Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní ekonomický
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Ulice: Mlynské luhy 4
Psč: 821 05
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 915 427 889
E-mail: studijne@fses.uniba.sk
Web: www.fses.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žiadne

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 520
Poplatok za prihlášku 40 Eur
Termín prihlášky 31. 3. 2022
Deň otvorených dverí 23. 2. 2022
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Forma prijímacích skúšok písomná
Termín prijímacích skúšok presný termín zverejníme už čoskoro
Zameranie na predmety anglický jazyk, slovenský jazyk, matematika,

Ďalšie informácie

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Nájdete u nás viac ako 800 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od lekárstva cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
aplikovaná ekonómia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
European Studies
Magisterské Prezenčné
európske štúdiá
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
európske štúdiá a politiky
Doktorandské Kombinované
Mediamatika
Bakalárske Prezenčné
sociálna a pracovná psychológia
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Prezenčné
sociálna antropológia
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Prezenčné
verejná politika
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované