Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Evanjelická bohoslovecká fakulta
Ulice: Bartókova 8
Psč: 811 02
Mesto: Bratislava
Kraj: bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421290202181
E-mail: mokosova@fevth.uniba.sk
Web: www.fevth.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 32
Počet záujemcov 34
Poplatok za prihlášku 35 Eur
Pravdepodobnosť prijatia 94%
Termín prihlášky 31. 3. 2022
Deň otvorených dverí Február 2022 (mesiac otvorených dverí)
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Forma prijímacích skúšok písomná
Prípravné kurzy NIE
Termín prijímacích skúšok 13. júna 2022 (náhradný termín 22. august 2022)
Zameranie na predmety náboženská výchova

Ďalšie informácie

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Nájdete u nás viac ako 800 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od lekárstva cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
evanjelická teológia
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
Magisterské Kombinované
evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
Bakalárske Kombinované
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo filozofie
Bakalárske Prezenčné
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo geografie
Bakalárske Prezenčné
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo histórie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry
Bakalárske Prezenčné
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo pedagogiky
Magisterské Prezenčné
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné