Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný technický ekonomický
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Ulice: Mlynská dolina F1
Psč: 842 48
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 602 95 111
E-mail: so@fmph.uniba.sk
Web: https://fmph.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žiadne

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 840
Poplatok za prihlášku 15€ (elektronická prihláška), 33€ (papierová prihláška)
Termín prihlášky 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 7. 2. 2024 (pre maturantov) a 5. 6. 2024 (pre stredoškolákov z nižších ročníkov)
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/
Forma prijímacích skúšok písomná
Termín prijímacích skúšok Termíny a miesta určuje samotná spoločnosť SCIO.
Vzor prijímacích skúšok https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/prihlasky/prijimacie-skusky-zadania-a-riesenia/
Zameranie na predmety informatika, matematika, fyzika, biológia, chémia - podľa študijného programu

Ďalšie informácie

V odborných rebríčkoch sme hodnotení ako najlepšia fakulta v oblasti prírodných vied, čo vplýva na postavenie UK v celosvetových rebríčkoch. Máme špičkovo zariadené výskumné pracoviská, vlastné centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie, centrum komplexných systémov, astronomické a geofyzikálne observatórium či laboratórium počítačových technológii budúcnosti. Študujte dátovú vedu, bioinformatiku, ekonomickú a finančnú matematiku, obnoviteľné zdroje energie a environmentálnu fyziku či učiteľstvo a ďalšie študijné programy. Absolventi nehľadajú prácu, práca hľadá ich. Matfyzáci sa uplatňujú vo výskumných a vývojových tímoch, bankovníctve, svetových IT firmách, energetike aj reklame či kreatívnom priemysle. Viacerí naši absolventi to dotiahli do svetových vedeckých pracovísk (NASA, CERN, ...). Čaká vás pestrá ponuka aktivít vrátane netradičných športov ako headis, discgolf, jazda na kajaku či lezenie na umelej stene. Prihláste sa do vokálno-inštrumentálnej skupiny Vocalatté. Staňte sa súčasťou Trojstenu, občianskeho združenia, ktoré organizuje súťaže, rôzne workshopy a letnú školu matematiky, fyziky a informatiky pre žiakov základných a stredných škôl. Typická pre fakultu je atmosféra náročnosti, vzájomnej úcty a priateľských vzťahov, ktorá vytvára predpoklady na kvalitné vzdelanie, vynikajúce vedecké výsledky, ale aj pre všestranný rozvoj zamestnancov a študentov.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
aplikovaná informatika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
aplikovaná informatika (konverzný program)
Magisterské Prezenčné Slovenský
aplikovaná matematika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
applied informatics
Magisterské Prezenčné Angličtina
applied mathematics
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
astronómia a astrofyzika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
astronómia a astrofyzika
Magisterské Prezenčné Slovenský
astronomy and astrophysics
Doktorandské Prezenčné Angličtina
biofyzika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
biofyzika a chemická fyzika
Magisterské Prezenčné Slovenský
bioinformatika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
bioinformatika (konverzný program)
Bakalárske Prezenčné Slovenský
biomedical physics
Magisterské Prezenčné Angličtina
biomedicínska fyzika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
cognitive science
Magisterské Prezenčné Angličtina
computer graphics and geometry
Magisterské Prezenčné Angličtina
computer graphics and geometry (konverzný program)
Magisterské Prezenčné Angličtina
computer science
Magisterské Prezenčné Angličtina
computer science
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
dátová veda
Bakalárske Prezenčné Slovenský