Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Prešovská univerzita v Prešove

Názov Prešovská univerzita v Prešove
Ulice Ul. 17.novembra 15
PSČ 080 01
Mesto Prešov
Kraj Prešovský
Štát Slovensko
Telefón +421 918 939 089
E-mail peter.zubal@unipo.sk
Web www.unipo.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2011 v kategórii C3

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Fakulta športu

Ul. 17.novembra 15, Prešov, Slovensko,

 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombináci
 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport a zdravie
Detail fakulty

Pedagogická fakulta

Ul. 17.novembra 15, Prešov, Slovensko,

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
 • Predškolská pedagogika
Detail fakulty

Fakulta manažmentu

Konštantínova 16, Prešov, Slovensko,

 • Environmentálny manažment
 • Management
 • Manažment
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
Detail fakulty

Gréckokatolícka teologická fakulta

Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešov, Slovensko,

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Katolická teológia
 • Multikultúrne európske štúdiá
 • Probačná a mediačná práca
Detail fakulty

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Masarykova 15, Prešov, Slovensko,

 • Charitatívna a sociálna služba
 • Pravoslávna teológia
 • Sociálna práca
Detail fakulty

Fakulta humanitných a prírodných vied

Ul. 17.novembra 1, Prešov, Slovensko,

 • Andragogika
 • Antropológia
 • Biológia
 • Ekológia
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Ul. 17.novembra 1, Prešov, Slovensko,

 • Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
 • Anglický jazyk a literatúra – etická výchova
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra
Detail fakulty

Fakulta zdravotníckych odborov

Partizánska 1, Prešov, Slovensko,

 • Anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
 • Dentálna hygiena
 • Fyzioterapia
 • Laboratórne a vyšetrovacie metódy
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Andragogika
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Anglický jazyk a literatúra – etická výchova
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Anglický jazyk a anglofónne kultúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
Bakalárske Prezenčné
Anglický jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Anglický jazyk a literatúra – dejepis
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Anglický jazyk a literatúra – estetika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Anglický jazyk a literatúra – filozofia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Anglický jazyk a literatúra – hudobné umenie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Anglický jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Anglický jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Anglický jazyk a literatúra (jedno predmetové štúdium)
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Animácia voľnočasových aktivít
Bakalárske Prezenčné
Kombinované

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Bratislava 2022

IV. ročník,
Incheba Expo Bratislava
04.10 - 06.10.2022

Gaudeamus Nitra 2022

X. ročník,
Agrokomplex Nitra
14.11 - 16.11.2022