Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Názov: Lekárska fakulta
Ulice: Trieda SNP 1
Psč: 040 11
Mesto: Košice
Kraj: Košický
Štát: Slovensko
Telefón:
E-mail: LF-studijne@upjs.sk
Web: www.upjs.sk/lekarska-fakulta
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Deň otvorených dverí január 2021
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/#!/home

Prijímacie skúšky

Ďalšie informácie

Fakulta, ktorá s výučbou budúcich lekárov začala už v roku 1948. Jej vysoký kredit potvrdzuje dlhodobo vysoký záujem o štúdium a narastajúci počet uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku zo zahraničia. Takmer polovica štúdia sa uskutočňuje priamo v zdravotníckych zariadeniach. Praktická výučba študentov a diagnosticko-terapeutické úkony prebiehajú v zrekonštruovaných laboratóriách, kde sa plnia aj úlohy v oblasti vedeckého výskumu. Viac informácií: www.medic.upjs.sk

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
fyzioterapia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
ošetrovateľstvo
Bakalárske Prezenčné Slovenský
verejné zdravotníctvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
všeobecné lekárstvo
Doktorandské Prezenčné Slovenský
zubné lekárstvo
Doktorandské Prezenčné Slovenský