Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

humanitní
Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Ulice: Kuzmányho 1
Psč: 974 01
Mesto: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Štát: Slovensko
Telefón: +421 48 446 1225
E-mail: Kontakty na študijné oddelenie: anna.kyselova@umb.sk; eva.zalmanova@umb.sk
Web: www.fpvmv.umb.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ISO 9001:2008

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 60,- € pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia: elektronická prihláška z portalvs.sk alebo papierová prihláška; 57,- € pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia: elektronická prihláška z www.fpvmv.umb.sk
Termín prihlášky do 30. apríla 2024 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň štúdia); do 14. júna 2024 (denné a externé štúdium 1., 2. a 3. stupeň štúdia); FPVaMV prijíma elektronické prihlášky.
Deň otvorených dverí 7. november 2023, február 2024
Odkaz na prihlášku https://e-prihlaska.umb.sk/ais/eprihlas/#!/home

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ANO
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov, SCIO- percentil 50 rovný alebo vyšší
Prípravné kurzy nie
Termín prijímacích skúšok 18. – 19. jún 2024 (denné a externé štúdium 1. stupeň); 20. jún 2024 (denné a externé štúdium 2. stupeň); 09. júl 2024 (pre všetky denné a externé študijné programy v 1.,2.stupeň) – 2. kolo, 10. júl 2024 (3. stupeň)
Zameranie na predmety dejepis, filozofia, sociológia, zemepis, ekonómia, právo, hospodársky zemepis sveta, aktuálne otázky vývoja zahraničnej a vnútornej politiky SR

Ďalšie informácie

Fakulta patrí k významným akademickým pracoviskám, ktoré pripravujú odborníkov pre oblasť medzinárodných vzťahov, zahraničnej služby, štátnej správy a samosprávy, ako aj privátnej sféry. Absolventi fakulty úspešne reprezentujú Slovenskú republiku v inštitúciách Európskej únie a v oblasti medzinárodných vzťahov.
Sú všestranne vzdelaní a rozhľadení. Ich neodmysliteľným benefitom je aj znalosť cudzích jazykov, ako aj základov psychológie a sociológie. Majú všeobecný prehľad o kultúre, dejinách, umení a športe. Ich profilu osobnosti patrí aj perfektné ovládanie zásad protokolu a etikety v rovine teórie aj praxe.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
bezpečnostné štúdiá
humanitní
Magisterské Kombinované
Kombinované
Slovenský
medzinárodné vzťahy
humanitní
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Kombinované
Kombinované
Slovenský
politológia
humanitní
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Kombinované
Kombinované
Slovenský