Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní ekonomický
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Fakulta managementu
Ulice: Odbojárov 10
Psč: 820 05
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 9021 2126, +421 2 9021 2023
E-mail: so@fm.uniba.sk
Web: www.fm.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 700
Poplatok za prihlášku 50€ (štúdium v slovenčine), 80€ (štúdium v angličtine)
Termín prihlášky 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 22. 11. 2023
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky https://www.fm.uniba.sk/uchadzac/
Forma prijímacích skúšok písomná - manažment a podnikanie, ústna - medzinárodný manažment
Termín prijímacích skúšok Bakalárske štúdium: 14. – 15. 5. 2024 (medzinárodný manažment), 4. 6. 2024 (manažment, podnikanie); Magisterské štúdium: 25. 6. 2024
Zameranie na predmety Manažment a podnikanie - matematika, anglický jazyk; Medzinárodný manažment - nemecký alebo francúzsky jazyk

Ďalšie informácie

Kvalitný tím pedagogických pracovníkov, ako aj dobré prepojenie s praxou zabezpečujú vo výučbe moderné a perspektívne témy v predmetoch s využitím aktuálnych softvérových aplikácií a produktov. Už od 3. ročníka ponúkame viacero špecializácií pre lepšie profilovanie v preferovanej oblasti záujmu. Ponúkame študijné programy manažment (aj v anglickom jazyku), podnikanie a medzinárodný manažment (s predmetmi v nemeckom alebo francúzskom jazyku). Nie je potrebné uvažovať o štúdiu v zahraničí. Máme akreditované študijné programy manažment v anglickom jazyku na bakalárskom, aj magisterskom stupni. Ponúkame aj študijný program právo a manažment, ktorý vyučujeme v spolupráci s Právnickou fakultou UK. Ak vás to stále láka von, využite potenciál zahraničných mobilít – až 80 % našich denných študentov využije šancu vyskúšať aspoň jeden semester na študijnom pobyte alebo stáži na zahraničnej univerzite.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
management

Doktorandské

Kombinované
Angličtina
management
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné Angličtina
manažment
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
medzinárodný manažment
Bakalárske Prezenčné Slovenský
podnikanie
Bakalárske Prezenčné Slovenský
stratégia a podnikanie
Prezenčné Slovenský