Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

PROGRAM PREDNÁŠOK

GAUDEAMUS REGIÓN KOŠICE 27. - 28. 11. 2023

Príďte si vypočuť naše zaujímavé prednášky!
Dozviete sa maximum informácií o školách, odboroch, prijímačkách aj študentskom živote!

Program prednášok

pondelok 27. 11. 2023
Prednášková sála A
9:40 - 10:00
InterStudy - štúdium v zahraničí
10:05 - 10:25
Univerzita Palackého v Olomouci
10:30 - 10:50
Univerzita Komenského v Bratislave
10:55 - 11:15
Holprom - Štúdium v Holandsku
11:20 - 11:40
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:45 - 12:05
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
12:10 - 12:30
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:35 - 12:55
Prešovská univerzita v Prešove
13:00 - 13:20
Metropolitní univerzita Praha - Čím budeme platit v budoucnosti? Od Bitcoinu přes CBDC, čipy v rukách po peníze Facebooku.
13:25 - 13:45
Technická univerzita v Košiciach
Prednášková sála B
9:35 - 9:55
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
10:00 - 10:20
Žilinská univerzita v Žiline
10:25 - 11:35
Vysoké učení technické v Brně
11:40 - 12:10
Education First – Jazykové pobyty v zahraničí
12:15 - 12:35
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahranicí
12:40 - 13:00
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
utorok 28. 11. 2023
Prednášková sála A
9:35 - 9:55
Univerzita Palackého v Olomouci
10:00 - 10:20
Univerzita Komenského v Bratislave
10:25 - 10:45
Holprom - Štúdium v Holandsku
10:50 - 11:10
Ekonomická univerzita v Bratislave
11:15 - 11:45
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
11:50 - 12:10
University of New York in Prague
12:15 - 12:35
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12:40 - 13:00
Prešovská univerzita v Prešove
13:05 - 13:25
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Prednášková sála B
9:35 - 9:55
InterStudy - štúdium v zahraničí
10:00 - 10:20
Žilinská univerzita v Žiline
10:25 - 11:35
Vysoké učení technické v Brně
11:40 - 12:00
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahranicí
12:05 - 12:25
Agentúra StudyCare - štúdium v zahraničí
12:30 - 12:50
Metropolitní univerzita Praha - Čím budeme platit v budoucnosti? Od Bitcoinu přes CBDC, čipy v rukách po peníze Facebooku.