Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

GAUDEAMUS - akadémia
V BratislavE
OD ROKU 2019

INFORMÁCIE Z MINULÝCH ROČNÍKOV VEĽTRHU

Gaudeamus - akadémia v BratislavE od roku 2019

23. ročník veľtrhu Gaudeamus - Akadémia Bratislava prebehol od 24. do 26. septembra 2019 v hale D na výstavisku Incheba Expo Bratislava. Veľtrh Gaudeamus - Akadémia priamo nadviazal na 22 rokov tradície organizovania študentských veľtrhov Akadémia & Vapac v Bratislave. Usporiadanie veľtrhu Gaudeamus
v Bratislave umožnilo vystavovateľom zo Slovenskej a Českej republiky osloviť najmä študentov z Bratislavy a západného Slovenska. Presun veľtrhu z priestorov NTC Arény do areálu Incheba Expo poskytol vystavovateľom i návštevníkom komfort modernej veľtržné infraštruktúry a bezproblémové dopravnej dostupnosti veľtržného areálu. Návštěvost veľtrhu bola v roku 2019 9 356 stredoškolských študentov, výchovných poradcov a pedagógov. Veľtrhu sa zúčastnilo 355 vystavovateľov zo Slovenska, Česka a zahraničia.

Pre rok 2020 bol pripravený 24. ročník Gaudeamus - Akadémia Bratislava. Prípravu jesenného veľtrhu následne prerušila neustále sa sprísňujúce protiepidemické opatrenia. Ako reakcia na sprísňujúce sa opatrenia bol vytvorený koncept Gaudeamus Roadshow, s cieľom usporiadať regionálne podujatia menšieho formátu s najdôležitejšími atribútmi veľtrhov Gaudeamus. Roadshow vo svojom kalendári mala 4 krajské mestá na Slovensku. Usporiadanie Gaudeamus Roadshow bolo znemožnené ďalším sprísnením vládnych nariadení týždeň pred jej spustením v októbri 2020. S vedomím, že stredoškolských študentov nie je možné ponechať bez prístupu k informáciám o ponuke pomaturitného štúdia, bola počas 14 dní pripravená séria on-line prednáškových dní, ktorá umožnila vysokým školám a univerzitám efektívne informovať stredoškolských študentov o možnostiach štúdia po maturite. 11 Gaudeamus on-line prednáškových dní prebehlo v novembri a decembri 2020. Počas prednáškových dní bolo odvysielaných 78 prednášok, ktoré videlo celkovo 26 657 divákov.

V roku 2021 nebolo z dôvodu protiepidemických opatrení možné veľtrh Gaudeamus - Akademia v tradičnej podobe usporiadať. Ako alternatíva boli v kinosále Inceba Expo Arény usporiadané Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni. Počas tejto akcie mali študenti možnosť zhliadnuť 69 prednášok a navštíviť kontaktné miesta päťdesiatich vzdelávacích inštitúcií. Počas štyroch dní akciu navštívilo 7 024 študentov.

Vývoj veľtrhu v bratislave od roku 2019

Ročník      Vystavovatelia     Návštevnosť
2019      350 9 356
2021* 50* 7 024*

 

* Prednáškové a konzultačné dni

 

Informácie z minulých ročníkov veľtrhu v bratislave

Vystavovatelia

Prednášky

Záverečné správy

Fotografie na stiahnutie

 

späť NA INFORMáCiE O VEľTRHU