Univerzita Komenského v Bratislave

Názov Univerzita Komenského v Bratislave
Ulice Šafárikovo nám. 6
PSČ 818 06
Mesto Bratislava
Kraj Bratislavský
Štát Slovensko
Telefón +421 2 592 44 442
E-mail pr@uniba.sk
Web www.uniba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy žádný

Ďalšie informácie

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Pedagogická fakulta

Račianska 59, Bratislava, Slovensko,

 • učiteľstvo histórie a učiteľstvo pedagogiky
 • učiteľstvo pedagogiky a výtvarná edukácia
 • učiteľstvo psychológie a španielskeho jazyka a literatúry
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu a hudby
Detail fakulty

Farmaceutická fakulta

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • LEKÁRENSTVO
 • farmakognózia
 • farmakognózia
 • farmácia
Detail fakulty

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá hora 4A, Martin, Slovensko,

 • farmakológia
 • lekárska biofyzika
 • lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
 • patologická anatómia a súdne lekárstvo
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Gondova 2, Bratislava, Slovensko,

 • história – informačné štúdiá
 • história – informačné štúdiá
 • psychológia
 • učiteľstvo filozofie a histórie
Detail fakulty

Prírodovedecká fakulta

Ilkovičova 6, Bratislava, Slovensko,

 • environmentálna ekológia
 • geografia, geoinformatika a kartografia
 • pedológia
 • učiteľstvo environmentalistiky v kombinácii
Detail fakulty

Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, Bratislava 1, Slovensko,

 • obchodné a finančné právo
 • právo a ekonómia
 • správne právo
 • ústavné právo
Detail fakulty

Fakulta telesnej výchovy a športu

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava, Slovensko,

 • organizácia a riadenie športu
 • ošetrovateľstvo
 • učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
 • Šport pre zdravie
Detail fakulty

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mlynské luhy 4, Bratislava, Slovensko,

 • Mediamatika
 • európske štúdiá a politiky
 • sociálna antropológia
 • verejná politika
Detail fakulty

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Kapitulská 26, Bratislava, Slovensko,

 • Katolícka teológia
 • Katolícka teológia
 • habilitačné konanie
Detail fakulty

Lekárska fakulta

Špitálska 24, Bratislava, Slovensko,

 • chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • psychiatria
 • trestné právo
Detail fakulty

Fakulta managementu

Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko,

 • manažment
 • manažment
 • manažment
 • manažment
Detail fakulty

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Bartókova 8, Bratislava, Slovensko,

 • evanjelická teológia
 • evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Detail fakulty

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mlynská dolina F1, Bratislava, Slovensko,

 • aplikovaná informatika (konverzný program)
 • ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
 • geometria a topológia
 • učiteľstvo informatiky a biológie
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
analytická chémia Magisterské
analytická chémia Magisterské
anatómia, histológia a embryológia Doktorandské Kombinované
andragogika Bakalárske Prezenčné
anesteziológia a resuscitácia Doktorandské Kombinované
anesteziológia a resuscitácia Doktorandské Kombinované
anorganická chémia Magisterské
anorganická chémia Magisterské
antropológia Magisterské
aplikovaná a environmentálna geofyzika Magisterské
aplikovaná ekonómia Bakalárske Prezenčné
aplikovaná ekonómia Magisterské Prezenčné
aplikovaná informatika (konverzný program) Magisterské Prezenčné
Aplikovaná matematika Doktorandské
aplikovaná matematika Doktorandské Kombinované
archeológia
archívnictvo
astronómia a astrofyzika Doktorandské Prezenčné
Biofyzika a chemická fyzika Magisterské Prezenčné
biochémia

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Bratislava 2020

XXIV. ročník,
Incheba Expo
06.10 - 08.10.2020

Gaudeamus Nitra 2020

VIII. ročník,
Agrokomplex Nitra
11.11 - 12.11.2020

Gaudeamus Brno 2020

XXVII. ročník,
Výstavisko Brno
20.10 - 23.10.2020

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.