Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Právnická fakulta UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

humanitní
Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov: Právnická fakulta UMB
Ulice: Komenského 20
Psč: 97401
Mesto: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 48 4463111
E-mail: pravnickafakulta@umb.sk
Web: www.prf.umb.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 60,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia; 50,- € – výška poplatku v prípade podania elektronickej prihlášky pre denné aj externé štúdium
Termín prihlášky 1. kolo podávania prihlášok: do 30. apríla 2024 – 1. stupeň štúdia (denná a externá forma). Do 30. júna 2024 – 2. stupeň štúdia (denná a externá forma) . Do 31. mája 2024 – 3. stupeň štúdia (denná a externá forma) 2. kolo podávania prihlášok: od 01
Deň otvorených dverí 7. november 2023, február 2024
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.umb.sk/ais/eprihlas/#!/home

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky áno/nie
Termín prijímacích skúšok bez prijímacej skúšky – 1. stupeň štúdia ;08. 05. 2023 – rozhodovanie o prijatí na 1. stupeň VŠ; bez prijímacej skúšky – 2. stupeň štúdia; do 10. 7. 2023– rozhodovanie o prijatí na 2. stupeň VŠ

Ďalšie informácie

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov všetkých troch stupňov a udeľuje akademické a vedecko-pedagogické tituly v odbore Právo.
Pri vzdelávaní zapája študentov do tvorivej vedeckej činnosti, udržiava a rozvíja hodnoty spoločenskej a právnej vedy, vykonáva výskum korešpondujúci s potrebami spoločnosti. Jej primárnym cieľom je pripravovať vysokokvalifikovaných a erudovaných odborníkov pre komplexné pokrytie všetkých oblastí právnej praxe.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
obchodné a finančné právo
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
občianske právo
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
právo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
trestné právo
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský