Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Právnická fakulta
Ulice: Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313
Psč: 810 00
Mesto: Bratislava 1
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 9012 1150
E-mail: SO-dl@flaw.uniba.sk
Web: www.flaw.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých Právo: 600 (denná forma štúdia), 200 (externá forma štúdia); Ekonómia a právo: 100 pre denné štúdium a 50 pre externé štúdium; Manažment a právo: 100
Poplatok za prihlášku 70 Eur
Termín prihlášky 31. 3. 2024 (ekonómia a právo), 15. 6. 2024
Deň otvorených dverí 24. 11. 2023; 22. 11. 2023
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky https://www.flaw.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/
Forma prijímacích skúšok Právo - bez prijímacej skúšky; Ekonómia a právo - písomný test; Manažment a právo - písomný test
Termín prijímacích skúšok upresníme
Zameranie na predmety všeobecný prehľad v oblasti náuky o spoločnosti, dejín a logického myslenia, cudzieho jazyky (anglického alebo nemeckého), matematika

Ďalšie informácie

Na bakalárskom stupni sa u nás dá študovať aj právo a manažment v anglickom jazyku, na magisterskom stupni vám v angličtine ponúkame štúdium práva EÚ a medzinárodného práva. Vyše storočnú tradíciu právnického vzdelávania prepájame s inovatívnymi prístupmi. Základným štandardom je riešenie simulovaných prípadov (tzv. moot courts) či výučba klinických predmetov. Osobitným prepojením štúdia s praxou je projekt študentskej právnej poradne realizovaný v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou. Našim študentom sprostredkúvame stáže na desiatkach inštitúcií, kde získajú reálnu predstavu o práci právnika a nepochybnú výhodu na trhu práce.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Administrate Law
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Canon Law
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Civil Law
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Comercial and Financial Law
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Constitutional Law
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Criminal Law
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Ekonómia a právo
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
International Law
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Kánonické právo
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský