Univerzita Komenského v Bratislave

Názov Univerzita Komenského v Bratislave
Ulice Šafárikovo nám. 6
PSČ 818 06
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 2 592 44 442
E-mail infocentrum@uniba.sk
Web www.uniba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy žádný

Ďalšie informácie

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Nájdete u nás viac ako 800 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od lekárstva cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Pedagogická fakulta

Račianska 59, Bratislava, Slovensko,

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobného umenia
 • učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
Detail fakulty

Farmaceutická fakulta

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • farmaceutická chémia
 • farmakognózia
 • farmácia
 • lekárenstvo
Detail fakulty

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá hora 4A, Martin, Slovensko,

 • anesteziológia a resuscitácia
 • lekárska biofyzika
 • lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
 • patologická anatómia a súdne lekárstvo
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Gondova 2, Bratislava, Slovensko,

 • estetika
 • filozofia – sociológia
 • germanistika – informačné štúdiá
 • slovakistické štúdiá (pre zahraničných uchádzačov)
Detail fakulty

Prírodovedecká fakulta

Ilkovičova 6, Bratislava, Slovensko,

 • Fyziológia rastlín
 • Genetika
 • Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
 • Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje
Detail fakulty

Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, Bratislava 1, Slovensko,

 • obchodné a finančné právo
 • právo a ekonómia
 • správne právo
 • ústavné právo
Detail fakulty

Fakulta telesnej výchovy a športu

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava, Slovensko,

 • organizácia a riadenie športu
 • ošetrovateľstvo
 • učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
 • Šport pre zdravie
Detail fakulty

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mlynské luhy 4, Bratislava, Slovensko,

 • Mediamatika
 • európske štúdiá a politiky
 • sociálna a pracovná psychológia
 • sociálna antropológia
Detail fakulty

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Kapitulská 26, Bratislava, Slovensko,

 • Katolícka teológia
 • habilitačné konanie
Detail fakulty

Lekárska fakulta

Špitálska 24, Bratislava, Slovensko,

 • chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • psychiatria
 • trestné právo
Detail fakulty

Fakulta managementu

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • management
 • manažment
 • medzinárodný manažment
Detail fakulty

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Bartókova 8, Bratislava, Slovensko,

 • evanjelická teológia
 • evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo geografie
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Detail fakulty

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mlynská dolina F1, Bratislava, Slovensko,

 • aplikovaná informatika (konverzný program)
 • ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
 • fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • geometria a topológia
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Analytická chémia Magisterské Prezenčné Slovenčina
anatómia, histológia a embryológia Doktorandské Kombinované Slovenčina
andragogika Bakalárske Prezenčné Slovenčina
anesteziológia a resuscitácia Doktorandské Kombinované Slovenčina
anesteziológia a resuscitácia Doktorandské Kombinované Slovenčina
Anorganická chémia Magisterské Prezenčné Slovenčina
Antropológia Magisterské Prezenčné Slovenčina
Aplikovaná a environmentálna geofyzika Magisterské Prezenčné Slovenčina
aplikovaná ekonómia Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
aplikovaná informatika (konverzný program) Magisterské Prezenčné Slovenčina
aplikovaná matematika Doktorandské Kombinované Slovenčina
archeológia Slovenčina
archívnictvo Slovenčina
astronómia a astrofyzika Doktorandské Prezenčné Slovenčina
Biofyzika a chemická fyzika Magisterské Prezenčné Slovenčina
Biochémia Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenčina
Biológia Bakalárske Prezenčné Slovenčina
Biological Chemistry Bakalárske Prezenčné Angličtina
Biotechnológie Magisterské Prezenčné Slovenčina
Botanika Magisterské Prezenčné Slovenčina

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Brno 2022

IXXX. ročník,
Výstavisko Brno
01.11 - 04.11.2022

Gaudeamus Bratislava 2022

IV. ročník,
Incheba Expo
04.10 - 06.10.2022

Gaudeamus Nitra 2021

IX. ročník,
Agrokomplex Nitra
02.11 - 04.11.2021

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.