Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Názov: Fakulta verejnej správy
Ulice: Popradská 66
Psč: 040 11
Mesto: Košice
Kraj: Košický
Štát: Slovensko
Telefón: 00421 55/788 3614
E-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk
Web: www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Deň otvorených dverí 3.3. 2021
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/#!/home

Prijímacie skúšky

Ďalšie informácie

Fakulta ponúka štúdium interdisciplinárneho charakteru poskytujúce najnovšie poznatky z oblasti verejnej správy a európskej verejnej správy z hľadiska politicko- sociologických, právnych a ekonomických aspektov. Absolventi sú pripravení pôsobiť ako odborníci vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora v Slovenskej republike, v inštitúciách Európskej únie, ako aj v medzinárodných organizáciách. Viac informácií: www.fvs.upjs.sk

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
európska verejná správa
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
informačné systémy vo verejnej správe
Magisterské Prezenčné Slovenský
verejná správa
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský