Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Evanjelická bohoslovecká fakulta
Ulice: Bartókova 8
Psč: 811 02
Mesto: Bratislava
Kraj: bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421290202181
E-mail: so@fevth.uniba.sk
Web: www.fevth.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 28
Poplatok za prihlášku 40 Eur
Pravdepodobnosť prijatia 94%
Termín prihlášky 31. 3. 2024; v prípade učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácií s učiteľstvom telesnej výchovy: do 28. 2. 2024
Deň otvorených dverí Február 2024 (mesiac otvorených dverí)
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prípravné kurzy NIE
Termín prijímacích skúšok nevykonáva sa
Zameranie na predmety náboženská výchova

Ďalšie informácie

Okrem evanjelickej teológie môžete študovať učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s inými predmetmi (slovenským, anglickým, nemeckým či maďarským jazykom a literatúrou, históriou, filozofiou, geografiou a telesnou výchovou), ale aj evanjelickú teológiu so zameraním na sociálnu pomoc a jej riadenie. Staň sa jedným z nás! Spoločnosť ťa potrebuje! Na EBF UK vítame študentov všetkých vierovyznaní, avšak aj uchádzačov bez vyznania so záujmom o teológiu. Absolventi evanjelickej teológie sa môžu uplatniť v rôznych protestantských cirkvách, ale i v medzinárodných humanitárnych a neziskových organizáciách.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
evangelical theology

Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Angličtina
evanjelická teológia
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
Nadväzujúce magisterské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo filozofie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo geografie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo histórie
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo maďarského jazyka
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Iný
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo telesnej výchovy
Bakalárske
Nadväzujúce magisterské
Prezenčné Slovenský