Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ulice: Malá hora 4A
Psč: 036 01
Mesto: Martin
Kraj: Žilinský
Štát: Slovensko
Telefón: +421432633309
E-mail: stud@jfmed.uniba.sk
Web: www.jfmed.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001/2015

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 150
Počet záujemcov 1300
Poplatok za prihlášku 70€ (všeobecné lekárstvo), 100€ (zubné lekárstvo), 40€ (nelekárske študijné programy)
Pravdepodobnosť prijatia 12%
Termín prihlášky 29. 2. 2024
Deň otvorených dverí 22. 11. 2023;
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ÁNO
Forma prijímacích skúšok písomná, online test (pre zubné lekárstvo aj test manuálnej zručnosti. Pozvánka na prijímacie skúšky príde uchádzačovi poštou začiatkom mája.
Vzor prijímacích skúšok www.scio.cz (zabezpečuje formu)
Zameranie na predmety biológia, chémia, test manuálnej zručnosti (len zubné lekárstvo)

Ďalšie informácie

U NÁS ŠTUDUJÚ NIELEN BUDÚCI LEKÁRI - Okrem všeobecného lekárstva (v slovenskom aj anglickom jazyku) a zubného lekárstva máme v ponuke aj nelekárske študijné programy: ošetrovateľstvo, pôrodnú asistenciu a verejné zdravotníctvo. Absolventmi našej fakulty sú mnohí úspešní lekári a vedci pôsobiaci na významných pracoviskách doma i v zahraničí. Martinský klub medikov pre študentov JLF UK organizuje rôzne workshopy a tréningy zamerané na zdokonaľovanie praktických zručností z oblasti medicíny, ako aj na rozširovanie poznatkov z iných odborov potrebných k vykonávaniu lekárskej profesie. Okrem toho sprostredkúva študentom odborné praxe a výmenné zahraničné pobyty v nemocniciach či na klinikách.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
anatómia, histológia a embryológia
Doktorandské Kombinované Slovenský
anesteziológia a resuscitácia
Doktorandské Kombinované Slovenský
chirurgia
Doktorandské Kombinované Slovenský
dermatovenerológia
Doktorandské Slovenský
farmakológia
Doktorandské Kombinované Slovenský
gynekológia a pôrodníctvo
Doktorandské Kombinované Slovenský
klinická farmakológia
Doktorandské Kombinované Slovenský
lekárska biofyzika
Doktorandské Kombinované Slovenský
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Doktorandské Kombinované Slovenský
normálna a patologická fyziológia
Doktorandské Kombinované Slovenský
ošetrovateľstvo
Magisterské Kombinované Slovenský
patologická anatómia a súdne lekárstvo
Doktorandské Kombinované Slovenský
pediatria
Doktorandské Kombinované Slovenský
pôrodná asistencia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
urológia
Doktorandské Kombinované Slovenský
verejné zdravotníctvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Slovenský
vnútorné choroby
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
zubné lekárstvo
Doktorandské Kombinované Slovenský