Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Evanjelická bohoslovecká fakulta
Ulice: Bartókova 8
Psč: 811 02
Mesto: Bratislava
Kraj: bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421290202181
E-mail: so@fevth.uniba.sk
Web: www.fevth.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 32
Počet záujemcov 34
Poplatok za prihlášku 40 Eur
Pravdepodobnosť prijatia 94%
Termín prihlášky 31. 3. 2024; v prípade učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácií s učiteľstvom telesnej výchovy: do 28. 2. 2024
Deň otvorených dverí Február 2024 (mesiac otvorených dverí)
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Forma prijímacích skúšok písomná
Prípravné kurzy NIE
Termín prijímacích skúšok upresníme
Zameranie na predmety náboženská výchova

Ďalšie informácie

Okrem evanjelickej teológie môžete študovať učiteľstvo náboženskej výchovy v  kombinácii s  inými predmetmi (slovenským, anglickým, nemeckým či maďarským jazykom a literatúrou, históriou, filozofiou, geografiou a telesnou výchovou) aj evanjelickú teológiu so zameraním na sociálnu pomoc a jej riadenie.Na EBF UK vítame študentov všetkých vierovyznaní, ale aj záujemcov o štúdium bez
vyznania. Absolventi evanjelickej teológie sa môžu uplatniť v rôznych protestantských
cirkvách, ale i v humanitných organizáciách.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
evanjelická teológia
humanitní
Nadväzujúce magisterské Prezenčné Slovenský
evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
Magisterské Kombinované Slovenský
evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
Bakalárske Kombinované Slovenský
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo filozofie
Bakalárske Prezenčné Slovenský
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo geografie
Bakalárske Prezenčné Slovenský
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo histórie
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry
Bakalárske Prezenčné Iný
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo pedagogiky
Magisterské Prezenčné Slovenský
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo telesnej výchovy
humanitní
Bakalárske
Magisterské