Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovská univerzita v Prešove

ekonomický
Univerzita: Prešovská univerzita v Prešove
Názov: Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
Ulice: Konštantínova 16
Psč: 080 01
Mesto: Prešov
Kraj: Prešovský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 514 880 580, +421 514 880 585
E-mail: fmana@unipo.sk
Web: www.unipo.sk/fakulta-manazmentu
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku papírová 30 EUR, elektronická 20 EUR (po podaní prihlášky elektronickou formou je nevyhnutné doručiť ju aj v tlačenej verzii s podpisom uchádzača)
Termín prihlášky 31.4.2023
Deň otvorených dverí 12/2022
Odkaz na prihlášku -

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky NE
Zameranie na predmety ekonomické

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Ekonómia a manažment
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Manažment
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Obchodný manažment a marketing
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský