Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Názov: Právnická fakulta
Ulice: Kováčska 26
Psč: 040 75
Mesto: Košice
Kraj: Košický
Štát: Slovensko
Telefón: 00421 55/234 4112
E-mail: maria.scerbova@upjs.sk
Web: www.upjs.sk/pravnicka-fakulta
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Deň otvorených dverí 2.3. 2021
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/#!/home

Prijímacie skúšky

Ďalšie informácie

Fakulta poskytuje kvalitné, moderné a komplexné vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, na ktorom sa podieľajú nielen skúsení vysokoškolskí učitelia, ale aj rešpektovaní odborníci z právnej praxe (sudcovia Ústavného súdu SR, advokáti, prokurátori, exekútori). Podporuje a rozvíja všetky formy praktického právneho vzdelávania s dôrazom nielen na vnútroštátne, ale aj medzinárodné právo. Študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných partnerských univerzitách. Viac informácií: www.pravo.upjs.sk

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
právo
Bakalárske Prezenčné Iný
právo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský