Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Názov: Prírodovedecká fakulta
Ulice: Šrobárova 2
Psč: 041 54
Mesto: Košice
Kraj: Košický
Štát: Slovensko
Telefón: 00421 55/234 2181
E-mail: pfsekret@upjs.sk
Web: www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Deň otvorených dverí 4.2.2021
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/#!/home

Prijímacie skúšky

Ďalšie informácie

Fakulta patrí dlhodobo medzi popredné vedeckovýskumné a vzdelávacie inštitúcie, čo sa odzrkadľuje v projektovej a grantovej úspešnosti ako aj v rôznych európskych hodnoteniach. Pre štúdium poskytuje posluchárne vybavené modernou didaktickou technikou. Absolventi fakulty majú široké uplatnenie v oblasti prírodovedných a príbuzných disciplín.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
analytická chémia
Magisterské Prezenčné Slovenský
analýza dát a umelá inteligencia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anorganická chémia
Magisterské Prezenčné Slovenský
aplikovaná informatika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
biochémia
Magisterské Prezenčné Slovenský
biofyzika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
biológia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
biológia – chémia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
biológia – geografia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
biológia – informatika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
biológia – psychológia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
botanika a fyziológia rastlín
Magisterské Prezenčné Slovenský
chémia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
chémia – geografia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
chémia- informatika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
ekonomická a finančná matematika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
fyzika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
fyzika - biológia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
fyzika – chémia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
fyzika – geografia
Bakalárske Prezenčné Slovenský