Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta prírodných vied UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov: Fakulta prírodných vied UMB
Ulice: Tajovského 40
Psč: 974 01
Mesto: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 48 446 7407, 7408
E-mail: Kontakty na študijné oddelenie: beata.dobrikova@umb.sk; jana.smolecova@umb.sk;
Web: www.fpv.umb.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO 9001:2008

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 35,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia; 32,- € – výška poplatku v prípade podania elektronickej prihlášky pre denné aj externé štúdium
Termín prihlášky všetky študijné programy okrem telesnej výchovy: do 31. marca 2024 (denné a externé štúdium 1., 2. a 3. stupeň štúdia). Termín platí aj v prípade podania elektronickej prihlášky. Študijné programy s telesnou výchovou: 1. kolo podávania prihlášok do 28.
Deň otvorených dverí 7. november 2023, február 2024
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.umb.sk/ais/eprihlas/#!/home

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok študijné programy okrem telesnej výchovy v 1. stupni štúdia: 12. – 14. júna 2024 – 1. stupeň a 2. stupeň v dennej a externej forme štúdia a 11. júna 2024– 3. stupeň v dennej a externej forme štúdia; študijné programy s telesnou výchovou v 1. stupni štúdi

Ďalšie informácie

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici je jednou z inštitúcií, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelávanie a priestor pre vedu a výskum v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Fakulta spolu s univerzitou napĺňa svoje poslanie, vytvára podmienky a ponúka formy dialógov rešpektujúcich slobodu myslenia, samostatnosť, tvorivosť, konštruktívnu kritiku, transparentnosť, objektívnosť a demokraciu. Cieľom je predovšetkým dobre pripravený a plne uplatniteľný absolvent so širokým spektrom kompetencií.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
aplikovaná chémia a forenzná prax
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
aplikovaná geológia
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
aplikovaná informatika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
bezpečnosť životného prostredia
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
ekológia a ochrana ekosystémov
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
environmentálne manažérstvo
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
forenzná a kriminalistická chémia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
geografia a rozvoj regiónov
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
geopotenciál regiónov
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
matematika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
matematika v analýze dát a vo financiách
Magisterské Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo matematiky
Bakalárske Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo chémie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo filozofie
Bakalárske Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
Bakalárske Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo fyziky
Bakalárske Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo geografie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo histórie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský