Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Názov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ulice Šrobárova 2
PSČ 041 80
Mesto Košice
Kraj Košický
Štát Slovensko
Telefón +421 55 62 226 08
E-mail rektor@upjs.sk
Web www.upjs.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy

Ďalšie informácie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „Univerzita“) patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. V súčasnom období má Univerzita fakulty lekársku, prírodovedeckú, právnickú, fakultu verejnej správy a filozofickú fakultu, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, psychológie a sociálnej práce. Absolventi tejto druhej najstaršej klasickej slovenskej univerzity majú dobrú povesť doma i v zahraničí. Hlavným poslaním Univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa európskych trendov v tejto oblasti, Boloňskej deklarácie a ďalších dokumentov. Univerzita napĺňa toto poslanie rozvojom harmonickej osobnosti, jej vedomostným rozkvetom, vzostupom múdrosti a tvorivosti v človeku. Univerzita vedie študentov k tolerancii, ku schopnosti kritického a nezávislého spôsobu myslenia, k zdravému sebavedomiu a národnej hrdosti. Univerzita poskytuje služby verejnosti šírením poznania prostredníctvom výskumu a vývoja, podporou regionálnych a národných aktivít a umožnením ďalšieho vzdelávania občanov. Univerzita prispieva k rozvoju kultúry a vzdelanosti národa. Univerzita chápe svoje poslanie v jednotlivých oblastiach pôsobenia ako verejné dobro. V tomto duchu Univerzita chce aj naďalej pôsobiť ako garant slobody, demokracie, humanizmu, morálky a etiky nielen na vlastnej akademickej pôde, ale ich aj šíriť v spoločnosti. Univerzita aj v budúcnosti bude brániť akademické práva a svoju akademickú autonómiu. Zdroj: https://www.upjs.sk/univerzita/informacie-o-univerzite/poslanie-univerzity/

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Prírodovedecká fakulta

Šrobárova 2, Košice, Slovensko,

 • analytická chémia
 • analýza dát a umelá inteligencia
 • anorganická chémia
 • aplikovaná informatika
Detail fakulty

Právnická fakulta

Kováčska 26, Košice, Slovensko,

 • právo
 • právo
Detail fakulty

Lekárska fakulta

Trieda SNP 1, Košice, Slovensko,

 • fyzioterapia
 • ošetrovateľstvo
 • verejné zdravotníctvo
 • všeobecné lekárstvo
Detail fakulty

Ústav telesnej výchovy a športu

Ondavská 21, Košice, Slovensko,

 • šport a rekreácia
Detail fakulty

Fakulta verejnej správy

Popradská 66, Košice, Slovensko,

 • európska verejná správa
 • informačné systémy vo verejnej správe
 • verejná správa
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Šrobárova 2, Košice, Slovensko,

 • anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
 • anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
 • anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
 • aplikovaná etika
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
analytická chémia
Magisterské Prezenčné Slovenský
analýza dát a umelá inteligencia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anorganická chémia
Magisterské Prezenčné Slovenský
aplikovaná etika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
aplikovaná etika – filozofia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
aplikovaná etika – geografia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
aplikovaná etika-nemecký jazyk a literatúra
Bakalárske Prezenčné Slovenský
aplikovaná etika-psychológia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
aplikovaná informatika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
biochémia
Magisterské Prezenčné Slovenský
biofyzika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
biológia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
biológia – chémia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
biológia – geografia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
biológia – informatika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
biológia – psychológia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
botanika a fyziológia rastlín
Magisterské Prezenčné Slovenský

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Brno 2024

XXIX. ročník,
Výstavisko Brno
19.11 - 22.11.2024

stánek č.

Gaudeamus Košice 2024

II. ročník,
Congress Hotel Centrum Košice
22.10 - 23.10.2024

stánek č.

Gaudeamus Bratislava 2024

XXVII. ročník,
Incheba Expo Bratislava
08.10 - 10.10.2024

stánek č.