Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ekonomický
Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov: Ekonomická fakulta
Ulice: Tajovského 10
Psč: 975 90
Mesto: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 48 446 2111
E-mail: Kontakty na študijné oddelenie: lucia.horvatova@umb.sk
Web: www.ef.umb.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 40,- € – 1. stupeň denná a externá forma štúdia; 45,- € ‒ 2. stupeň denná a externá forma štúdia; 50,- € – 3. stupeň denná a externá forma štúdia; V prípade podania elektronickej prihlášky sa poplatok znižuje o 10,- €.
Termín prihlášky do 31. apríla 2023 (1. a 2. stupeň štúdia denná a externá forma); do 26. mája 2023 (3. stupeň štúdia denná a externá forma)
Deň otvorených dverí november 2022 - ONLINE, február 2022
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.umb.sk/ais/eprihlas/#!/home

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok 12. - 16. 6.2023 (1.s 2. stupeň štúdia denné a externé štúdium); 28.-30.6.2023 (3. stupeň štúdia denné a externé štúdium)

Ďalšie informácie

UMB ponúka už 30 rokov kvalitné vzdelanie v oblasti humanitných a spoločenských vied vo všetkých stupňoch štúdia, v 389 študijných programoch. Ponúkame programy s medzinárodnou akreditáciou CFA Institute University Recognition Program; úplne alebo čiastočne vyučované v angličtine a vo francúzštine; umožňujúce získať diplom z UMB a aj z niektorej zo zahraničných partnerských univerzít. Výučbu vedú pedagógovia s teoretickou aj praktickou znalosťou spolu s profesionálmi pôsobiacimi mimo akademického prostredia. UMB je prvou univerzitou v SR, ktorej Európska komisia udelila značku „Human Resources Strategy for Researchers“. Silnou stránkou je okrem iného medzinárodná spolupráca s univerzitami vo francúzsky hovoriacich krajinách. Na UMB prebieha pestrý študentský život. UMB pripravila pre trh práce vyše 80 975 absolventov. Viac o 30. ročnej UMB si môžete prečítať v našom špeciálnom vydaní SPRAVODAJCU.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Business Economics and Management
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Cestovný ruch
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (externé štúdium)
ekonomický
Magisterské Kombinované Slovenský
Ekonomika a manažment podniku
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Ekonomika a manažment podniku (externé štúdium)
ekonomický
Bakalárske Kombinované Slovenský
Ekonomika a riadenie cestovného ruchu
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Ekonomika verejného sektora
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Finance, Banking and Investment
ekonomický
Magisterské Prezenčné Angličtina
Financie, bankovníctvo a investovanie
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Financie, bankovníctvo a investovanie
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Manažment (externé štúdium v Poprade)
ekonomický
Bakalárske Kombinované Slovenský
Manažment (v Poprade)
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Podnikové manažérske systémy (externé štúdium v Poprade)
ekonomický
Magisterské Kombinované Slovenský
Podnikové manažérske systémy (v Poprade)
ekonomický
Magisterské Prezenčné Slovenský
Verejná ekonomika a manažment
ekonomický
Bakalárske Prezenčné Slovenský