Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Ulice: Kapitulská 26
Psč: 814 58
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: 02 32 777 130
E-mail: sd@frcth.uniba.sk
Web: https://frcth.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku 45 Eur
Termín prihlášky 30. 4. 2022
Deň otvorených dverí 8.5.2022
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/studijne_oddelenie/prijimacie_konanie/Podmienky_prijimania_Mgr_2019-2020_2.pdf
Forma prijímacích skúšok písomná, ústna
Termín prijímacích skúšok uchádzač bude na skúšku pozvaný
Zameranie na predmety náboženská výchova

Ďalšie informácie

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Nájdete u nás viac ako 800 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od lekárstva cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
habilitačné konanie
Iné
Katolícka teológia
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné