GAUDEAMUS V NITrE
OD ROKU 2013

INFORMÁCIE Z MINULÝCH ROČNÍKOV VEĽTRHU

HISTóRIa VEľTRHU GAUDEAMUS V NITrE

Prvý ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 15. do 17. októbra 2013 v pavilóne F na výstavisku Agrokomplex Nitra. Usporiadanie veľtrhu v Nitre umožnilo vystavovateľom zo Slovenskej aj Českej republiky osloviť študentov zo všetkých slovenských krajov. Prvý ročník veľtrhu navštívilo 4 122 návštevníkov, z toho 190 výchovných poradcov a pedagógov. Veľtrhu sa zúčastnilo 180 vystavujúcich subjektov z piatich krajín sveta. Študentom sa ponúkalo vyše 2 500 študijných programov.

Druhý ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 16. do 17. októbra 2014 v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Druhý ročník veľtrhu navštívilo 8 300 návštevníkov. Veľtrhu sa zúčastnilo 153 vystavujúcich subjektov zo šiestich krajín sveta. K návšteve veľtrhu sa tiež zaregistrovalo 215 pedagógov a výchovných poradcov. Veľtrh Gaudeamus prebiehal súbežne s veľtrhom Autosalón Autoshow Nitra.

Tretí ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 14. do 15. októbra 2015 v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Tretí ročník veľtrhu navštívilo 4 883 návštevníkov. Veľtrhu sa zúčastnilo 235 vystavujúcich subjektov zo siedmich krajín sveta. K návšteve veľtrhu sa tiež zaregistrovalo 108 pedagógov a výchovných poradcov. Veľtrh návštevníkom ponúkol nové sprievodné programy: Testovacie centrum a Centrum kariérového poradenstva.

Štvrtý ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 4. do 5. októbra 2016 v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Návštevnosť veľtrhu sa zvýšila na 5 394 študentov a 112 pedagógov. Veľtrhu sa zúčastnilo 235 vystavujúcich subjektov z ôsmich krajín sveta. Na IV. ročníku veľtrhu bol prvýkrát predstavený sprievodný program Veda pre život.

Piaty ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prvýkrát prebehol v septembrovom termíne od 27. do 28. septembra 2017 v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Veľtrh navštívilo rekordných 6 046 študentov a 104 pedagógov. Veľtrhu sa zúčastnilo také rekordných 260 vystavujúcich subjektov z jedenástich krajín sveta. Veľtrh prebiehal na doteraz najväčšej čistej výstavnej ploche 535 m2.

Šiesty ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol v termíne od 26. do 27. septembra 2018 prvýkrát v novom pavilóne M4 na výstavisku Agrokomplex Nitra. Veľtrhu sa zúčastnilo rekordných 280 vystavujúcich subjektov. Veľtrh prebiehal na doteraz najväčšej výstavnej ploche 673 m2 s rekordným nárastom výstavnej plochy o 138 m2 v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom. Súčasťou veľtrhu prvýkrát bolo Pedagogické centrum.

Siedmy ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia sa konal v novom termíne od 5. do 6. novembra 2019 v pavilóne M5 na výstavisku Agrokomplex Nitra. Veľtrh prebehol súčasne s výstavami Mladý tvorca a Gastro & Kulinária. Veľtrh prebiehal na doteraz najväčšej výstavnej ploche 810 m2 s rekordným nárastom výstavnej plochy o 137 m2 v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom.

Pre rok 2020 bol pripravený 8. ročník Gaudeamus Nitra na výstavisku Agrokomplex. Prípravu jesenného veľtrhu následne prerušila neustále sa sprísňujúce protiepidemické opatrenia. Ako reakcia na sprísňujúce sa opatrenia bol vytvorený koncept Gaudeamus Roadshow, s cieľom usporiadať regionálne podujatia menšieho formátu s najdôležitejšími atribútmi veľtrhov Gaudeamus. Roadshow vo svojom kalendári mala 4 krajské mestá na Slovensku. Usporiadanie Gaudeamus Roadshow bolo znemožnené ďalším sprísnením vládnych nariadení týždeň pred jej spustením v októbri 2020. S vedomím, že stredoškolských študentov nie je možné ponechať bez prístupu k informáciám o ponuke pomaturitného štúdia, bola počas 14 dní pripravená séria on-line prednáškových dní, ktorá umožnila vysokým školám a univerzitám efektívne informovať stredoškolských študentov o možnostiach štúdia po maturite. 11 Gaudeamus on-line prednáškových dní prebehlo v novembri a decembri 2020. Počas prednáškových dní bolo odvysielaných 78 prednášok, ktoré videlo celkovo 26 657 divákov.

Vývoj veľtrhu v Nitre v rokoch 2013 - 2019

Ročník Vystavovatelia Návštevnosť
2013 180 4 122
2014 153 8 300
2015 235 4 883
2016 235 5 394
2017 260 6 046
2018 270 5 895
2019 287 5 910

 

 

Informácie z minulých ročníkov veľtrhu v nitre

Vystavovatelia

Prednášky

Záverečné správy

Fotografie na stiahnutie

späť NA INFORMáCiE O VEľTRHU

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.