Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Pedagogická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní umělecký
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Pedagogická fakulta
Ulice: Račianska 59
Psč: 813 34
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 9015 1500
E-mail: so@fedu.uniba.sk
Web: www.fedu.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 810
Počet záujemcov 1400
Poplatok za prihlášku 50 Eur
Pravdepodobnosť prijatia 58%
Termín prihlášky 31.3.2023
Deň otvorených dverí 28.1.2023
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ÁNO
Forma prijímacích skúšok talentové, ústne, písomné

Ďalšie informácie

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 3 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Ponúkame 731 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od medicíny cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
liečebná pedagogika
Prezenčné Slovenský
logopédia
Prezenčné Slovenský
predškolská a elementárna pedagogika
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
sociálna práca
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
špeciálna pedagogika
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výtvarná edukácia
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo histórie a učiteľstvo hudobného umenia
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo histórie a výtvarná edukácia
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo hudobného umenia a výtvarná edukácia
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a hudobného umenia
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a výtvarná edukácia
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobného umenia
Prezenčné Slovenský