GAUDEAMUS V PRAhE
OD ROKU 2008

INFORMÁCIE Z MINULÝCH ROČNÍKOV VEĽTRHU

HISTóRIa VEľTRHU GAUDEAMUS V PRAhE

Prvý ročník veľtrhu Gaudeamus Praha prebehol od 9. do 10. apríla 2008 v Křižíkovom pavilóne E na výstavisku Praha Holešovice. Veľtrh navštívilo 5 459 návštevníkov. Prvého ročníka veľtrhu v Prahe sa zúčastnilo 89 vystavovateľov vrátane 28 zahraničných zo štrnástich krajín sveta. Na veľtrhu bolo zastúpených viac ako 225 fakúlt z Českej republiky a zahraničia, 1 860 českých a 595 zahraničných študijných programov. Tretí ročník veľtrhu prebiehal už v dvoch Křižíkových pavilónoch D a E. Veľtrh navštívilo 7 204 návštevníkov a zúčastnilo sa 140 vystavovateľov.

Návštevnosť piateho ročníka veľtrhu presiahla 8 000 študentov. V. ročníka veľtrhu v Prahe sa zúčastnilo 156 vystavovateľov vrátane 20 zahraničných. Siedmy ročník veľtrhu prebiehal na doteraz najväčšej výstavnej ploche o veľkosti 984 m2 a bol posledným ročníkom ktorý sa uskutočnili na výstavisku v Prahe Holešoviciach.

V roku 2015 veľtrh prvýkrát prebehol v areáli PVA Expo Praha Letňany, v hale č. 1 a bol rekordný vo všetkých ohľadoch. Veľtrh navštívilo 9 654 návštevníkov. VIII. ročníka veľtrhu v Prahe sa zúčastnilo 186 vystavovateľov, vrátane 58 zahraničných z ôsmich krajín sveta. Veľtrh prebiehal na doteraz najväčšej čistej výstavnej ploche o veľkosti 1 218 m2.

Desiaty ročník veľtrhu Gaudeamus Praha sa uskutočnil od 25. do 26. januára 2017 v areáli PVA Expo Praha Letňany, v najnovšej hale č. 4. Na veľtrhu boli prekonané tri rekordy: veľtrh navštívilo 10 018 študentov a zúčastnilo sa 193 vystavovateľov. Veľtrh bol tiež najviac medzinárodný. Zúčastnilo sa 72 zahraničných vystavovateľov z osemnástich krajín sveta. Na veľtrhu tiež prebehol prvý ročník súťaže o najlepšiu expozíciu. Prvé miesto v súťaži obsadilo České vysoké učení technické v Prahe, na druhom mieste sa umiestnila expozícia University of New York in Prague a tretie miesto patrilo Newton College.

Jedenásty ročník veľtrhu Gaudeamus Praha sa konal v areáli PVA Expo Praha Letňany od 23. do 25. januára 2018. Doba konania veľtrhu bola prvýkrát predĺžená na tri dni. Veľtrh navštívilo 10 670 študentov a rekordných 244 stredoškolských pedagógov a výchovných poradcov. Veľtrhu sa zúčastnilo 213 vystavovateľov. Na veľtrhu tiež prebehol druhý ročník súťaže o najlepšiu expozíciu. Prvé miesto v súťaži obsadilo České vysoké učení technické v Prahe, na druhom mieste sa umiestnila expozícia University of New York in Prague a tretie miesto patrilo Univerzite Karlovej.

Dvanásty ročník veľtrhu Gaudeamus Praha, konaný od 22. do 24. januára 2019 bol vo všetkých parametroch ročníkom rekordným. Veľtrh navštívilo 12 202 návštevníkov (medziročný nárast o 1 532 návštevníkov) a 293 pedagógov a výchovných poradcov (medziročný nárast o 49). Rekordný bol aj záujem vystavovateľov s doteraz najväčším počtom 289 subjektov vrátane 76 zahraničných. S čistou výstavnou plochou 1 563 m2 bol dvanásty ročník v Prahe doteraz najväčším.

Rok 2020 bol pre veľtrh Gaudeamus Praha druhým ročníkom v rade, ktorý zaznamenal prekonanie rekordov vo všetkých zásadných ukazovateľoch veľtrhu. Študentom sa predstavilo 307 vystavovateľov v 96 expozíciách. Túto ponuku, ktorá bola najvyššia v histórii veľtrhu, si prišlo pozrieť 13 136 študentov a 308 stredoškolských pedagógov a výchovných poradcov. Počet návštevníkov sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšil o 934 osôb.

Vývoj veľtrhu v Prahe v rokoch 2008-2020

Ročník Vystavovatelia  Návštevnosť
2008 89 5 459
2009 101 6 368
2010 140 7 204
2011 153 8 001
2012 156 8 362
2013 156 8 376
2014 148 8 604
2015 186 9 654
2016 185 9 719
2017 193 10 018
2018 213 10 670
2019 289 12 202
2020 307 13 136

 

 

 

INFORMÁCIE z minulých ročníkov VEĽTRHU V PRAHE

Vystavovatelia

Prednášky

Záverečné správy

Súťaž o najlepšiu expozíciu

Fotografie na stiahnutie

späť NA INFORMáCiE O VEľTRHU

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.