Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

humanitní
Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Ulice: Kuzmányho 1
Psč: 974 01
Mesto: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 48 446 1225
E-mail: Kontakty na študijné oddelenie: anna.kyselova@umb.sk; eva.zalmanova@umb.sk
Web: www.fpvmv.umb.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO 9001:2008

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 242 bakársky stupeň denná a externá forma štúdia, 70 magisterský stupeň denná a externá forma štúdia, 5 doktorandský stupeň denná a externá forma štúdia
Poplatok za prihlášku 60,- € pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia: elektronická prihláška z portalvs.sk alebo papierová prihláška; 57,- € pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia: elektronická prihláška z www.fpvmv.umb.sk
Termín prihlášky do 30. apríla 2023 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň štúdia); do 15. júna 2023 (denné a externé štúdium 1., 2. a 3. stupeň štúdia); FPVaMV prijíma elektronické prihlášky.
Deň otvorených dverí november 2022, február 2023
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.umb.sk/ais/eprihlas/#!/home

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov, SCIO- percentil 50 rovný alebo vyšší
Prípravné kurzy nie
Termín prijímacích skúšok 13. – 14. jún 2023 (denné a externé štúdium 1. stupeň); 15. jún 2023 (denné a externé štúdium 2. stupeň); 07. júl 2023 (pre všetky denné a externé študijné programy v 1.,2.,3. stupni) – 2. kolo
Zameranie na predmety dejepis, filozofia, sociológia, zemepis, ekonómia, právo, hospodársky zemepis sveta, aktuálne otázky vývoja zahraničnej a vnútornej politiky SR

Ďalšie informácie

UMB ponúka už 30 rokov kvalitné vzdelanie v oblasti humanitných a spoločenských vied vo všetkých stupňoch štúdia, v 389 študijných programoch. Ponúkame programy s medzinárodnou akreditáciou CFA Institute University Recognition Program; úplne alebo čiastočne vyučované v angličtine a vo francúzštine; umožňujúce získať diplom z UMB a aj z niektorej zo zahraničných partnerských univerzít. Výučbu vedú pedagógovia s teoretickou aj praktickou znalosťou spolu s profesionálmi pôsobiacimi mimo akademického prostredia. UMB je prvou univerzitou v SR, ktorej Európska komisia udelila značku „Human Resources Strategy for Researchers“. Silnou stránkou je okrem iného medzinárodná spolupráca s univerzitami vo francúzsky hovoriacich krajinách. Na UMB prebieha pestrý študentský život. UMB pripravila pre trh práce vyše 80 975 absolventov. Viac o 30. ročnej UMB si môžete prečítať v našom špeciálnom vydaní SPRAVODAJCU.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
bezpečnostné štúdiá
humanitní
Magisterské Kombinované
Kombinované
Slovenský
medzinárodné vzťahy
humanitní
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Kombinované
Kombinované
Slovenský
politológia
humanitní
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Kombinované
Kombinované
Slovenský