Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
Názov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ulice Národná 12
PSČ 974 01
Mesto Banská Bystrica
Kraj Banskobystrický
Štát Slovensko
Telefón +421 48 446 1111
E-mail umb@umb.sk
Web www.umb.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy ISO 9001:2008

Ďalšie informácie

UMB ponúka už 30 rokov kvalitné vzdelanie v oblasti humanitných a spoločenských vied vo všetkých stupňoch štúdia, v 389 študijných programoch. Ponúkame programy s medzinárodnou akreditáciou CFA Institute University Recognition Program; úplne alebo čiastočne vyučované v angličtine a vo francúzštine; umožňujúce získať diplom z UMB a aj z niektorej zo zahraničných partnerských univerzít. Výučbu vedú pedagógovia s teoretickou aj praktickou znalosťou spolu s profesionálmi pôsobiacimi mimo akademického prostredia. UMB je prvou univerzitou v SR, ktorej Európska komisia udelila značku „Human Resources Strategy for Researchers“. Silnou stránkou je okrem iného medzinárodná spolupráca s univerzitami vo francúzsky hovoriacich krajinách. Na UMB prebieha pestrý študentský život. UMB pripravila pre trh práce vyše 80 975 absolventov. Viac o 30. ročnej UMB si môžete prečítať v našom špeciálnom vydaní SPRAVODAJCU.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia

Tajovského 40, Banská Bystrica, Slovenská republika,

 • trénerstvo
  humanitní
 • učiteľstvo telesnej výchovy
  humanitní
 • učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
  humanitní
 • učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie
  humanitní
Detail fakulty

Pedagogická fakulta UMB

Ružová 13, Banská Bystrica, Slovensko,

 • andragogika
 • ekonomika a manažment sociálnej práce
 • evanjelikálna teológia
 • evanjelikálna teológia a misia
Detail fakulty

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kuzmányho 1, Banská Bystrica, Slovensko,

 • bezpečnostné štúdiá
  humanitní
 • medzinárodné vzťahy
  humanitní
 • politológia
  humanitní
Detail fakulty

Fakulta prírodných vied UMB

Tajovského 40, Banská Bystrica, Slovensko,

 • aplikovaná chémia a forenzná prax
 • aplikovaná geológia
 • aplikovaná informatika
 • bezpečnosť životného prostredia
Detail fakulty

Filozofická fakulta UMB

Tajovského 40, Banská Bystrica, Slovensko,

 • anglický jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - filozofia
 • anglický jazyk a kultúra - filozofia
 • anglický jazyk a kultúra - história
Detail fakulty

Ekonomická fakulta

Tajovského 10, Banská Bystrica, Slovensko,

 • Business Economics and Management
  ekonomický
 • Cestovný ruch
  ekonomický
 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
  ekonomický
 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (externé štúdium)
  ekonomický
Detail fakulty

Právnická fakulta UMB

Komenského 20, Banská Bystrica, Slovensko,

 • obchodné a finančné právo
 • občianske právo
 • právo
 • trestné právo
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
andragogika
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
anglický jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Kombinované Slovenský
anglický jazyk a kultúra - filozofia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk a kultúra - filozofia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk a kultúra - história
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
angličtina pre preklad v hospodárskej praxi
Bakalárske Prezenčné Slovenský
aplikovaná chémia a forenzná prax
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
aplikovaná etika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
aplikovaná etnológia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
aplikovaná geológia
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
aplikovaná informatika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
bezpečnosť životného prostredia
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
bezpečnostné štúdiá
humanitní
Magisterské Kombinované
Kombinované
Slovenský
Business Economics and Management
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Cestovný ruch
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský