Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Ústav telesnej výchovy a športu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Názov: Ústav telesnej výchovy a športu
Ulice: Ondavská 21
Psč: 040 11
Mesto: Košice
Kraj: Košický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 55 2341604
E-mail: utvs@upjs.sk
Web: https://www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Deň otvorených dverí 5.2.2021
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/#!/home

Prijímacie skúšky

Ďalšie informácie

Ústav umožňuje rozvinúť a zdokonaliť nielen nadanie pre šport, ale poskytuje aj priestor pre kariérny rast v oblasti pohybovej činnosti, zdravia a rekreačného športu. Absolventi sa špecializujú na prácu v rekreačných službách, wellness službách, cestovnom ruchu a turizme. Uplatnenie nájdu ako animátori športových, kultúrnospoločenských a zábavných podujatí voľného času, ako poskytovatelia turistických služieb, či ako tréneri a metodici rozvoja športu v štátnej správe a samospráve.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
šport a rekreácia
Bakalárske Prezenčné Slovenský