GAUDEAMUS V BRNe
OD ROKU 1994

INFORMÁCIE Z MINULÝCH ROČNÍKOV VEĽTRHU

HISTóRIa VEľTRHU GAUDEAMUS V BRNe

Prvý ročník veľtrhu prebehol v roku 1994 a bol umiestnený v budove Domu techniky Brno. Záujem návštevníkov predčil všetky očakávania, veľtrh navštívilo 17 000 návštevníkov počas troch dní. Tretí ročník veľtrhu bol premiestnený z Domu techniky do pavilónu H na brnenskom výstavisku a bol otvorený pre verejnosť štyri dni. Vďaka väčším priestorom veľtrh navštívilo celkom 21 500 návštevníkov, z toho takmer 800 odborníkov z radov učiteľov, pedagogických poradcov a pracovníkov úradov práce.

Na piatom ročníku sa prvýkrát prezentovali aj zahraniční vystavovatelia. Z celkom štyridsiatich vystavovateľov bolo 5 zahraničných zo Slovenska, Nemecka a Írska.
V priebehu siedmeho ročníka bol dosiahnutý nový návštevnícky rekord. Celková návštevnosť bola 24 600 návštevníkov. Ôsmy ročník veľtrhu bol v roku 2001 kvôli veľkému záujmu návštevníkov prvýkrát presunutý do nového pavilónu G2 na brnenskom výstavisku.

Jubilejný desiaty ročník navštívilo v tom čase rekordných 28 138 študentov. Desiateho ročníku veľtrhu sa zúčastnilo celkom 77 vystavovateľov. Po vstupe Českej republiky do Európskej únie sa začal zvyšovať záujem o veľtrh zo strany zahraničných vystavovateľov. Dvanásteho ročníka sa zúčastnilo 13 zahraničných vystavovateľov z Austrálie, Rakúska, Španielska, Nemecka, Anglicka, Holandska a Slovenska. Návštevnosť veľtrhu sa v roku 2005 prvýkrát priblížila k počtu          30 000. Na druhý deň veľtrhu sa tiež prišlo pozrieť rekordných 11 749 návštevníkov v jednom dni. Počet vystavovateľov prvýkrát presiahol 100 v roku 2006, kedy  sa veľtrhu zúčastnilo 120 vystavovateľov vrátane tridsiatich zahraničných.

Hranice 30 000 návštevníkov sa dosiahlo v roku 2007 s celkovým počtom 30 608 návštevníkov. Kvôli neustále rastúcemu záujmu študentov bol veľtrh hneď nasledujúci rok presunutý do pavilónu F brnenskeho výstaviska. Šestnásty ročník veľtrhu, organizovaný v pavilóne V na brnenskom výstavisku navštívilo doteraz neprekonaných 32 981 návštevníkov. V tomto roku tiež počet vystavovateľov dosiahol 208, vrátane 81 zahraničných vystavovateľov z 12 krajín sveta.

Jubilejný dvadsiaty ročník veľtrhu prebehol prvýkrát v dvoch pavilónoch G1 a G2 na brnenskom výstavisku. Veľtrh bol najväčší vo svojej histórii, konal sa na ploche 10 106 m2. V priebehu dvadsiateho ročníka bola zaznamenaná rekordná návštevnosť prednášok vo výške 31,9% všetkých návštevníkov. Dvadsiaty tretí ročník veľtrhu sa konal 1. až 4. novembra 2016 v pavilónoch G1 a G2 na brnenskom výstavisku. Veľtrh navštívilo 27 882 návštevníkov a zúčastnilo sa rekordných 240 vystavovateľov z dvadsiatich krajín. Prvýkrát bolo predstavené Pedagogické centrum ako unikátne stredisko informačných služieb pre stredoškolských pedagógov a výchovných poradcov.

Na dvadsiatom štvrtom ročníku veľtrhu Gaudeamus Brno, ktorý prebehol v dňoch 31.10. - 3.11. 2017 na brnenskom výstavisku boli dosiahnuté tri rekordy. Veľtrhu sa zúčastnilo doteraz najviac vystavovateľov - 303. Bol tak prekonaný doterajší rekord 240 vystavovateľov z roku 2016. Medzi vystavovateľmi bolo tiež 149 zahraničných subjektov, čo urobilo XXIV. ročník ročníkom s najväčšou medzinárodnou účasťou. Veľtrh bol v roku 2017 tiež najväčším vo svojej histórii. Konal sa na čisté výstavnej ploche 2 985 m2.

Dvadsiaty piaty ročník veľtrhu sa presunul do nového pavilónu V. Veľtrh v ročníku 2018 bol výnimočný v mnohých ohľadoch, ako účasťou vystavovateľov, tak návštevníkov. Na veľtrhu sa prezentovalo rekordných 438 vystavovateľov (nárast o 135 v porovnaní s minulým rokom) v 165 expozíciách (o 54 viac ako minulý rok), vrátane 172 zahraničných univerzít a vysokých škôl. Veľtrh prekvapil aj výnimočnú návštevnosťou 30 615 študentov (o 1 951 viac ako v roku 2017). Veľtrh tiež navštívilo rekordných 494 stredoškolských pedagógov. Hranice 30 000 návštevníkov bola prekročená až po šiestej za celú históriu veľtrhu. Naposledy k tomu došlo v roku 2011. Súčasťou veľtrhu tiež prvýkrát bola ponuka uplatnenie pre študentov.

Dvadsiaty šiesty ročník veľtrhu bol siedmym rokom za celú históriu veľtrhu, kedy bola prekročená hranica 30 000 návštevníkov. Rok 2019 bol výnimočný najmä rekordným záujmom stredoškolských pedagógov. Veľtrh navštívilo rekordných 517 pedagógov a výchovných poradcov. XXVI. ročník prebehol v pavilóne P, ktorý je najväčším pavilónom brnenského výstaviska.

Pre rok 2020 bol pripravený 27. ročník Gaudeamus Brno. Prípravu jesenného veľtrhu následne prerušila neustále sa sprísňujúce protiepidemické opatrenia. Ako reakcia na sprísňujúce sa opatrenia bol vytvorený koncept Gaudeamus Roadshow, s cieľom usporiadať regionálne podujatia menšieho formátu s najdôležitejšími atribútmi veľtrhov Gaudeamus. Roadshow vo svojom kalendári mala 6 krajských mest v Česku. Usporiadanie Gaudeamus Roadshow bolo znemožnené ďalším sprísnením vládnych nariadení týždeň pred jej spustením v októbri 2020. S vedomím, že stredoškolských študentov nie je možné ponechať bez prístupu k informáciám o ponuke pomaturitného štúdia, bola počas 14 dní pripravená séria on-line prednáškových dní, ktorá umožnila vysokým školám a univerzitám efektívne informovať stredoškolských študentov o možnostiach štúdia po maturite. 11 Gaudeamus on-line prednáškových dní prebehlo v novembri a decembri 2020. Počas prednáškových dní bolo odvysielaných 78 prednášok, ktoré videlo celkovo 26 657 divákov.

Vývoj veľtrhu v Brne v rokoch 1994 - 2019

Ročník Vystavovatelia Návštevnosť
1994 27 17 000
1995 31 17 000
1996 32 21 500
1997 30 19 800
1998 40 18 700
1999 42 13 500
2000 46 24 600
2001 59 23 400
2002 71 26 830
2003 77 28 138
2004 94 29 161
2005 99 29 460
2006 120 27 843
2007 120 30 608
2008 152 30 865
2009 208 32 981
2010 186 30 008
2011 185 30 359
2012 201 28 841
2013 190 27 494
2014 226 28 674
2015 215 28 175
2016 240 27 882
2017 303 28 664
2018 438 30 615
2019 389 30 152

 

 

 

 

 

 

INFORMáCiE Z MINULÝCH ROČNÍKov veľtrhu v brne

Vystavovatelia

Prednášky

Záverečné správy

Súťaž o najlepšiu expozíciu

Fotografie na stiahnutie

späť NA INFORMáCiE O VEľTRHU

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.