Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Právnická fakulta
Ulice: Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313
Psč: 810 00
Mesto: Bratislava 1
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 592 44 143
E-mail: studium@flaw.uniba.sk
Web: www.flaw.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 700
Poplatok za prihlášku 70 Eur
Termín prihlášky 30.4.2023
Deň otvorených dverí 3.11.2022
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky www.flaw.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium
Forma prijímacích skúšok Bez prijímacej skúšky
Prípravné kurzy www.flaw.uniba.sk/pripravny_kurz
Termín prijímacích skúšok Bez prijímacej skúšky
Zameranie na predmety Bez prijímacej skúšky

Ďalšie informácie

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 3 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Ponúkame 731 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od medicíny cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
medzinárodné právo
Doktorandské Kombinované Slovenský
obchodné a finančné právo
Doktorandské Kombinované Slovenský
občianske právo
Doktorandské Kombinované Slovenský
pracovné právo
Doktorandské Kombinované Slovenský
právo
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
právo a ekonómia
Magisterské Prezenčné Slovenský
správne právo
Doktorandské Kombinované Slovenský
ústavné právo
Doktorandské Kombinované Slovenský