Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Lekárska fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Lekárska fakulta
Ulice: Špitálska 24
Psč: 813 72
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 9011 9466
E-mail: studijne.veduci@fmed.uniba.sk
Web: www.fmed.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 330 na všeobecné lekárstvo a 40 na zubné lekárstvo
Počet záujemcov cca 2 000
Poplatok za prihlášku 100,- Eur
Pravdepodobnosť prijatia 18,5%
Termín prihlášky 29. 2. 2024
Deň otvorených dverí 11. 9. 2023; 22. 11. 2023
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky www.fmed.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov
Forma prijímacích skúšok Písomný test z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok) v rozsahu stredoškolského učiva, max.800 bodov, test trvá 3 hodiny.
Prípravné kurzy www.fmed.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov/pripravny-kurz
Zameranie na predmety biológia, chémia

Ďalšie informácie

DO PRAXE PRIPRAVUJEME LEKÁROV A ZUBÁROV - V ponuke máme dva študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, v slovenskom aj v anglickom jazyku. Oba vo forme denného 6-ročného štúdia. Jeho kvalitu garantujú pedagógovia s kontaktmi na renomovaných partnerov z najvýznamnejších európskych a amerických univerzít. Kladieme dôraz na moderné a inovatívne prístupy. Samozrejmosťou je simulačná výučba na sofistikovaných pacientskych simulátoroch, máme vlastnú 3D biotlačiareň a náš anatomický ústav ako jediný na Slovensku disponuje 3D virtuálnou pitevňou. Našu fakultu vyhľadávajú záujemcovia spoza hraníc, ktorí v súčasnosti tvoria takmer tretinu našich študentov. V ročníku budete mať až 150 spolužiakov zo zahraničia, napríklad z Nemecka, Japonska, Poľska, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva, Grécka a iných krajín.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
chirurgia
Doktorandské Kombinované Slovenský
gynekológia a pôrodníctvo
Doktorandské Kombinované Slovenský
hygiena
Doktorandské Kombinované Slovenský
klinická farmakológia
Doktorandské Prezenčné Slovenský
lekárske neurovedy
Doktorandské Kombinované Slovenský
neurológia
Doktorandské Kombinované Slovenský
normálna a patologická fyziológia
Doktorandské Kombinované Slovenský
oftalmológia
Doktorandské Slovenský
ortopédia
Doktorandské Slovenský
otorinolaryngológia
Doktorandské Prezenčné Slovenský
patologická anatómia a súdne lekárstvo
Doktorandské Kombinované Slovenský
pediatria
Doktorandské Slovenský
psychiatria
Doktorandské Slovenský
röntgenológia a rádiológia
Doktorandské Slovenský
teória a dejiny štátu a práva
Doktorandské Kombinované Slovenský
trestné právo
Doktorandské Kombinované Slovenský
urológia
Doktorandské Slovenský
vnútorné choroby
Doktorandské Kombinované Slovenský
všeobecné lekárstvo
Doktorandské Prezenčné Slovenský
zubné lekárstvo
Doktorandské Kombinované Slovenský