Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní přírodovědný technický ekonomický umělecký
Názov Univerzita Komenského v Bratislave
Ulice Šafárikovo nám. 6
PSČ 814 99
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 2 592 44 442
E-mail infocentrum@uniba.sk
Web zaziden.uniba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy žádný

Ďalšie informácie

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Nájdete u nás viac ako 800 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od lekárstva cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Pedagogická fakulta

Račianska 59, Bratislava, Slovensko,

 • liečebná pedagogika
 • logopédia
 • predškolská a elementárna pedagogika
 • sociálna práca
Detail fakulty

Farmaceutická fakulta

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • farmaceutická chémia
 • farmakognózia
 • farmakológia
 • farmácia
Detail fakulty

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá hora 4A, Martin, Slovensko,

 • anatómia, histológia a embryológia
 • anesteziológia a resuscitácia
 • chirurgia
 • dermatovenerológia
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Gondova 2, Bratislava, Slovensko,

 • andragogika
 • archeológia
 • archívnictvo
 • dejiny umenia
Detail fakulty

Prírodovedecká fakulta

Ilkovičova 6, Bratislava, Slovensko,

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Antropológia
 • Aplikovaná a environmentálna geofyzika
Detail fakulty

Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, Bratislava 1, Slovensko,

 • medzinárodné právo
 • obchodné a finančné právo
 • občianske právo
 • pracovné právo
Detail fakulty

Fakulta telesnej výchovy a športu

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava, Slovensko,

 • anesteziológia a resuscitácia
 • chirurgia
 • kondičné trénerstvo
 • kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Detail fakulty

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mlynské luhy 4, Bratislava, Slovensko,

 • European Studies
 • Mediamatika
 • aplikovaná ekonómia
 • európske štúdiá
Detail fakulty

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Kapitulská 26, Bratislava, Slovensko,

 • Katolícka teológia
 • habilitačné konanie
Detail fakulty

Lekárska fakulta

Špitálska 24, Bratislava, Slovensko,

 • chirurgia
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • hygiena
 • klinická farmakológia
Detail fakulty

Fakulta managementu

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • management
 • manažment
 • medzinárodný manažment
Detail fakulty

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Bartókova 8, Bratislava, Slovensko,

 • evanjelická teológia
 • evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Detail fakulty

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mlynská dolina F1, Bratislava, Slovensko,

 • Biofyzika a chemická fyzika
 • aplikovaná informatika (konverzný program)
 • aplikovaná matematika
 • astronómia a astrofyzika
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Analytická chémia
Magisterské Prezenčné
anatómia, histológia a embryológia
Doktorandské Kombinované
andragogika
Bakalárske Prezenčné
anesteziológia a resuscitácia
Doktorandské Kombinované
anesteziológia a resuscitácia
Doktorandské Kombinované
Anorganická chémia
Magisterské Prezenčné
Antropológia
Magisterské Prezenčné
Aplikovaná a environmentálna geofyzika
Magisterské Prezenčné
aplikovaná ekonómia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
aplikovaná informatika (konverzný program)
Magisterské Prezenčné
aplikovaná matematika
Doktorandské Kombinované
archeológia
archívnictvo
astronómia a astrofyzika
Doktorandské Prezenčné
Biofyzika a chemická fyzika
Magisterské Prezenčné
Biochémia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Biológia
Bakalárske Prezenčné
Biological Chemistry
Bakalárske Prezenčné
Biotechnológie
Magisterské Prezenčné
Botanika
Magisterské Prezenčné

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Bratislava 2022

IV. ročník,
Incheba Expo Bratislava
04.10 - 06.10.2022

Gaudeamus Nitra 2022

X. ročník,
Agrokomplex Nitra
14.11 - 16.11.2022

Gaudeamus Brno 2022

IXXX. ročník,
Výstavisko Brno
01.11 - 04.11.2022