Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní ekonomický
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Fakulta managementu
Ulice: Odbojárov 10
Psč: 820 05
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250 117 528
E-mail: so@fm.uniba.sk
Web: www.fm.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: žádný

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 700
Poplatok za prihlášku 50€ (štúdium v slovenčine), 80€ (štúdium v angličtine)
Termín prihlášky 31. 3. 2023
Deň otvorených dverí 11.11.2022
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky www.fm.uniba.sk/studium/informacie-o-prijimacom-konani/
Forma prijímacích skúšok písomná
Termín prijímacích skúšok Konkrétne dátumy pre jednotlivé programy nájdete na tejto stránke https://www.fm.uniba.sk/studium/informacie-o-prijimacom-konani/
Vzor prijímacích skúšok www.fm.uniba.sk/studium/informacie-o-prijimacom-konani/modelove-testy
Zameranie na predmety matematika, cudzí jazyk

Ďalšie informácie

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 3 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Ponúkame 731 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od medicíny cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
management
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Angličtina
manažment
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
medzinárodný manažment
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský