Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Prešovská univerzita v Prešove

humanitní přírodovědný ekonomický umělecký
Názov Prešovská univerzita v Prešove
Ulice Ul. 17.novembra 15
PSČ 080 01
Mesto Prešov
Kraj Prešovský
Štát Slovensko
Telefón +421 918 939 089
E-mail unipo@unipo.sk
Web www.unipo.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2011 v kategórii C3,

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Fakulta športu

Ul. 17.novembra 15, Prešov, Slovensko,

 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombináci s fakultami FHPV, FF a Centrom jazykov a kultúr národnostných menšín
 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport a zdravie
Detail fakulty

Pedagogická fakulta

Ul. 17.novembra 15, Prešov, Slovensko,

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
Detail fakulty

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu

Konštantínova 16, Prešov, Slovensko,

 • Ekonómia a manažment
 • Manažment
 • Obchodný manažment a marketing
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
Detail fakulty

Gréckokatolícka teologická fakulta

Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešov, Slovensko,

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Európske štúdiá
 • Katolická teológia
 • Katolická teológia
Detail fakulty

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Masarykova 15, Prešov, Slovensko,

 • Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
 • Charitatívna a sociálna služba
 • Pravoslávna teológia
 • Sociálna práca
Detail fakulty

Fakulta humanitných a prírodných vied

Ul. 17.novembra 1, Prešov, Slovensko,

 • Biológia
 • Ekológia
 • Geografia a aplikovaná geoinformatika
 • Rozširujúce štúdium učiteľstvo fyziky
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Ul. 17.novembra 1, Prešov, Slovensko,

 • Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
 • Anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry (jedno predmetové štúdium)
 • Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra
Detail fakulty

Fakulta zdravotníckych odborov

Partizánska 1, Prešov, Slovensko,

 • Dentálna hygiena
 • Fyzioterapia
 • Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Anglický jazyk a anglofónne kultúry (jedno predmetové štúdium)
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Anglický jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Anglický jazyk a literatúra – dejepis
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Anglický jazyk a literatúra – estetika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Anglický jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Anglický jazyk a literatúra – hudobné umenie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Anglický jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Anglický jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Animácia voľnočasových aktivít
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Archívnictvo
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Biológia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Biológia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský