Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný technický ekonomický
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Ulice: Mlynská dolina F1
Psč: 842 48
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 602 95 111
E-mail: prijimacky@fmph.uniba.sk
Web: https://fmph.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žiadne

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 15€ (elektronická prihláška), 33€ (papierová prihláška)
Termín prihlášky 31. 3. 2023
Deň otvorených dverí 8. 2. 2023 (pre maturantov) a 7. 6. 2023 (pre stredoškolákov z nižších ročníkov)
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky https://fmph.uniba.sk/prihlasky/
Forma prijímacích skúšok písomná
Termín prijímacích skúšok Termíny a miesta určuje samotná spoločnosť Scio . Bližšie podmienky pre konkrétne programy: https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/bakalarske-studium/.
Vzor prijímacích skúšok https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/prihlasky/prijimacie-skusky-zadania-a-riesenia/
Zameranie na predmety informatika, matematika

Ďalšie informácie

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 3 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Ponúkame 731 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od medicíny cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
aplikovaná informatika (konverzný program)
Magisterské Prezenčné Slovenský
aplikovaná matematika
Doktorandské Kombinované Slovenský
astronómia a astrofyzika
Doktorandské Prezenčné Slovenský
Biofyzika a chemická fyzika
Magisterské Prezenčné Slovenský
diskrétna matematika
Doktorandské Prezenčné Slovenský
ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
Magisterské Prezenčné Slovenský
fyzika kondenzovaných látok a akustika
Doktorandské Prezenčné Slovenský
fyzika tuhých látok
Magisterské Prezenčné Slovenský
geofyzika
Doktorandské Prezenčné Slovenský
geometria a topológia
Doktorandské Slovenský
kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Doktorandské Prezenčné Slovenský
manažérska matematika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
pravdepodobnosť a matematická štatistika
Magisterské Prezenčné Slovenský
teoretická fyzika a matematická fyzika
Doktorandské Prezenčné Slovenský
teória vyučovania matematiky
Doktorandské Slovenský
učiteľstvo fyziky a informatiky
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo informatiky a biológie
Magisterské Prezenčné Slovenský
učiteľstvo matematiky a informatiky
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský