Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

PROGRAM PREDNÁŠOK

GAUDEAMUS REGIÓN KOŠICE 22. - 23. 10. 2024

Príďte si vypočuť naše zaujímavé prednášky!
Dozviete sa maximum informácií o školách, odboroch, prijímačkách aj študentskom živote!

Program prednášok

utorok 22. 10. 2024
Konferenční sál Darwin
9:45 - 9:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
Unilink
10:50 - 11:10
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:15 - 11:35
Unyp
11:40 - 12:00
StudyCare
12:05 - 12:25
VOLNÝ TERMÍN
12:30 - 12:50
VOLNÝ TERMÍN
streda 23. 10. 2024
Konferenční sál Darwin
9:45 - 9:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
Unilink
10:50 - 11:10
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:15 - 11:35
Unyp
11:40 - 12:00
StudyCare
12:05 - 12:25
VOLNÝ TERMÍN
12:30 - 12:50
VOLNÝ TERMÍN