Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ulice: Malá hora 4A
Psč: 036 01
Mesto: Martin
Kraj: Žilinský
Štát: Slovensko
Telefón: +421432633309
E-mail: stud@jfmed.uniba.sk
Web: www.jfmed.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001/2015

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 150
Počet záujemcov 1300
Poplatok za prihlášku 70€ (všeobecné lekárstvo), 100€ (zubné lekárstvo), 40€ (nelekárske študijné programy)
Pravdepodobnosť prijatia 12%
Termín prihlášky 28.2.2022
Deň otvorených dverí 4.2.2022
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ÁNO
Forma prijímacích skúšok písomná, online test (pre zubné lekárstvo aj test manuálnej zručnosti. Pozvánka na prijímacie skúšky príde uchádzačovi poštou začiatkom mája.
Termín prijímacích skúšok všeobecné lekárstvo - online test 04. 06. 2022 (náhradný termín 03. 06. 2022), zubné lekárstvo - skúška manuálnej zručnosti 25.-29. 04. 2022, zubné lekárstvo - online test 03. 06. 2022 (náhradný termín 04. 06. 2022)
Vzor prijímacích skúšok www.scio.cz (zabezpečuje formu)
Zameranie na predmety biológia, chémia, test manuálnej zručnosti (len zubné lekárstvo)

Ďalšie informácie

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Nájdete u nás viac ako 800 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od lekárstva cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
anatómia, histológia a embryológia
Doktorandské Kombinované
anesteziológia a resuscitácia
Doktorandské Kombinované
dermatovenerológia
Doktorandské
farmakológia
Doktorandské Kombinované
gynekológia a pôrodníctvo
Doktorandské Kombinované
chirurgia
Doktorandské Kombinované
klinická farmakológia
Doktorandské Kombinované
lekárska biofyzika
Doktorandské Kombinované
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Doktorandské Kombinované
normálna a patologická fyziológia
Doktorandské Kombinované
ošetrovateľstvo
Magisterské Kombinované
patologická anatómia a súdne lekárstvo
Doktorandské Kombinované
pediatria
Doktorandské Kombinované
pôrodná asistencia
Bakalárske Prezenčné
urológia
Doktorandské Kombinované
verejné zdravotníctvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
vnútorné choroby
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
zubné lekárstvo
Doktorandské Kombinované