Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta prírodných vied UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov: Fakulta prírodných vied UMB
Ulice: Tajovského 40
Psč: 974 01
Mesto: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 48 446 7407, 7408
E-mail: Kontakty na študijné oddelenie: beata.dobrikova@umb.sk; jana.smolecova@umb.sk;
Web: www.fpv.umb.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO 9001:2008

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 35,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia; 32,- € – výška poplatku v prípade podania elektronickej prihlášky pre denné aj externé štúdium
Termín prihlášky do 31. marca 2023 (denné a externé štúdium 1., 2. a 3. stupeň štúdia). Termín platí aj v prípade podania elektronickej prihlášky.
Deň otvorených dverí november 2022, február 2023
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.umb.sk/ais/eprihlas/#!/home

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok 7. – 09. júna 2023 – 1. stupeň a 2. stupeň v dennej a externej forme štúdia; 9. júna 2023 – 3. stupeň v dennej a externej forme štúdia

Ďalšie informácie

UMB ponúka už 30 rokov kvalitné vzdelanie v oblasti humanitných a spoločenských vied vo všetkých stupňoch štúdia, v 389 študijných programoch. Ponúkame programy s medzinárodnou akreditáciou CFA Institute University Recognition Program; úplne alebo čiastočne vyučované v angličtine a vo francúzštine; umožňujúce získať diplom z UMB a aj z niektorej zo zahraničných partnerských univerzít. Výučbu vedú pedagógovia s teoretickou aj praktickou znalosťou spolu s profesionálmi pôsobiacimi mimo akademického prostredia. UMB je prvou univerzitou v SR, ktorej Európska komisia udelila značku „Human Resources Strategy for Researchers“. Silnou stránkou je okrem iného medzinárodná spolupráca s univerzitami vo francúzsky hovoriacich krajinách. Na UMB prebieha pestrý študentský život. UMB pripravila pre trh práce vyše 80 975 absolventov. Viac o 30. ročnej UMB si môžete prečítať v našom špeciálnom vydaní SPRAVODAJCU.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
aplikovaná chémia a forenzná prax
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
aplikovaná geológia
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
aplikovaná informatika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
bezpečnosť životného prostredia
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
ekológia a ochrana ekosystémov
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
environmentálne manažérstvo
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
forenzná a kriminalistická chémia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
geografia a rozvoj regiónov
Magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
geopotenciál regiónov
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
matematika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
matematika v analýze dát a vo financiách
Magisterské Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo matematiky
Bakalárske Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo chémie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo filozofie
Bakalárske Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
Bakalárske Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo fyziky
Bakalárske Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo geografie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo histórie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo biológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský