Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
Názov Univerzita Komenského v Bratislave
Ulice Šafárikovo nám. 6
PSČ 814 99
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 2 592 44 442
E-mail infocentrum@uniba.sk
Web studujnauk.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy žádný

Ďalšie informácie

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 3 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Ponúkame 731 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od medicíny cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Pedagogická fakulta

Račianska 59, Bratislava, Slovensko,

 • liečebná pedagogika
 • logopédia
 • predškolská a elementárna pedagogika
 • sociálna práca
Detail fakulty

Farmaceutická fakulta

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • farmaceutická chémia
 • farmakognózia
 • farmakológia
 • farmácia
Detail fakulty

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá hora 4A, Martin, Slovensko,

 • anatómia, histológia a embryológia
 • anesteziológia a resuscitácia
 • chirurgia
 • dermatovenerológia
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Gondova 2, Bratislava, Slovensko,

 • andragogika
 • archeológia
 • archívnictvo
 • dejiny umenia
Detail fakulty

Prírodovedecká fakulta

Ilkovičova 6, Bratislava, Slovensko,

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Antropológia
 • Aplikovaná a environmentálna geofyzika
Detail fakulty

Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, Bratislava 1, Slovensko,

 • medzinárodné právo
 • obchodné a finančné právo
 • občianske právo
 • pracovné právo
Detail fakulty

Fakulta telesnej výchovy a športu

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava, Slovensko,

 • anesteziológia a resuscitácia
 • chirurgia
 • kondičné trénerstvo
 • kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Detail fakulty

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mlynské luhy 4, Bratislava, Slovensko,

 • European Studies
 • Mediamatika
 • aplikovaná ekonómia
 • európske štúdiá
Detail fakulty

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Kapitulská 26, Bratislava, Slovensko,

 • Katolícka teológia
 • habilitačné konanie
Detail fakulty

Lekárska fakulta

Špitálska 24, Bratislava, Slovensko,

 • chirurgia
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • hygiena
 • klinická farmakológia
Detail fakulty

Fakulta managementu

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • management
 • manažment
 • medzinárodný manažment
Detail fakulty

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Bartókova 8, Bratislava, Slovensko,

 • evanjelická teológia
  humanitní
 • evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Detail fakulty

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mlynská dolina F1, Bratislava, Slovensko,

 • Biofyzika a chemická fyzika
 • aplikovaná informatika (konverzný program)
 • aplikovaná matematika
 • astronómia a astrofyzika
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Analytická chémia
Magisterské Prezenčné Slovenský
anatómia, histológia a embryológia
Doktorandské Kombinované Slovenský
andragogika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
anesteziológia a resuscitácia
Doktorandské Kombinované Slovenský
anesteziológia a resuscitácia
Doktorandské Kombinované Slovenský
Anorganická chémia
Magisterské Prezenčné Slovenský
Antropológia
Magisterské Prezenčné Slovenský
Aplikovaná a environmentálna geofyzika
Magisterské Prezenčné Slovenský
aplikovaná ekonómia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
aplikovaná informatika (konverzný program)
Magisterské Prezenčné Slovenský
aplikovaná matematika
Doktorandské Kombinované Slovenský
archeológia
Slovenský
archívnictvo
Slovenský
astronómia a astrofyzika
Doktorandské Prezenčné Slovenský
Biochémia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Biofyzika a chemická fyzika
Magisterské Prezenčné Slovenský
Biológia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Biological Chemistry
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Biotechnológie
Magisterské Prezenčné Slovenský
Botanika
Magisterské Prezenčné Slovenský

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Bratislava 2023

XXVI. ročník,
Incheba Expo Bratislava
10.10 - 12.10.2023

stánek č. 20

Gaudeamus Nitra 2023

X. ročník,
Agrokomplex Nitra
14.11 - 15.11.2023

stánek č. 11

Gaudeamus Košice 2023

I. ročník,
Kasárne / Kulturpark
27.11 - 28.11.2023

stánek č. 12

Gaudeamus Brno 2023

XXVIII. ročník,
Výstavisko Brno
31.10 - 03.11.2023

stánek č. 64