Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Filozofická fakulta UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

humanitní
Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov: Filozofická fakulta UMB
Ulice: Tajovského 40
Psč: 974 01
Mesto: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 48 446 7110
E-mail: Kontakty na študijné oddelenie: barbora.podobova@umb.sk; ivanna.feketa@umb.sk; erika.paulenkova@umb.sk;
Web: www.ff.umb.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO 9001:2008

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 40€/30€ – 1. stupeň denná a externá forma štúdia/elektronická prihláška; 30 €/20 € ‒ 2. stupeň denná a externá forma štúdia/elektronická prihláška; 60€/50€– 3. stupeň denná a externá forma štúdia/elektronická prihláška
Termín prihlášky 1. kolo podávania prihlášok: do 28. februára 2024 ‒ pre 1. stupeň VŠ, kde sa konajú talentové skúšky (študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy). Do 31. marca 2024 ‒ pre 1. stupeň VŠ. Do 30. apríla 2024‒ pre
Deň otvorených dverí 7. november 2023, február 2024
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.umb.sk/ais/eprihlas/#!/home

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky áno/nie
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov, talentové skúšky
Prípravné kurzy ANO
Termín prijímacích skúšok www.ff.umb.sk

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
anglický jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Kombinované Slovenský
anglický jazyk a kultúra - filozofia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk a kultúra - filozofia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk a kultúra - história
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
anglický jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
angličtina pre preklad v hospodárskej praxi
Bakalárske Prezenčné Slovenský
aplikovaná etika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
aplikovaná etnológia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
etnológia - filozofia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
etnológia - história
Bakalárske Prezenčné Slovenský
filozofia - francúzsky jazyk a kultúra
Bakalárske Prezenčné Slovenský
filozofia - história
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
filozofia - nemecký jazyk a kultúra
Bakalárske Prezenčné Slovenský
filozofia - ruský jazyk a kultúra
Bakalárske Prezenčné Slovenský
filozofické štúdiá
Magisterské Prezenčné Slovenský
francúzsky jazyk a kultúra - história
Bakalárske Prezenčné Slovenský