Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Fakulta telesnej výchovy a športu
Ulice: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
Psč: 814 69
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 901 79 906
E-mail: ludmila.blatna@uniba.sk
Web: https://fsport.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 375
Počet záujemcov 540
Poplatok za prihlášku 50€
Pravdepodobnosť prijatia 69%
Termín prihlášky 28.2.2022
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky áno /teoretická a praktická časť/
Forma prijímacích skúšok Uchádzač bude pozvaný na teoretickú a pohybovú čast prijímacej skúšky
Termín prijímacích skúšok 19. 04. - 22. 04. 2022 (1. čast), máj, jún 2022 (2. čast, učiteľstvo)
Zameranie na predmety https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/studium/01_uchadzac/01-01_bc/pk_ar_2021-2022/Podmienky_prijatia_na_FTVS_UK_2021_2022_AS_FTVS_UK.pdf

Ďalšie informácie

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Nájdete u nás viac ako 800 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od lekárstva cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
anesteziológia a resuscitácia
Doktorandské Kombinované
chirurgia
Doktorandské Kombinované
kondičné trénerstvo
Bakalárske
Magisterské
Kombinované
Prezenčné
kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
organizácia a riadenie športu
Magisterské Kombinované
ošetrovateľstvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Šport pre zdravie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
športová edukológia
Doktorandské Kombinované
športová humanistika
Doktorandské Kombinované
športová kinantropológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
športový manažment
Bakalárske Prezenčné
trénerstvo
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
učiteľstvo telesnej výchovy a biológie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
učiteľstvo telesnej výchovy a geografie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
učiteľstvo telesnej výchovy a histórie
Bakalárske Prezenčné
učiteľstvo telesnej výchovy a náboženskej výchovy
Bakalárske Prezenčné
učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
verejné zdravotníctvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné