Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Ulice: Kapitulská 26
Psč: 814 58
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: + 421 911 206 395
E-mail: sd@frcth.uniba.sk
Web: https://frcth.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 30
Poplatok za prihlášku 45 Eur
Termín prihlášky 30. 4. 2024
Deň otvorených dverí 21. 4. 2024 v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/
Forma prijímacích skúšok písomná, ústna
Termín prijímacích skúšok uchádzač bude na skúšku pozvaný
Zameranie na predmety náboženská výchova

Ďalšie informácie

Naši absolventi sa uplatnia predovšetkým ako rímskokatolícki kňazi, ale aj ako učitelia náboženskej výchovy, pracovníci redakcií v kresťanských médiách, členovia farských rád či ako notári na cirkevnom tribunáli a pod. Naším cieľom je vzbudiť u bohoslovcov i laikov tvorivý záujem a vedeckú kompetenciu k hlbšiemu skúmaniu Svätého písma a katolíckej teológie, a to prostredníctvom štúdia filozofie, biblických vied, biblickej hebrejčiny a gréčtiny, pedagogiky a početných teologických disciplín systematickej a praktickej povahy. Každý kňazský seminár má svoju vlastnú schólu, ktorá má v repertoári gregoriánske spevy i moderné náboženské piesne.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Katolícka teológia
Magisterské Prezenčné Slovenský
Katolícka teológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský