GAUDEAMUS V NITrE
OD ROKU 2013

INFORMÁCIE Z MINULÝCH ROČNÍKOV VEĽTRHU

HISTóRIa VEľTRHU GAUDEAMUS V NITrE

Prvý ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 15. do 17. októbra 2013 v pavilóne F na výstavisku Agrokomplex Nitra. Usporiadanie veľtrhu v Nitre umožnilo vystavovateľom zo Slovenskej aj Českej republiky osloviť študentov zo všetkých slovenských krajov. Prvý ročník veľtrhu navštívilo 4 122 návštevníkov, z toho 190 výchovných poradcov a pedagógov. Veľtrhu sa zúčastnilo 180 vystavujúcich subjektov z piatich krajín sveta. Študentom sa ponúkalo vyše 2 500 študijných programov.

Druhý ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 16. do 17. októbra 2014 v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Druhý ročník veľtrhu navštívilo 8 300 návštevníkov. Veľtrhu sa zúčastnilo 153 vystavujúcich subjektov zo šiestich krajín sveta. K návšteve veľtrhu sa tiež zaregistrovalo 215 pedagógov a výchovných poradcov. Veľtrh Gaudeamus prebiehal súbežne s veľtrhom Autosalón Autoshow Nitra.

Tretí ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 14. do 15. októbra 2015 v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Tretí ročník veľtrhu navštívilo 4 883 návštevníkov. Veľtrhu sa zúčastnilo 235 vystavujúcich subjektov zo siedmich krajín sveta. K návšteve veľtrhu sa tiež zaregistrovalo 108 pedagógov a výchovných poradcov. Veľtrh návštevníkom ponúkol nové sprievodné programy: Testovacie centrum a Centrum kariérového poradenstva.

Štvrtý ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 4. do 5. októbra 2016 v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Návštevnosť veľtrhu sa zvýšila na 5 394 študentov a 112 pedagógov. Veľtrhu sa zúčastnilo 235 vystavujúcich subjektov z ôsmich krajín sveta. Na IV. ročníku veľtrhu bol prvýkrát predstavený sprievodný program Veda pre život.

Piaty ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prvýkrát prebehol v septembrovom termíne od 27. do 28. septembra 2017 v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Veľtrh navštívilo rekordných 6 046 študentov a 104 pedagógov. Veľtrhu sa zúčastnilo také rekordných 260 vystavujúcich subjektov z jedenástich krajín sveta. Veľtrh prebiehal na doteraz najväčšej čistej výstavnej ploche 535 m2.

Šiesty ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol v termíne od 26. do 27. septembra 2018 prvýkrát v novom pavilóne M4 na výstavisku Agrokomplex Nitra. Veľtrhu sa zúčastnilo rekordných 280 vystavujúcich subjektov. Veľtrh prebiehal na doteraz najväčšej výstavnej ploche 673 m2 s rekordným nárastom výstavnej plochy o 138 m2 v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom. Súčasťou veľtrhu prvýkrát bolo Pedagogické centrum.

Siedmy ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia sa konal v novom termíne od 5. do 6. novembra 2019 v pavilóne M5 na výstavisku Agrokomplex Nitra. Veľtrh prebehol súčasne s výstavami Mladý tvorca a Gastro & Kulinária. Veľtrh prebiehal na doteraz najväčšej výstavnej ploche 810 m2 s rekordným nárastom výstavnej plochy o 137 m2 v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom.

Vývoj veľtrhu v Nitre v rokoch 2013 - 2019

Ročník Vystavovatelia Návštevnosť
2013 180 4 122
2014 153 8 300
2015 235 4 883
2016 235 5 394
2017 260 6 046
2018 270 5 895
2019 287 5 910

 

 

Informácie z minulých ročníkov veľtrhu v nitre

Vystavovatelia

Prednášky

Záverečné správy

Fotografie na stiahnutie

späť NA INFORMáCiE O VEľTRHU

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.