Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Pedagogická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní umělecký
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Pedagogická fakulta
Ulice: Račianska 59
Psč: 813 34
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 9015 1500, +421 2 9015 9367
E-mail: so@fedu.uniba.sk
Web: www.fedu.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 798 (denná forma štúdia), 320 (externá forma štúdia)
Počet záujemcov 1457
Poplatok za prihlášku 50 Eur
Pravdepodobnosť prijatia 58%
Termín prihlášky 31. 3. 2024
Deň otvorených dverí 22. 11. 2023; 27. 1. 2024
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky Prijímacia skúška sa vykonáva pri študijných programoch: Liečebná pedagogika; Špeciálna pedagogika; Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii; Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii; Učiteľstvo psychológie v kombinácii; Učit
Forma prijímacích skúšok talentové, ústne, písomné
Termín prijímacích skúšok Termín konania talentových/ústnych prijímacích skúšok: 13. - 17. 5. 2024. * Termín konania písomných prijímacích skúšok: 10. - 14. 6. 2024. * Termín doručenia maturitného vysvedčenia: 14. 6. 2024. * Náhradný termín konania prijímacích skúšok: 18. - 19.

Ďalšie informácie

Už vyše 77 rokov kvalitne pripravujeme nielen budúcich učiteľov, ale aj ďalších
odborníkov na prácu v školstve, zdravotníctve a sociálnych službách. Môžete u nás
študovať napríklad predškolskú a elementárnu pedagogiku, výtvarnú edukáciu,
slovenčinu i cudzie jazyky, históriu či výchovu k občianstvu. Okrem toho sme jediným
pracoviskom na Slovensku, ktoré ponúka štúdium logopédie a liečebnej pedagogiky.
Lepšie učenie = lepšie školstvo = lepší svet.
Štúdium prepájame s reálnymi požiadavkami trhu práce. príprave našich študentov
kladieme dôraz nielen na vedomosti, ale aj zručnosti. Zabezpečujeme im široké
možnosti kvalifikovanej pedagogickej alebo odbornej praxe, zahraničných študijných
pobytov aj stáží.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
didaktika cudzích jazykov s literatúr
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
didaktika dejepisu
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
didaktika umelecko-výchovných programov
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
liečebná pedagogika
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
logopédia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
logopédia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
predškolská a elementárna pedagogika
Bakalárske
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
sociálna práca
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
špeciálna pedagogika
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogiky
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výtvarná edukácia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo histórie a pedagogiky
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo histórie a talianskeho jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo histórie a výtvarná edukácia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo hudobného umenia a talianskeho jazyka a literatúry
Bakalárske Prezenčné Slovenský
učiteľstvo hudobného umenia a výtvarná edukácia
Bakalárske Prezenčné Slovenský