Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Lekárska fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Lekárska fakulta
Ulice: Špitálska 24
Psč: 813 72
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 9011 9466
E-mail: studijne.veduci@fmed.uniba.sk
Web: www.fmed.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 330 na všeobecné lekárstvo a 40 na zubné lekárstvo
Počet záujemcov cca 2 000
Poplatok za prihlášku 80,- Eur
Pravdepodobnosť prijatia 18,5%
Termín prihlášky 28. 2. 2023
Deň otvorených dverí 11.11.2022
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky www.fmed.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov
Forma prijímacích skúšok Písomný test z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok) v rozsahu stredoškolského učiva, max.800 bodov, test trvá 3 hodiny.
Prípravné kurzy www.fmed.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov/pripravny-kurz
Zameranie na predmety biológia, chémia

Ďalšie informácie

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 3 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Ponúkame 731 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od medicíny cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
chirurgia
Doktorandské Kombinované Slovenský
gynekológia a pôrodníctvo
Doktorandské Kombinované Slovenský
hygiena
Doktorandské Kombinované Slovenský
klinická farmakológia
Doktorandské Prezenčné Slovenský
lekárske neurovedy
Doktorandské Kombinované Slovenský
neurológia
Doktorandské Kombinované Slovenský
normálna a patologická fyziológia
Doktorandské Kombinované Slovenský
oftalmológia
Doktorandské Slovenský
ortopédia
Doktorandské Slovenský
otorinolaryngológia
Doktorandské Prezenčné Slovenský
patologická anatómia a súdne lekárstvo
Doktorandské Kombinované Slovenský
pediatria
Doktorandské Slovenský
psychiatria
Doktorandské Slovenský
röntgenológia a rádiológia
Doktorandské Slovenský
teória a dejiny štátu a práva
Doktorandské Kombinované Slovenský
trestné právo
Doktorandské Kombinované Slovenský
urológia
Doktorandské Slovenský
vnútorné choroby
Doktorandské Kombinované Slovenský
všeobecné lekárstvo
Doktorandské Prezenčné Slovenský
zubné lekárstvo
Doktorandské Kombinované Slovenský