Prešovská univerzita v Prešove

Názov Prešovská univerzita v Prešove
Ulice Ul. 17.novembra 15
PSČ 080 01
Mesto Prešov
Kraj Prešovský
Štát Slovensko
Telefón +421 918 939 089
E-mail peter.zubal@unipo.sk
Web www.unipo.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2011 v kategórii C3

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Fakulta športu

Ul. 17.novembra 15, Prešov, Slovensko,

 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombináci
 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport a zdravie
 • Šport pre zdravie
Detail fakulty

Pedagogická fakulta

Ul. 17.novembra 15, Prešov, Slovensko,

 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Špeciálna pedagogika
Detail fakulty

Fakulta manažmentu

Konštantínova 16, Prešov, Slovensko,

 • Environmentálny manažment
 • Management
 • Manažment
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
Detail fakulty

Gréckokatolícka teologická fakulta

Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešov, Slovensko,

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Multikultúrne európske štúdiá
 • Probačná a mediačná práca
 • Religionistika
Detail fakulty

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Masarykova 15, Prešov, Slovensko,

 • Charitatívna a sociálna služba
 • Pravoslávna teológia
 • Sociálna práca
Detail fakulty

Fakulta humanitných a prírodných vied

Ul. 17.novembra 1, Prešov, Slovensko,

 • Učiteľstvo ekológie a nemeckého jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo fyziky a filozofie
 • Učiteľstvo geografie a dejepisu
 • Učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Ul. 17.novembra 1, Prešov, Slovensko,

 • Anglický jazyk a literatúra – estetika
 • Anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie
 • Estetika – hudobné umenie
 • Sociálna práca (jednopredmetové štúdium)
Detail fakulty

Fakulta zdravotníckych odborov

Partizánska 1, Prešov, Slovensko,

 • Fyzioterapia
 • Laboratórne a vyšetrovacie metódy
 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Andragogika Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenčina
Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Anglický jazyk a literatúra – etická výchova Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Anglický jazyk a anglofónne kultúry Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenčina
Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra Bakalárske Prezenčné Slovenčina
Anglický jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Anglický jazyk a literatúra – dejepis Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Anglický jazyk a literatúra – estetika Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Anglický jazyk a literatúra – filozofia Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Anglický jazyk a literatúra – hudobné umenie Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Anglický jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Anglický jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Anglický jazyk a literatúra (jedno predmetové štúdium) Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Animácia voľnočasových aktivít Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenčina
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.