Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Názov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ulice Šrobárova 2
PSČ 041 80
Mesto Košice
Kraj Košický
Štát Slovensko
Telefón +421 55 62 226 08
E-mail rektor@upjs.sk
Web www.upjs.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy

Ďalšie informácie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „Univerzita“) patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. V súčasnom období má Univerzita fakulty lekársku, prírodovedeckú, právnickú, fakultu verejnej správy a filozofickú fakultu, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, psychológie a sociálnej práce. Absolventi tejto druhej najstaršej klasickej slovenskej univerzity majú dobrú povesť doma i v zahraničí. Hlavným poslaním Univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa európskych trendov v tejto oblasti, Boloňskej deklarácie a ďalších dokumentov. Univerzita napĺňa toto poslanie rozvojom harmonickej osobnosti, jej vedomostným rozkvetom, vzostupom múdrosti a tvorivosti v človeku. Univerzita vedie študentov k tolerancii, ku schopnosti kritického a nezávislého spôsobu myslenia, k zdravému sebavedomiu a národnej hrdosti. Univerzita poskytuje služby verejnosti šírením poznania prostredníctvom výskumu a vývoja, podporou regionálnych a národných aktivít a umožnením ďalšieho vzdelávania občanov. Univerzita prispieva k rozvoju kultúry a vzdelanosti národa. Univerzita chápe svoje poslanie v jednotlivých oblastiach pôsobenia ako verejné dobro. V tomto duchu Univerzita chce aj naďalej pôsobiť ako garant slobody, demokracie, humanizmu, morálky a etiky nielen na vlastnej akademickej pôde, ale ich aj šíriť v spoločnosti. Univerzita aj v budúcnosti bude brániť akademické práva a svoju akademickú autonómiu. Zdroj: https://www.upjs.sk/univerzita/informacie-o-univerzite/poslanie-univerzity/

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
analytická chémia Magisterské Prezenčné Slovenčina
analýza dát a umelá inteligencia Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
anorganická chémia Magisterské Prezenčné Slovenčina
aplikovaná etika Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenčina
aplikovaná etika – filozofia Bakalárske Prezenčné Slovenčina
aplikovaná etika – geografia Bakalárske Prezenčné Slovenčina
aplikovaná etika-nemecký jazyk a literatúra Bakalárske Prezenčné Slovenčina
aplikovaná etika-psychológia Bakalárske Prezenčné Slovenčina
aplikovaná informatika Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenčina
biofyzika Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
biochémia Magisterské Prezenčné Slovenčina
biológia Bakalárske Prezenčné Slovenčina
biológia – geografia Bakalárske Prezenčné Slovenčina
biológia – chémia Bakalárske Prezenčné Slovenčina
biológia – informatika Bakalárske Prezenčné Slovenčina
biológia – psychológia Bakalárske Prezenčné Slovenčina
botanika a fyziológia rastlín Magisterské Prezenčné Slovenčina
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.