Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovská univerzita v Prešove

Univerzita: Prešovská univerzita v Prešove
Názov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Ulice: Masarykova 15
Psč: 080 01
Mesto: Prešov
Kraj: Prešovský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 517 724 729
E-mail: pbfpu@unipo.sk
Web: www.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku papírová 30 EUR, elektronická 20 EUR
Deň otvorených dverí 12/2022
Odkaz na prihlášku -

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NE

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Charitatívna a sociálna služba
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Pravoslávna teológia

Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Sociálna práca
Slovenský
Teológia
Slovenský