Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ulice Národná 12
PSČ 974 01
Mesto Banská Bystrica
Kraj Banskobystrický
Štát Slovensko
Telefón +421 48 446 1111
E-mail umb@umb.sk
Web www.umb.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy ISO 9001:2008

Ďalšie informácie

UMB ponúka už 29 rokov kvalitné vzdelanie v oblasti humanitných a spoločenských vied vo všetkých stupňoch štúdia, v 389 študijných programoch. Ponúkame programy s medzinárodnou akreditáciou CFA Institute University Recognition Program; úplne alebo čiastočne vyučované v angličtine a vo francúzštine; umožňujúce získať diplom z UMB a aj z niektorej zo zahraničných partnerských univerzít. Výučbu vedú pedagógovia s teoretickou aj praktickou znalosťou spolu s profesionálmi pôsobiacimi mimo akademického prostredia. UMB je prvou univerzitou v SR, ktorej Európska komisia udelila značku „Human Resources Strategy for Researchers“. Silnou stránkou je okrem iného medzinárodná spolupráca s univerzitami vo francúzsky hovoriacich krajinách. Na UMB prebieha pestrý študentský život. UMB pripravila pre trh práce vyše 75 500 absolventov.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Pedagogická fakulta UMB

Ružová 13, Banská Bystrica, Slovensko,

 • učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo telesnej výchovy
 • učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo psychológie
 • učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy
 • učiteľstvo psychológie a učiteľstvo výtvarného umenia
Detail fakulty

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kuzmányho 1, Banská Bystrica, Slovensko,

 • bezpečnostné štúdiá
 • medzinárodné vzťahy
 • politológia
Detail fakulty

Fakulta prírodných vied UMB

Tajovského 40, Banská Bystrica, Slovensko,

 • učiteľstvo biológie a učiteľstvo chémie
 • učiteľstvo geografie a učiteľstvo etickej výchovy
 • učiteľstvo matematiky a učiteľstvo techniky
 • učiteľstvo techniky a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Detail fakulty

Filozofická fakulta UMB

Tajovského 40, Banská Bystrica, Slovensko,

 • história - nemecký jazyk a kultúra
 • slovenský jazyk a literatúra
 • učiteľstvo histórie a učiteľstvo telesnej výchovy
 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia
Detail fakulty

Ekonomická fakulta

Tajovského 10, Banská Bystrica, Slovensko,

 • ekonomika a riadenie cestovného ruchu
 • ekonomika verejného sektora
 • financie, bankovníctvo a investovanie
 • podnikové manažérske systémy
Detail fakulty

Právnická fakulta UMB

Komenského 20, Banská Bystrica, Slovensko,

 • obchodné a finančné právo
 • občianske právo
 • právo
 • trestné právo
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
andragogika Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenčina
anglický jazyk a kultúra Bakalárske
Magisterské
Kombinované Slovenčina
anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
anglický jazyk a kultúra - filozofia Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
anglický jazyk a kultúra - história Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
anglický jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
angličtina pre preklad v hospodárskej praxi Bakalárske Prezenčné Slovenčina
aplikovaná etika Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
aplikovaná etnológia Bakalárske Prezenčné Slovenčina
aplikovaná geológia Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenčina
aplikovaná chémia a forenzná prax Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenčina
aplikovaná informatika Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenčina
bezpečnosť životného prostredia Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenčina
bezpečnostné štúdiá Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenčina
cestovný ruch Bakalárske Prezenčné Slovenčina
ekológia a ochrana ekosystémov Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.