ploche 10 106 m2. V priebehu dvadsiateho ročníka bola zaznamenaná rekordná návštevnosť prednášok vo výške 31,9% všetkých návštevníkov. Dvadsiaty tretí ročník veľtrhu sa konal 1. až 4. novembra 2016 v pavilónoch G1 a G2 na brnenskom výstavisku. Veľtrh navštívilo 27 882 návštevníkov a zúčastnilo sa rekordných 240 vystavovateľov z dvadsiatich krajín. Prvýkrát bolo predstavené Pedagogické centrum ako unikátne stredisko informačných služieb pre stredoškolských pedagógov a výchovných poradcov.

Na dvadsiatom štvrtom ročníku veľtrhu Gaudeamus Brno, ktorý prebehol v dňoch 31.10. - 3.11. 2017 na brnenskom výstavisku boli dosiahnute tri rekordy. Veľtrhu sa zúčastnilo doteraz najviac vystavovateľov - 303. Bol tak prekonaný doterajší rekord 240 vystavovateľov z roku 2016. Medzi vystavovateľmi bolo tiež 149 zahraničných subjektov, čo urobilo XXIV. ročník ročníkom s najväčšou medzinárodnou účasťou. Veľtrh bol v roku 2017 tiež najväčším vo svojej histórii. Konal sa na čistej výstavnej ploche 2 985 m2.

Dvadsiaty piaty ročník veľtrhu sa presunul do nového pavilónu V. Veľtrh v ročníku 2018 bol výnimočný v mnohých ohľadoch, ako účasťou vystavovateľov, tak návštevníkov. Na veľtrhu sa prezentovalo rekordných 438 vystavovateľov (nárast o 135 v porovnaní s minulým rokom) v 165 expozíciách (o 54 viac ako minulý rok), vrátane 172 zahraničných univerzít a vysokých škôl. Veľtrh prekvapil aj výnimočnú návštevnosťou 30 615 študentov (o 1 951 viac ako v roku 2017). Veľtrh tiež navštívilo rekordných 494 stredoškolských pedagógov. Hranice 30 000 návštevníkov bola prekročená až po šiestej za celú históriu veľtrhu. Naposledy k tomu došlo v roku 2011. Súčasťou veľtrhu tiež prvýkrát bola ponuka uplatnenie pre študentov.

V roku 2019 čakal veľtrh Gaudeamus Brno ďalší presun, tentoraz do najväčšej a najmodernejšej haly na brnenskom výstavisku, do pavilónu P. Vo svojom dvadsiatom šiestom ročníku veľtrh potvrdil vysoký záujem zo strany študentov aj pedagógov. Veľtrh počas štyroch dní navštívilo 30 152 študentov a rekordných 517 stredoškolských pedagógov, výchovných poradcov a pracovníkov úradov práce.

Pre rok 2020 bol pripravený 27. ročník Gaudeamus Brno. Prípravu jesenného veľtrhu následne prerušila neustále sa sprísňujúce protiepidemické opatrenia. Ako reakcia na sprísňujúce sa opatrenia bol vytvorený koncept Gaudeamus Roadshow, s cieľom usporiadať regionálne podujatia menšieho formátu s najdôležitejšími atribútmi veľtrhov Gaudeamus. Roadshow vo svojom kalendári mala 6 krajských mest v Česku. Usporiadanie Gaudeamus Roadshow bolo znemožnené ďalším sprísnením vládnych nariadení týždeň pred jej spustením v októbri 2020. S vedomím, že stredoškolských študentov nie je možné ponechať bez prístupu k informáciám o ponuke pomaturitného štúdia, bola počas 14 dní pripravená séria on-line prednáškových dní, ktorá umožnila vysokým školám a univerzitám efektívne informovať stredoškolských študentov o možnostiach štúdia po maturite. 11 Gaudeamus on-line prednáškových dní prebehlo v novembri a decembri 2020. Počas prednáškových dní bolo odvysielaných 78 prednášok, ktoré videlo celkovo 26 657 divákov.

Veľtrh Gaudeamus Brno 2021 prebehol vo veľmi neistej atmosfére za neustále sa meniacich podmienok, ktoré komplikovaly účasť na veľtrhu ak vystavovateľom, tak predovšetkým návštevníkom. Napriek týmto okolnostiam sa veľtrh podarilo usporiadať vo vysokej kvalite pri zaistení bezpečnosti a komfortu všetkých návštevníkov. Celková návštevnosť 22 565 návštevníkov znamenala pokles o 25 % oproti návštevnosti predchádzajúceho ročníka v roku 2019. Rok 2019 však patril k rekordným ročníkom z pohľadu návštevnosti. Návštevnosť pedagógov poklesla o 30 %. Aj napriek týmto skutočnostiam bol XXVII. ročník veľtrhu Gaudeamus Brno hodnotený ako úspešný. Odborníci z veľtržného sektora sa zhodovali na tom, že v rokoch, keď sa sektor zotavoval z následkov pandémie, bol ako prijateľný všeobecne prijímaný pokles návštevnosti oproti rokom pred pandémiou v rozmedzí 30 – 40 %. V tomto porovnaní vychádzal veľtrh Gaudeamus veľmi dobre. Pomerne vysoká návštevnosť študentov, vzhľadom na nepriaznivé okolnosti, potvrdila neopadajúci spoločenský dopyt po veľtrhu Gaudeamus.

28. ročník veľtrhu Gaudeamus Brno bol po dvoch rokoch prvým ročníkom, ktorý nebol ovplyvnený reštriktívnymi protiepidemickými opatreniami. Veľtrh, ako už tradične, prebehol v areáli brnenského výstaviska v pavilóne V. Predstavilo sa tu 341 vystavovateľov z 12 krajín. Veľtrh, počas štyroch dní jeho konania, navštívilo 27 675 návštevníkov, vrátane 398 stredoškolských pedagógov a výchovných poradcov. To predstavuje nárast o 5 110 návštevníkov v porovnaní sminulým ročníkom. Návrat k vysokej návštevnosti potvrdil neutíchajúci záujem študentov o stretávanie sa so zástupcami vysokých škôl a získavanie informácií tvárou v tvár.

V roku 2023 pokračoval Gaudeamus Brno v nastavenom rastovom trende. Zvýšil sa počet študentov, pedagógov aj vystavovateľov. V pavilóne V sa predstavilo 347 vystavovateľov. Ich expozície si prišlo pozrieť 28 343 návštevníkov, vrátane 474 pedagógov a ďalších odborníkov.

 

Gaudeamus v prahe od roku 2008

Prvý ročník veľtrhu Gaudeamus Praha sa konal od 9. do 10. apríla 2008 v Křižíkovom pavilóne E na výstavisku Praha Holešovice. Veľtrh navštívilo 5 459 návštevníkov. Prvého ročníka veľtrhu v Prahe sa zúčastnilo 89 vystavovateľov vrátane 28 zahraničných zo štrnástich krajín sveta. Na veľtrhu bolo zastúpených viac ako 225 fakúlt z Českej republiky a zahraničia, 1 860 českých a 595 zahraničných študijných programov. Tretí ročník veľtrhu prebiehal už v dvoch Křižíkových pavilónoch D a E. Veľtrh navštívilo 7 204 návštevníkov a zúčastnilo sa ho 140 vystavovateľov.

Návštevnosť piateho ročníka veľtrhu presiahla 8 000 študentov. V. ročníka veľtrhu v Prahe sa zúčastnilo 156 vystavovateľov vrátane 20 zahraničných. Siedmy ročník veľtrhu prebiehal na doteraz najväčšej výstavnej ploche o veľkosti 984 m2 a bol posledným ročníkom ktorý sa uskutočnili na výstavisku v Prahe Holešoviciach.

V roku 2015 sa veľtrh prvýkrát konal v areáli PVA Expo Praha Letňany, v hale č. 1 a bol rekordný vo všetkých ohľadoch. Veľtrh navštívilo 9 654 návštevníkov. VIII. ročníka veľtrhu v Prahe sa zúčastnilo 186 vystavovateľov, vrátane 58 zahraničných z ôsmich krajín sveta. Veľtrh prebiehal na doteraz najväčšej čistej výstavnej ploche o veľkosti 1 218 m2.

Desiaty ročník veľtrhu Gaudeamus Praha sa konal od 25. do 26. januára 2017 v areáli PVA Expo Praha Letňany, v najnovšej hale č. 4. Na veľtrhu boli prekonané tri rekordy: veľtrh navštívilo 10 018 študentov, zúčastnilo sa 193 vystavovateľov. Bol tiež najviac medzinárodný. Zúčastnilo sa ho 72 zahraničných vystavovateľov
z osemnástich krajín sveta. Na veľtrhu tiež prebehol prvý ročník súťaže o najlepšiu expozíciu. Prvé miesto v súťaži obsadilo České vysoké učení technické v Prahe,
na druhom mieste sa umiestnila expozície University of New York in Prague a tretie miesto patrilo Newton College.

Jedenásty ročník veľtrhu Gaudeamus Praha bol vo všetkých parametroch ročníkom rekordným. Veľtrh navštívilo 10 670 návštevníkov (medziročný nárast
o 7%) a 244 pedagógov a výchovných poradcov (medziročný nárast o 60%). Rekordný bol aj záujem tuzemských i zahraničných vystavovateľov s doteraz najväčším počtom 213 subjektov vrátane 94 zahraničných. S čistou výstavnou plochou 1 513 m2 bol jedenásty ročník v Prahe doteraz najväčším.

V roku 2020 pokračoval nárast záujmu o veľtrh Gaudeamus Praha ako zo strany návštevníkov tak vystavovateľov. Trinásty ročník bol doteraz najväčšou akciou za celú históriu veľtrhu v Prahe. Na výstavnej ploche 2 161 m2 sa predstavilo 307 vystavovateľov v 96 expozíciách. Túto širokú ponuku štúdia si počas 3 dní prišlo na výstavisko PVA Expo Praha pozrieť 13 136 študentov a 308 pedagógov a iných odborníkov.

Veľtrh Gaudeamus Praha 2022 prebehol za stále platných protiepidemických opatrení, ktoré komplikovali účasť na veľtrhu ako vystavovateľom, tak predovšetkým návštevníkom. Napriek týmto okolnostiam sa veľtrh podarilo usporiadať vo vysokej kvalite pri zaistení bezpečnosti a komfortu všetkých návštevníkov. Celková návštevnosť 9 753 návštevníkov znamenala pokles o 26 % oproti návštevnosti predchádzajúceho ročníka v roku 2020. Rok 2020 bol však z pohľadu návštevnosti rekordným ročníkom. Návštevnosť pedagógov poklesla o 66 %. Aj napriek týmto skutočnostiam bol XIV. ročník veľtrhu Gaudeamus Praha hodnotený ako úspešný.

Jubilejný 15. ročník veľtrhu Gaudeamus Praha sa konal v tradičnom januárovom termíne na výstavisku PVA Expo Praha. Veľtrh, počas troch dní jeho konania, navštívilo 13 896 návštevníkov, vrátane 329 stredoškolských pedagógov a výchovných poradcov. To predstavuje nárast o 4 143 návštevníkov v porovnaní s minulým ročníkom. Súčasne sa jedná o najvyššiu návštevnosť študentov i pedagógov za celú históriu veľtrhu Gaudeamus v Prahe. Rekordný záujem návštevníkov hneď v prvom ročníku po pandémii Covidu 19, potvrdzuje zásadnú úlohu veľtrhu v informovaní študentov o možnostiach pomaturitného štúdia.

V roku 2024 dosiahol veľtrh Gaudeamus Praha už druhýkrát v rade rekordného záujmu návštevníkov. Veľtrh, počas troch dní jeho konania, navštívilo 15 857 návštevníkov, vrátane 326 stredoškolských pedagógov a výchovných poradcov. To predstavuje nárast o 14,1 % (o 1 961 návštevníkov v absolútnom vyjadrení) v porovnaní s minulým ročníkom. Súčasne sa jedná, druhýkrát v rade, o najvyššiu návštevnosť študentov i pedagógov za celú históriu veľtrhu Gaudeamus v Prahe.

 

Gaudeamus v nitre od roku 2013

Prvý ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 15. do 17. októbra 2013 v pavilóne F na výstavisku Agrokomplex Nitra. Usporiadanie veľtrhu v Nitre umožnilo vystavovateľom zo Slovenskej i Českej republiky osloviť študentov zo všetkých slovenských krajov. Prvý ročník veľtrhu navštívilo 4 122 návštevníkov, z toho 190 výchovných poradcov a pedagógov. Veľtrhu sa zúčastnilo 180 vystavujúcich subjektov z piatich krajín sveta. Študentom sa ponúkalo vyše 2 500 študijných programov.

Druhý ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 16. do 17. októbra 2014 v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Druhý ročník veľtrhu navštívilo 8 300 návštevníkov. Veľtrhu sa zúčastnilo 153 vystavujúcich subjektov zo šiestich krajín sveta. K návšteve veľtrhu sa tiež zaregistrovalo 215 pedagógov a výchovných poradcov. Veľtrh Gaudeamus prebiehal súbežne s veľtrhom Autosalón Autoshow Nitra.

Tretí ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 14. do 15. októbra 2015 v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Tretí ročník veľtrhu navštívilo 4 883 návštevníkov. Veľtrhu sa zúčastnilo 235 vystavujúcich subjektov zo siedmich krajín sveta. K návšteve veľtrhu sa tiež zaregistrovalo 108 pedagógov a výchovných poradcov. Veľtrh návštevníkom ponúkol nové sprievodné programy: Testovacie centrum a Centrum kariérového poradenstva.

Štvrtý ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 4. do 5. októbra 2016 v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Návštevnosť veľtrhu sa zvýšila na 5 394 študentov a 112 pedagógov. Veľtrhu sa zúčastnilo 235 vystavujúcich subjektov z ôsmich krajín sveta. Na IV. ročníku veľtrhu bol prvýkrát predstavený sprievodný program Veda pre život.

Piaty ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prvýkrát prebehol v septembrovom termíne od 27. do 28. septembra 2017 v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Veľtrh navštívilo rekordných 6 046 študentov a 104 pedagógov. Veľtrhu sa zúčastnilo tiež rekordných 260 vystavujúcich subjektov z jedenástich krajín sveta. Veľtrh prebiehal na doteraz najväčšej čistej výstavnej ploche 535 m2.

Šiesty ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol v termíne od 26. do 27. septembra 2018 prvýkrát v novom pavilóne M4 na výstavisku Agrokomplex Nitra. Veľtrhu sa zúčastnilo rekordných 280 vystavujúcich subjektov. Veľtrh prebiehal na doteraz najväčšej výstavnej ploche 673 m2 s rekordným nárastom výstavnej plochy o 138 m2 v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom. Súčasťou veľtrhu prvýkrát bolo Pedagogické centrum.

V roku 2019, vo svojom siedmom ročníku prebehol veľtrh Gaudeamus Nitra súbežne s výstavami Mladý tvorca a Gastro & Kulinária. Veľtrh Gaudeamus navštívilo 5 910 študentov a pedagógov. Predstavilo sa tu 270 vystavovateľov na ploche 810 m2. Areál výstaviska Agrokomplex v dňoch 5. a 6. novembra 2019 celkom navštívilo takmer 20 000 návštevníkov.

Pre rok 2020 bol pripravený 8. ročník Gaudeamus Nitra na výstavisku Agrokomplex. Prípravu jesenného veľtrhu následne prerušila neustále sa sprísňujúce protiepidemické opatrenia. Ako reakcia na sprísňujúce sa opatrenia bol vytvorený koncept Gaudeamus Roadshow, s cieľom usporiadať regionálne podujatia menšieho formátu s najdôležitejšími atribútmi veľtrhov Gaudeamus. Roadshow vo svojom kalendári mala 4 krajské mestá na Slovensku. Usporiadanie Gaudeamus Roadshow bolo znemožnené ďalším sprísnením vládnych nariadení týždeň pred jej spustením v októbri 2020. S vedomím, že stredoškolských študentov nie je možné ponechať bez prístupu k informáciám o ponuke pomaturitného štúdia, bola počas 14 dní pripravená séria on-line prednáškových dní, ktorá umožnila vysokým školám a univerzitám efektívne informovať stredoškolských študentov o možnostiach štúdia po maturite. 11 Gaudeamus on-line prednáškových dní prebehlo v novembri a decembri 2020. Počas prednáškových dní bolo odvysielaných 78 prednášok, ktoré videlo celkovo 26 657 divákov.

V roku 2021 nebolo z dôvodu protiepidemických opatrení možné veľtrh Gaudeamus Nitra v tradičnej podobe usporiadať. Ako alternatíva boli v pavilóne K na výstavisku Agrokomplex usporiadané Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni. Počas tejto akcie mali študenti možnosť zhliadnuť 52 prednášok a navštíviť kontaktné miesta tridsiatich šiestich vzdelávacích inštitúcií. Počas troch dní akciu navštívilo 2 098 študentov.

Pre rok 2022 prebehol Gaudeamus v Nitre opäť v osvedčenom formáte prednáškových a konzultačných dní. Cieľom bolo umožniť vystavovateľom efektívne osloviť študentov z regiónu stredného Slovenska pri súčasnej úspore nákladov. Študentom boli na akcii k dispozícii prednášky a kontaktné miesta vystavovateľov. Celková návštevnosť Gaudeamus prednáškových a konzultačných dní Nitra 2022 bola 4 293 študentov a pedagógov. Návštevnosť bola o 1 595 osôb vyššia v porovnaní s rokom 2021.

Vo svojom jubilejnom X. ročníku sa Gaudeamus Nitra vrátil k svojmu tradičnému formátu. Vystavovatelia sa návštevníkom predstavili v plnohodnotných expozíciách. Súčasťou veľtrhu tiež opäť boli všetky tradičné sprievodné programy: prednášky, poradenský servis s testovacím centrom, Veda pre život, poradenstvo pre štúdium v zahraničí aj pedagogické centrum. "Obnovenú premiéru" veľtrhu prišlo pozrieť 4 569 študentov a 108 pedagógov.

 

Gaudeamus - akadémia v BratislavE od roku 2019

23. ročník veľtrhu Gaudeamus - Akadémia Bratislava prebehol od 24. do 26. septembra 2019 v hale D na výstavisku Incheba Expo Bratislava. Veľtrh Gaudeamus - Akadémia priamo nadviazal na 22 rokov tradície organizovania študentských veľtrhov Akadémia & Vapac v Bratislave. Usporiadanie veľtrhu Gaudeamus
v Bratislave umožnilo vystavovateľom zo Slovenskej i Českej republiky osloviť najmä študentov z Bratislavy a západného Slovenska. Presun veľtrhu z priestorov NTC Arény do areálu Incheba Expo poskytol vystavovateľom i návštevníkom komfort modernej veľtržné infraštruktúry a bezproblémové dopravnej dostupnosti veľtržného areálu. Návštěvost veľtrhu bola v roku 2019 9 356 stredoškolských študentov, výchovných poradcov a pedagógov. Veľtrhu sa zúčastnilo 355 vystavovateľov zo Slovenska, Česka i zahraničia.

Pre rok 2020 bol pripravený 24. ročník Gaudeamus - Akadémia Bratislava. Prípravu jesenného veľtrhu následne prerušila neustále sa sprísňujúce protiepidemické opatrenia. Ako reakcia na sprísňujúce sa opatrenia bol vytvorený koncept Gaudeamus Roadshow, s cieľom usporiadať regionálne podujatia menšieho formátu s najdôležitejšími atribútmi veľtrhov Gaudeamus. Roadshow vo svojom kalendári mala 4 krajské mestá na Slovensku. Usporiadanie Gaudeamus Roadshow bolo znemožnené ďalším sprísnením vládnych nariadení týždeň pred jej spustením v októbri 2020. S vedomím, že stredoškolských študentov nie je možné ponechať bez prístupu k informáciám o ponuke pomaturitného štúdia, bola počas 14 dní pripravená séria on-line prednáškových dní, ktorá umožnila vysokým školám a univerzitám efektívne informovať stredoškolských študentov o možnostiach štúdia po maturite. 11 Gaudeamus on-line prednáškových dní prebehlo v novembri a decembri 2020. Počas prednáškových dní bolo odvysielaných 78 prednášok, ktoré videlo celkovo 26 657 divákov.

V roku 2021 nebolo z dôvodu protiepidemických opatrení možné veľtrh Gaudeamus - Akademia v tradičnej podobe usporiadať. Ako alternatíva boli v kinosále Inceba Expo Arény usporiadané Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni. Počas tejto akcie mali študenti možnosť zhliadnuť 69 prednášok a navštíviť kontaktné miesta päťdesiatich vzdelávacích inštitúcií. Počas štyroch dní akciu navštívilo 7 024 študentov.

V roku 2022 sa veľtrh Gaudeamus – Akademia vrátil do Bratislavy opäť v tradičnom plnohodnotnom veľtržnom formáte. Veľtrh návštevníkom ponúkol 406 zastúpených univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Študenti si mohli vybrať z viac ako 7 000 študijných odborov. Okrem tuzemských univerzít na veľtrhu boli zastúpené aj vzdelávacie inštitúcie z 18 ďalších krajín. Veľtrh, počas troch dní jeho konania, navštívilo 11 188 návštevníkov, vrátane 259 stredoškolských pedagógov a výchovných poradcov. Pri celkovej návštevnosti sa jedná o 19 % nárast v porovnaní s rokom 2019. Súčasne ide o najvyššiu návštevnosť za celú históriu študentských veľtrhov v Bratislave.

Gaudeamus - Akademia Bratislava v roku 2023 potvrdil svoju pozíciu najväčšieho veľtrhu pomaturitného vzdelávania na Slovensku. Návštevníci mohli vyberať z ponuky 408 vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska a ďalších sedemnástich krajín. Veľtrh už druhýkrát v rade zaznamenal rekordnú návštevnosť 11 843 študentov a 280 pedagógov.

MINULÉ ROČNÍKY

Brno

ViaC INFORMáCiÍ

MINULÉ ROČNÍKY

Praha

ViaC INFORMáCiÍ

MINULÉ ROČNÍKY

Nitra

ViaC INFORMáCiÍ

MINULÉ ROČNÍKY

Bratislava

ViaC INFORMáCiÍ