Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ulice: Malá hora 4A
Psč: 036 01
Mesto: Martin
Kraj: Žilinský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 43 2633 121
E-mail: jlf.stud@uniba.sk
Web: www.jfmed.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001/2015

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 150 (všeobecné lekárstvo), 11 (zubné lekárstvo), 70 (ošetrovateľstvo), 20 (pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo)
Počet záujemcov 1300
Poplatok za prihlášku 70€ (všeobecné lekárstvo), 100€ (zubné lekárstvo), 40€ (nelekárske študijné programy), 70€ (magisterské nelekárske študijné programy), 70€ (doktorandské študijné programy)
Pravdepodobnosť prijatia 12%
Termín prihlášky 29. 2. 2024
Deň otvorených dverí 22. 11. 2023; 2. 2. 2024
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ÁNO
Forma prijímacích skúšok písomný, prezenčný alebo online test - SCIO; pre zubné lekárstvo aj skúška manuálnej zručnosti - prezenčne v priestoroch JLF
Termín prijímacích skúšok všeobecné lekárstvo: test - 23. marca 2024, 1. mája 2024 alebo 25. mája 2024; zubné lekárstvo: test - 23. marca 2024, 1. mája 2024 alebo 25. mája 2024; a skúška manuálnej zručnosti – 22.-26. apríla 2024
Vzor prijímacích skúšok www.scio.cz (test prírodných vied – biológia a chémia; test všeobecných študijných predpokladov)
Zameranie na predmety biológia, chémia, všeobecné študijné predpoklady, skúška manuálnej zručnosti (len zubné lekárstvo)

Ďalšie informácie

U NÁS ŠTUDUJÚ NIELEN BUDÚCI LEKÁRI - Okrem všeobecného lekárstva (v slovenskom aj anglickom jazyku) a zubného lekárstva máme v ponuke aj nelekárske študijné programy: ošetrovateľstvo, pôrodnú asistenciu a verejné zdravotníctvo. Absolventmi našej fakulty sú mnohí úspešní lekári a vedci pôsobiaci na významných pracoviskách doma i v zahraničí. Martinský klub medikov pre študentov JLF UK organizuje rôzne workshopy a tréningy zamerané na zdokonaľovanie praktických zručností z oblasti medicíny, ako aj na rozširovanie poznatkov z iných odborov potrebných k vykonávaniu lekárskej profesie. Okrem toho sprostredkúva študentom odborné praxe a výmenné zahraničné pobyty v nemocniciach či na klinikách.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Anatómia, histológia a embryológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Anestéziológia a resuscitácia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Chirurgia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Farmakológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
General medicine
Magisterské Prezenčné Angličtina
Gynekológia a pôrodníctvo
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Klinická farmakológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Lekárska biofyzika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Neurológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Normálna a patologická fyziológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Ošetrovateľstvo
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Ošetrovateľstvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Patologická anatómia a súdne lekárstvo
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Pediatria
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Pôrodná asistencia
Magisterské Kombinované Slovenský
Pôrodná asistencia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Urológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Verejné zdravotníctvo
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Verejné zdravotníctvo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský