Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Fakulta telesnej výchovy a športu
Ulice: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
Psč: 814 69
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 9017 9909
E-mail: ludmila.blatna@uniba.sk
Web: https://fsport.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 375
Počet záujemcov 540
Poplatok za prihlášku 70€ (druhá prihláška 20€)
Pravdepodobnosť prijatia 69%
Termín prihlášky 29. 2. 2024 (Bc.); 12. 7. 2024 (Mgr.); 10. 6. 2024 (PhD.)
Deň otvorených dverí 22. 11. 2023; 19. 1. 2024
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky áno /teoretická a praktická časť/ Viac info (https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/)
Forma prijímacích skúšok Uchádzač bude pozvaný na teoretickú a pohybovú čast prijímacej skúšky
Termín prijímacích skúšok 23. 4. - 26. 4. 2024 (Bc.); 26. 8. 2024 (Mgr.); 1. - 2. 7. 2024 (PhD.)
Zameranie na predmety biológia

Ďalšie informácie

VYTRVALÁ KVALITA - Špičkoví tréneri, učitelia telesnej výchovy a desiatky úspešných slovenských reprezentantov v rozličných športoch – to všetko sú absolventi, ktorých za 60 rokov svojej existencie naša fakulta vychovala. Medzi najpopulárnejšie študijné programy patrí kondičné trénerstvo a jeho kombinácia s učiteľstvom telesnej výchovy. FTVŠ UK má k dispozícii takmer všetky športoviská a učebne v rámci jedného areálu na Lafranconi: golfové centrum, športovú halu, atletický štadión, futbalový areál, plaváreň, tenisové ihriská a ihriská na plážové športy, gymnastickú a úpolovú telocvičňu aj viacero posilňovní. Kurz turistiky a lyžovania absolvujete v Štiavnických vrchoch alebo v Tatrách. Surfovať sa naučíte v Jadranskom mori.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
organizácia a riadenie športu
Magisterské Prezenčné Slovenský
sport sciences
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
športový manažment
Bakalárske Prezenčné Slovenský
trénerstvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo náboženskej výchovy a telesnej výchovy
Bakalárske Prezenčné Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy a biológie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy a geografie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy a histórie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy a náboženskej výchovy
Bakalárske Prezenčné Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
vedy o športe
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský