POZNAJTE VEĽTRHY GAUDEAMUS

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Brno • Praha • Nitra • Bratislava od roku 1994

PREZENTÁCIA VEĽTRHU

8PREDSTAVUJEME VÁM

VeĽtrhy Gaudeamus

prebiehajú každoročne v Brne, Prahe, Nitre a Bratislave. Sú postavené na mnohoročné úspešné tradícii. Cieľom veľtrhov je vytvoriť miesto stretávania zástupcov vzdelávacích inštitúcií z celého sveta a ich potenciálnych študentov. Veľtrhy poskytujú platformu pre výmenu komplexných informácií o možnostiach pomaturitného štúdia a celoživotného vzdelávania v Českej republike, Slovenskej republike i v zahraničí.

Veľtrhy Gaudeamus každý rok navštívi viac ako 60% študentov maturitných ročníkov z Českej republiky aj Slovenska. Medzi hlavné skupiny návštevníkov veľtrhu patria študenti 4. a 3. ročníkov stredných škôl, stredoškolskí pedagógovia a výchovní poradcovia, študenti vysokých škôl a záujemcovia o celoživotné vzdelávanie.

Medzi vystavovateľov patrí väčšina verejných aj súkromných univerzít a vysokých škôl z Českej aj Slovenskej republiky. Ďalej tiež VOŠ, jazykové školy, poradenské inštitúcie a stále rastúci počet univerzít zo zahraničia.

58000+

500+

27

NÁVŠTEVNÍKOV každý rok

vystavovateĽOV
z celého svEta

ROKOV tradÍcIe

PREZENTÁCIA VEĽTRHU

ZAOSTRENÉ NA VÁŠ ÚSPECH

ZAMERANIE A CIELE VEĽTRHU

Veľtrh je zameraný na univerzitné aj neuniverzitné pomaturitné štúdium
a na celoživotné vzdelávanie. Cieľom veľtrhu je poskytnúť čo najviac relevantných informácií o vysokoškolskom vzdelávaní absolventom stredných škôl a celému spektru záujemcov o celoživotné vzdelávanie. Veľtrhu Gaudeamus, ktorý sa každý rok koná v Brne, Prahe, Nitre a Bratislave, sa pravidelne zúčastňuje väčšina vysokých a vyšších odborných škôl i ďalších vystavovateľov z Českej republiky, Slovenskej republiky a neustále rastúci počet vystavovateľov zo zahraničia. Veľtrh organizuje spoločnosť MP-Soft a.s. v spolupráci s Vysokým učením technickým v Brne, pod záštitou rektorov českých aj slovenských univerzít a ďalších významných osobností.

Veľtrh každoročne navštevujú študenti štvrtých a tretích ročníkov stredných škôl, záujemcovia o ďalšie vzdelávanie rôznych vekových kategórií, výchovní poradcovia, triedni učitelia a odborníci zo školstva.

Pre každého návštevníka veľtrhu je pripravený obsiahly tlačený katalóg vystavujúcich škôl a elektronický katalóg s interaktívnym registrom študijných odborov. Dôležitou súčasťou veľtrhu sú prednášky vystavujúcich škôl pre záujemcov o štúdium.

Každý návštevník veľtrhu môže využiť poradenský servis, ktorý mu pomôže nájsť študijný odbor, školu alebo fakultu. Nerozhodným študentom je k dispozícii Testovacie centrum s testom študijných predpokladov a Centrum kariérového poradenstva. Súčasťou veľtrhu je aj sprievodný program Veda pre život, ktorý prezentuje interaktívne ukážky náplne štúdia a výskumu vykonávaného na vysokých školách.

Prioritou veľtrhu Gaudeamus je tiež dlhodobá spolupráca s pedagógmi, výchovnými poradcami stredných škôl a pracovníkmi úradov práce. Pedagógom a výchovným poradcom je poskytovaný kompletný informačný servis v podobe materiálov o vystavujúcich školách a špecializovaného Informačného systému pre výchovné poradcu.

Súčasťou veľtrhu je aj Pedagogické centrum, ktoré ponúka špecializovaný program prednášok, seminárov a konzultácií pre pedagógov vedených odborníkmi z univerzít, ministerstva školstva a ďalších inštitúcií.

brno-kolo

Gaudeamus Brno

 • Prebieha každoročne v októbri na brnenskom výstavisku.

 • 27 rokov tradície.

 • Priemerná návštevnosť 29 000 návštevníkov.

 • Rekordný počet návštevníkov je 32 918.

 • 73% návštevníkov sú študenti maturitných ročníkov SŠ.

 • Návštevníci prichádzajú zo všetkých krajov Českej republiky a Slovenska.

 • Rekordný počet je 438 vystavovateľov a 175 zahraničných z dvadsiatich krajín sveta.

 • Priemerný počet vystavovateľov je 285.

 • Priemerný počet zahraničných vystavovateľov je 115.

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

praha-kolo

Gaudeamus Praha

 • Prebieha každoročne v januári na výstavisku PVA Expo Praha-Letňany.

 • 14 rokov tradície.

 • Priemerná návštevnosť 9 200 návštevníkov.

 • Rekordný počet návštevníkov je 13 136.

 • 53% návštevníkov sú študenti maturitných ročníkov SŠ, 35% sú študenti III. ročníkov SŠ.

 • Návštevníci prichádzajú predovšetkým z Prahy a českých krajov.

 • Rekordný počet je 307 vystavovateľov a 94 zahraničných.

 • Priemerný počet vystavovateľov je 220.

 • Priemerný počet zahraničných vystavovateľov je 80.

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 

nitra-kolo

Gaudeamus Nitra

 • Prebieha každoročne v novembri na výstavisku Agrokomplex Nitra.

 • 8 rokov tradície.

 • Priemerná návštevnosť 5 000 návštevníkov.

 • Rekordný počet návštevníkov je 6 046.

 • 76% návštevníkov sú študenti maturitných ročníkov SŠ, 23% sú študenti III. ročníkov SŠ.

 • Návštevníci prichádzajú zo všetkých krajov Slovenska.

 • Rekordný počet je 287 zastúpených subjektov a 82 zahraničných.

 • Priemerný počet vystavovateľov je 185.

 • Priemerný počet zahraničných vystavovateľov je 54.
   

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

bratislava-kolo

Gaudeamus - akadémia bratislava

 • Prebieha v septembri na výstavisku Incheba Expo Bratislava.

 • Nadväzuje na študentský veľtrh Akadémia & Vapac Bratislava.

 • 24 rokov tradície študentských veľtrhov v Bratislave.

 • Rekordná návštevnosť je 9 356 študentov a 249 pedagógov.

 • Návštevníci sú študenti maturitných ročníkov SŠ, študenti III. ročníkov SŠ, ich učitelia a výchovní poradcovia.

 • Návštevníci prichádzajú najmä z Bratislavy a západného Slovenska.

 • Rekordný počet vystavovateľov je  350 subjektov.

 • Vystavovatelia prichádzajú z celého Slovenska, Česka aj zahraničia.

 • Výhoda modernej infraštruktúry a dostupnosti výstaviska Incheba Expo.

závěrečná správa  

MODERNÝ VEĽTRH S DLHODOBOU TRADÍCIOU

stručná HISTÓRIA VEĽTRHU GAUDEAMUS

 

Gaudeamus v Brne od roku 1994

Prvý ročník veľtrhu sa uskutočnil v roku 1994 a bol umiestnený v budove Domu techniky Brno. Záujem návštevníkov predbehol všetky očakávania, veľtrh navštívilo 17 000 návštevníkov počas troch dní. Tretí ročník veľtrhu bol premiestnený z Domu techniky do pavilónu H na brnenskom výstavisku a bol otvorený pre verejnosť štyri dni. Vďaka väčším priestorom ho navštívilo celkom 21 500 návštevníkov, z toho takmer 800 odborníkov z radov učiteľov, pedagogických poradcov a pracovníkov úradov práce.

Na piatom ročníku sa prvýkrát prezentovali aj zahraniční vystavovatelia. Z celkového počtu štyridsiatich vystavovateľov bolo 5 zahraničných zo Slovenska, Nemecka a Írska. V priebehu siedmeho ročníka bol dosiahnutý nový návštevnícky rekord. Celková návštevnosť bola 24 600 návštevníkov. Ôsmy ročník veľtrhu bol v roku 2001 kvôli veľkému záujmu návštevníkov prvýkrát presunutý do nového pavilónu G2 na brnenskom výstavisku.

Jubilejný desiaty ročník navštívilo v tom čase rekordných 28 138 študentov. Desiateho ročníku veľtrhu sa zúčastnilo celkom 77 vystavovateľov. Po vstupe Českej republiky do Európskej únie sa začal zvyšovať záujem o veľtrh zo strany zahraničných vystavovateľov. Dvanásteho ročníka sa zúčastnilo 13 zahraničných vystavovateľov z Austrálie, Rakúska, Španielska, Nemecka, Anglicka, Holandska a Slovenska. Návštevnosť veľtrhu sa v roku 2005 prvýkrát priblížila k počtu            30 000 návštevníkov. Na druhý deň veľtrhu sa tiež prišlo pozrieť rekordných 11 749 návštevníkov v jednom dni. Počet vystavovateľov prvýkrát presiahol 100 v roku 2006, kedy sa veľtrhu zúčastnilo 120 vystavovateľov vrátane tridsiatich zahraničných.

Hranice 30 000 návštevníkov sa dosiahla v roku 2007 s celkovým počtom 30 608 návštevníkov. Kvôli neustále rastúcemu záujmu študentov bol veľtrh hneď nasledujúci rok presunutý do pavilónu F brnenského výstaviska. Šestnásty ročník veľtrhu, organizovaný v pavilóne V na brnenskom výstavisku navštívilo doteraz neprekonaných 32 981 návštevníkov. V tomto roku tiež počet vystavovateľov dosiahol číslo 208, vrátane 81 zahraničných vystavovateľov z 12 krajín sveta.

Jubilejný dvadsiaty ročník veľtrhu prebehol prvýkrát v dvoch pavilónoch G1 a G2 na brnenskom výstavisku. Veľtrh bol najväčší vo svojej histórii a konal sa na ploche 10 106 m2. V priebehu dvadsiateho ročníka bola zaznamenaná rekordná návštevnosť prednášok vo výške 31,9% všetkých návštevníkov. Dvadsiaty tretí ročník veľtrhu sa konal 1. až 4. novembra 2016 v pavilónoch G1 a G2 na brnenskom výstavisku. Veľtrh navštívilo 27 882 návštevníkov a zúčastnilo sa rekordných 240 vystavovateľov z dvadsiatich krajín. Prvýkrát bolo predstavené Pedagogické centrum ako unikátne stredisko informačných služieb pre stredoškolských pedagógov a výchovných poradcov.

Na dvadsiatom štvrtom ročníku veľtrhu Gaudeamus Brno, ktorý prebehol v dňoch 31.10. - 3.11. 2017 na brnenskom výstavisku boli dosiahnute tri rekordy. Veľtrhu sa zúčastnilo doteraz najviac vystavovateľov - 303. Bol tak prekonaný doterajší rekord 240 vystavovateľov z roku 2016. Medzi vystavovateľmi bolo tiež 149 zahraničných subjektov, čo urobilo XXIV. ročník ročníkom s najväčšou medzinárodnou účasťou. Veľtrh bol v roku 2017 tiež najväčším vo svojej histórii. Konal sa na čistej výstavnej ploche 2 985 m2.

Dvadsiaty piaty ročník veľtrhu sa presunul do nového pavilónu V. Veľtrh v ročníku 2018 bol výnimočný v mnohých ohľadoch, ako účasťou vystavovateľov, tak návštevníkov. Na veľtrhu sa prezentovalo rekordných 438 vystavovateľov (nárast o 135 v porovnaní s minulým rokom) v 165 expozíciách (o 54 viac ako minulý rok), vrátane 172 zahraničných univerzít a vysokých škôl. Veľtrh prekvapil aj výnimočnú návštevnosťou 30 615 študentov (o 1 951 viac ako v roku 2017). Veľtrh tiež navštívilo rekordných 494 stredoškolských pedagógov. Hranice 30 000 návštevníkov bola prekročená až po šiestej za celú históriu veľtrhu. Naposledy k tomu došlo v roku 2011. Súčasťou veľtrhu tiež prvýkrát bola ponuka uplatnenie pre študentov.

V roku 2019 čakal veľtrh Gaudeamus Brno ďalší presun, tentoraz do najväčšej a najmodernejšej haly na brnenskom výstavisku, do pavilónu P. Vo svojom dvadsiatom šiestom ročníku veľtrh potvrdil vysoký záujem zo strany študentov aj pedagógov. Veľtrh počas štyroch dní navštívilo 30 152 študentov a rekordných 517 stredoškolských pedagógov, výchovných poradcov a pracovníkov úradov práce.

 

Gaudeamus v prahe od roku 2008

Prvý ročník veľtrhu Gaudeamus Praha sa konal od 9. do 10. apríla 2008 v Křižíkovom pavilóne E na výstavisku Praha Holešovice. Veľtrh navštívilo 5 459 návštevníkov. Prvého ročníka veľtrhu v Prahe sa zúčastnilo 89 vystavovateľov vrátane 28 zahraničných zo štrnástich krajín sveta. Na veľtrhu bolo zastúpených viac ako 225 fakúlt z Českej republiky a zahraničia, 1 860 českých a 595 zahraničných študijných programov. Tretí ročník veľtrhu prebiehal už v dvoch Křižíkových pavilónoch D a E. Veľtrh navštívilo 7 204 návštevníkov a zúčastnilo sa ho 140 vystavovateľov.

Návštevnosť piateho ročníka veľtrhu presiahla 8 000 študentov. V. ročníka veľtrhu v Prahe sa zúčastnilo 156 vystavovateľov vrátane 20 zahraničných. Siedmy ročník veľtrhu prebiehal na doteraz najväčšej výstavnej ploche o veľkosti 984 m2 a bol posledným ročníkom ktorý sa uskutočnili na výstavisku v Prahe Holešoviciach.

V roku 2015 sa veľtrh prvýkrát konal v areáli PVA Expo Praha Letňany, v hale č. 1 a bol rekordný vo všetkých ohľadoch. Veľtrh navštívilo 9 654 návštevníkov. VIII. ročníka veľtrhu v Prahe sa zúčastnilo 186 vystavovateľov, vrátane 58 zahraničných z ôsmich krajín sveta. Veľtrh prebiehal na doteraz najväčšej čistej výstavnej ploche o veľkosti 1 218 m2.

Desiaty ročník veľtrhu Gaudeamus Praha sa konal od 25. do 26. januára 2017 v areáli PVA Expo Praha Letňany, v najnovšej hale č. 4. Na veľtrhu boli prekonané tri rekordy: veľtrh navštívilo 10 018 študentov, zúčastnilo sa 193 vystavovateľov. Bol tiež najviac medzinárodný. Zúčastnilo sa ho 72 zahraničných vystavovateľov
z osemnástich krajín sveta. Na veľtrhu tiež prebehol prvý ročník súťaže o najlepšiu expozíciu. Prvé miesto v súťaži obsadilo České vysoké učení technické v Prahe,
na druhom mieste sa umiestnila expozície University of New York in Prague a tretie miesto patrilo Newton College.

Jedenásty ročník veľtrhu Gaudeamus Praha bol vo všetkých parametroch ročníkom rekordným. Veľtrh navštívilo 10 670 návštevníkov (medziročný nárast
o 7%) a 244 pedagógov a výchovných poradcov (medziročný nárast o 60%). Rekordný bol aj záujem tuzemských i zahraničných vystavovateľov s doteraz najväčším počtom 213 subjektov vrátane 94 zahraničných. S čistou výstavnou plochou 1 513 m2 bol jedenásty ročník v Prahe doteraz najväčším.

V roku 2020 pokračoval nárast záujmu o veľtrh Gaudeamus Praha ako zo strany návštevníkov tak vystavovateľov. Trinásty ročník bol doteraz najväčšou akciou za celú históriu veľtrhu v Prahe. Na výstavnej ploche 2 161 m2 sa predstavilo 307 vystavovateľov v 96 expozíciách. Túto širokú ponuku štúdia si počas 3 dní prišlo na výstavisko PVA Expo Praha pozrieť 13 136 študentov a 308 pedagógov a iných odborníkov.

 

Gaudeamus v nitre od roku 2013

Prvý ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 15. do 17. októbra 2013 v pavilóne F na výstavisku Agrokomplex Nitra. Usporiadanie veľtrhu v Nitre umožnilo vystavovateľom zo Slovenskej i Českej republiky osloviť študentov zo všetkých slovenských krajov. Prvý ročník veľtrhu navštívilo 4 122 návštevníkov, z toho 190 výchovných poradcov a pedagógov. Veľtrhu sa zúčastnilo 180 vystavujúcich subjektov z piatich krajín sveta. Študentom sa ponúkalo vyše 2 500 študijných programov.

Druhý ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 16. do 17. októbra 2014 v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Druhý ročník veľtrhu navštívilo 8 300 návštevníkov. Veľtrhu sa zúčastnilo 153 vystavujúcich subjektov zo šiestich krajín sveta. K návšteve veľtrhu sa tiež zaregistrovalo 215 pedagógov a výchovných poradcov. Veľtrh Gaudeamus prebiehal súbežne s veľtrhom Autosalón Autoshow Nitra.

Tretí ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 14. do 15. októbra 2015 v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Tretí ročník veľtrhu navštívilo 4 883 návštevníkov. Veľtrhu sa zúčastnilo 235 vystavujúcich subjektov zo siedmich krajín sveta. K návšteve veľtrhu sa tiež zaregistrovalo 108 pedagógov a výchovných poradcov. Veľtrh návštevníkom ponúkol nové sprievodné programy: Testovacie centrum a Centrum kariérového poradenstva.

Štvrtý ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 4. do 5. októbra 2016 v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Návštevnosť veľtrhu sa zvýšila na 5 394 študentov a 112 pedagógov. Veľtrhu sa zúčastnilo 235 vystavujúcich subjektov z ôsmich krajín sveta. Na IV. ročníku veľtrhu bol prvýkrát predstavený sprievodný program Veda pre život.

Piaty ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prvýkrát prebehol v septembrovom termíne od 27. do 28. septembra 2017 v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Veľtrh navštívilo rekordných 6 046 študentov a 104 pedagógov. Veľtrhu sa zúčastnilo tiež rekordných 260 vystavujúcich subjektov z jedenástich krajín sveta. Veľtrh prebiehal na doteraz najväčšej čistej výstavnej ploche 535 m2.

Šiesty ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol v termíne od 26. do 27. septembra 2018 prvýkrát v novom pavilóne M4 na výstavisku Agrokomplex Nitra. Veľtrhu sa zúčastnilo rekordných 280 vystavujúcich subjektov. Veľtrh prebiehal na doteraz najväčšej výstavnej ploche 673 m2 s rekordným nárastom výstavnej plochy o 138 m2 v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom. Súčasťou veľtrhu prvýkrát bolo Pedagogické centrum.

V roku 2019, vo svojom siedmom ročníku prebehol veľtrh Gaudeamus Nitra súbežne s výstavami Mladý tvorca a Gastro & Kulinária. Veľtrh Gaudeamus navštívilo 5 910 študentov a pedagógov. Predstavilo sa tu 270 vystavovateľov na ploche 810 m2. Areál výstaviska Agrokomplex v dňoch 5. a 6. novembra 2019 celkom navštívilo takmer 20 000 návštevníkov.

 

Gaudeamus - akadémia v BratislavE od roku 2019

23. ročník veľtrhu Gaudeamus - Akadémia Bratislava prebehol od 24. do 26. septembra 2019 v hale D na výstavisku Incheba Expo Bratislava. Veľtrh Gaudeamus - Akadémia priamo nadviazal na 22 rokov tradície organizovania študentských veľtrhov Akadémia & Vapac v Bratislave. Usporiadanie veľtrhu Gaudeamus
v Bratislave umožnilo vystavovateľom zo Slovenskej i Českej republiky osloviť najmä študentov z Bratislavy a západného Slovenska. Presun veľtrhu z priestorov NTC Arény do areálu Incheba Expo poskytol vystavovateľom i návštevníkom komfort modernej veľtržné infraštruktúry a bezproblémové dopravnej dostupnosti veľtržného areálu. Návštěvost veľtrhu bola v roku 2019 9 356 stredoškolských študentov, výchovných poradcov a pedagógov. Veľtrhu sa zúčastnilo 355 vystavovateľov zo Slovenska, Česka i zahraničia.

MINULÉ ROČNÍKY

Brno

ViaC INFORMáCiÍ

MINULÉ ROČNÍKY

Praha

ViaC INFORMáCiÍ

MINULÉ ROČNÍKY

Nitra

ViaC INFORMáCiÍ

MINULÉ ROČNÍKY

Bratislava

ViaC INFORMáCiÍ

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.