Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Lekárska fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Lekárska fakulta
Ulice: Špitálska 24
Psč: 813 72
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 9011 9466
E-mail: studijne.veduci@fmed.uniba.sk
Web: www.fmed.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 330 na všeobecné lekárstvo a 40 na zubné lekárstvo
Počet záujemcov cca 2 000
Poplatok za prihlášku 80,- Eur
Pravdepodobnosť prijatia 18,5%
Termín prihlášky 28. 2. 2022
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky www.fmed.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov
Forma prijímacích skúšok Písomný test z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok) v rozsahu stredoškolského učiva, max.800 bodov, test trvá 3 hodiny.
Prípravné kurzy www.fmed.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov/pripravny-kurz
Termín prijímacích skúšok jún 2022 - všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo (presný termín a náhradný termín prijímacej skúšky bude stanovený dekanom dodatočne)
Zameranie na predmety biológia, chémia

Ďalšie informácie

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Nájdete u nás viac ako 800 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od lekárstva cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
gynekológia a pôrodníctvo
Doktorandské Kombinované
hygiena
Doktorandské Kombinované
chirurgia
Doktorandské Kombinované
klinická farmakológia
Doktorandské Prezenčné
lekárske neurovedy
Doktorandské Kombinované
neurológia
Doktorandské Kombinované
normálna a patologická fyziológia
Doktorandské Kombinované
oftalmológia
Doktorandské
ortopédia
Doktorandské
otorinolaryngológia
Doktorandské Prezenčné
patologická anatómia a súdne lekárstvo
Doktorandské Kombinované
pediatria
Doktorandské
psychiatria
Doktorandské
röntgenológia a rádiológia
Doktorandské
teória a dejiny štátu a práva
Doktorandské Kombinované
trestné právo
Doktorandské Kombinované
urológia
Doktorandské
vnútorné choroby
Doktorandské Kombinované
všeobecné lekárstvo
Doktorandské Prezenčné
zubné lekárstvo
Doktorandské Kombinované