Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Filozofická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Názov: Filozofická fakulta
Ulice: Šrobárova 2
Psč: 040 59
Mesto: Košice
Kraj: Košický
Štát: Slovensko
Telefón: 00421 55/234 7183, 55/234 7120
E-mail: lydia.bereczova@upjs.sk
Web: www.upjs.sk/filozoficka-fakulta
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Termín prihlášky do 31.3.2021 bc štúdium, do 31.5.2021 mgr štúdium
Deň otvorených dverí 12.2.2021
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/#!/home

Prijímacie skúšky

Ďalšie informácie

Fakulta si v náročnom vysokoškolskom prostredí získala rešpekt najmä výsledkami vo vzdelávacích a vedeckovýskumných aktivitách, ako aj v poskytovaní služieb verejnosti. Odborná profilácia pedagógov pripravuje študentov na konkurenčný domáci a európsky trh práce. Absolventi štúdia študijných programov fakulty v štyroch vedných oblastiach (humanitné, spoločenské a behaviorálne, pedagogické, historické a etnografia) majú uplatnenie vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách, v štátnej samospráve, kultúrno-spoločenských a sociálnych inštitúciách, médiách, v prostredí európskej integrácie sa môžu presadiť ako úspešní lingvisti, tlmočníci a prekladatelia. Viac informácií: www.ff.upjs.sk

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
aplikovaná etika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
aplikovaná etika – filozofia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
aplikovaná etika – geografia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
aplikovaná etika-nemecký jazyk a literatúra
Bakalárske Prezenčné Slovenský
aplikovaná etika-psychológia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
britské a americké štúdiá
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
britské a americké štúdiá - geografia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
britské a americké štúdiá - matematika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
britské a americké štúdiá – biológia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
britské a americké štúdiá-filozofia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
britské a americké štúdiá-informatika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
britské a americké štúdiá-nemecký jazyk a literatúra
Bakalárske Prezenčné Slovenský
britské a americké štúdiá-psychológia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
filozofia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
filozofia - psychológia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
história
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
história - aplikovaná etika
Bakalárske Prezenčné Slovenský