Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Lekárska fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Lekárska fakulta
Ulice: Špitálska 24
Psč: 813 72
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 9011 9462
E-mail: katarina.mazancova@fmed.uniba.sk, lucia.magdolenova@fmed.uniba.sk
Web: www.fmed.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 240 na všeobecné lekárstvo a 35 na zubné lekárstvo
Počet záujemcov cca 2 000
Poplatok za prihlášku 95,- Eur
Pravdepodobnosť prijatia 18,5%
Termín prihlášky 29. 2. 2024 - SK programy, 4. 7. 2024 - EN programy
Deň otvorených dverí 10. 11. 2023; 22. 11. 2023
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky https://www.fmed.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov/prijimacie-konanie/
Forma prijímacích skúšok hybridne - prezenčnou a online formou písomného testu v spolupráci so zmluvným partnerom www.scio.cz, s.r.o.; test prírodných vied z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok) v rozsahu stredoškolského učiva
Prípravné kurzy https://www.fmed.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov/pripravny-kurz/
Termín prijímacích skúšok 15. jún 2024 (študijný program všeobecné lekárstvo); 16. jún 2024 (študijný program zubné lekárstvo); 19. jún 2024 (náhradný termín pre oba študijné programy)
Vzor prijímacích skúšok https://www.fmed.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov/prijimacie-konanie/
Zameranie na predmety biológia, chémia

Ďalšie informácie

DO PRAXE PRIPRAVUJEME LEKÁROV A ZUBÁROV - V ponuke máme dva študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, v slovenskom aj v anglickom jazyku. Oba vo forme denného 6-ročného štúdia. Jeho kvalitu garantujú pedagógovia s kontaktmi na renomovaných partnerov z najvýznamnejších európskych a amerických univerzít. Kladieme dôraz na moderné a inovatívne prístupy. Samozrejmosťou je simulačná výučba na sofistikovaných pacientskych simulátoroch, máme vlastnú 3D biotlačiareň a náš anatomický ústav ako jediný na Slovensku disponuje 3D virtuálnou pitevňou. Našu fakultu vyhľadávajú záujemcovia spoza hraníc, ktorí v súčasnosti tvoria takmer tretinu našich študentov. V ročníku budete mať až 150 spolužiakov zo zahraničia, napríklad z Nemecka, Japonska, Poľska, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva, Grécka a iných krajín.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Anatómia, histológia a embryológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Chirurgia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Dentistry
Magisterské Prezenčné Angličtina
Dermatovenerológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
General Medicine
Magisterské Prezenčné Angličtina
Gynekológia a pôrodníctvo
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Hygiena
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Klinická farmakológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Lekárska biológia a klinická genetika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Lekárska mikrobiológia a imunológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Lekárske neurovedy
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Neurológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Normálna a patologická fyziológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Oftalmológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Onkológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Ortopédia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Otorinolaryngológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Patologická anatómia a súdne lekárstvo
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Pediatria
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský