Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Fakulta telesnej výchovy a športu
Ulice: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
Psč: 814 69
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 9017 9909
E-mail: ludmila.blatna@uniba.sk
Web: https://fsport.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 375
Počet záujemcov 540
Poplatok za prihlášku 70€ (druhá prihláška 20€)
Pravdepodobnosť prijatia 69%
Termín prihlášky 29. 2. 2024 (Bc.); 12. 7. 2024 (Mgr.); 10. 6. 2024 (PhD.)
Deň otvorených dverí 22. 11. 2023; 19. 1. 2024
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky áno /teoretická a praktická časť/
Forma prijímacích skúšok Uchádzač bude pozvaný na teoretickú a pohybovú čast prijímacej skúšky
Termín prijímacích skúšok 23. 4. - 26. 4. 2024 (Bc.); 26. 8. 2024 (Mgr.); 1. - 2. 7. 2024 (PhD.)
Zameranie na predmety https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/studium/01_uchadzac/01-01_bc/pk_ar_2021-2022/Podmienky_prijatia_na_FTVS_UK_2021_2022_AS_FTVS_UK.pdf

Ďalšie informácie

VYTRVALÁ KVALITA - Špičkoví tréneri, učitelia telesnej výchovy a desiatky úspešných slovenských reprezentantov v rozličných športoch – to všetko sú absolventi, ktorých za 60 rokov svojej existencie naša fakulta vychovala. Medzi najpopulárnejšie študijné programy patrí kondičné trénerstvo a jeho kombinácia s učiteľstvom telesnej výchovy. FTVŠ UK má k dispozícii takmer všetky športoviská a učebne v rámci jedného areálu na Lafranconi: golfové centrum, športovú halu, atletický štadión, futbalový areál, plaváreň, tenisové ihriská a ihriská na plážové športy, gymnastickú a úpolovú telocvičňu aj viacero posilňovní. Kurz turistiky a lyžovania absolvujete v Štiavnických vrchoch alebo v Tatrách. Surfovať sa naučíte v Jadranskom mori.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
anesteziológia a resuscitácia
Doktorandské Kombinované Slovenský
chirurgia
Doktorandské Kombinované Slovenský
kondičné trénerstvo
Bakalárske
Magisterské
Kombinované
Prezenčné
Slovenský
kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Slovenský
organizácia a riadenie športu
Magisterské Kombinované Slovenský
ošetrovateľstvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Šport pre zdravie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Slovenský
šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Slovenský
športová edukológia
Doktorandské Kombinované Slovenský
športová humanistika
Doktorandské Kombinované Slovenský
športová kinantropológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
športový manažment
Bakalárske Prezenčné Slovenský
trénerstvo
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy a biológie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy a geografie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy a histórie
Bakalárske Prezenčné Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy a náboženskej výchovy
Bakalárske Prezenčné Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Slovenský
verejné zdravotníctvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Slovenský