Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

humanitní
Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov: Fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia
Ulice: Tajovského 40
Psč: 974 01
Mesto: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Štát: Slovenská republika
Telefón: 048/446 7111
E-mail: magda.veszeleiova@umb.sk
Web: www.ftvsz.umb.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO 9001:2008

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 60€ / 50€ – 1. stupeň denná a externá forma štúdia/elektronická prihláška; 60€ / 50€; 2. stupeň denná a externá forma štúdia/elektronická prihláška; 60€ / 50€ 3. stupeň denná a externá forma štúdia/elektronická prihláška
Termín prihlášky 1. kolo podávania prihlášok: do 28. februára 2024 ‒ pre 1. stupeň VŠ do 30. apríla 2024 ‒ pre 2. stupeň VŠ do 15. mája 2024 ‒ pre 3. stupeň VŠ do 30. septembra 2024 ‒ rigorózne konanie 2. kolo podávania prihlášok: od 1. mája do 31. mája 2024 ‒ pre 1.
Deň otvorených dverí 7. november 2023, február 2024
Odkaz na prihlášku -

Prijímacie skúšky

Termín prijímacích skúšok 1. kolo konania prijímacej skúšky: od 15. apríla do 26. apríla 2024 – praktická – talentová časť: 1. stupeň štúdia od 10. júna do 14. júna 2024 – 3. stupeň štúdia 2. kolo konania prijímacej skúšky: od 1. júla do 4. júla 2024 – praktická – talentová časť

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
trénerstvo
humanitní
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy
humanitní
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
humanitní
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie
humanitní
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo histórie
humanitní
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
humanitní
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
vedy o športe
humanitní
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský