Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Prírodovedecká fakulta
Ulice: Ilkovičova 6
Psč: 842 15
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 602 961 11
E-mail: prif.so@uniba.sk
Web: https://fns.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS, Chemistry Eurobachelor (R)

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku papierová prihláška 50 Eur, elektronická prihláška 15 Eur
Termín prihlášky 15.3.2023
Deň otvorených dverí 10.2.2023
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/
Forma prijímacích skúšok bez prijímacej skúšky ak počet nepresiahne kapacitné možnosti programu
Termín prijímacích skúšok presný termín zverejníme už čoskoro
Zameranie na predmety podľa študijného programu

Ďalšie informácie

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 3 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Ponúkame 731 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od medicíny cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Analytická chémia
Magisterské Prezenčné Slovenský
Anorganická chémia
Magisterské Prezenčné Slovenský
Antropológia
Magisterské Prezenčné Slovenský
Aplikovaná a environmentálna geofyzika
Magisterské Prezenčné Slovenský
Biochémia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Biológia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Biological Chemistry
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Biotechnológie
Magisterské Prezenčné Slovenský
Botanika
Magisterské Prezenčné Slovenský
Chémia (medzinárodný certifikát „EUROBAKALÁR“)
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Dynamická geológia
Magisterské Prezenčné Slovenský
Ekológia
Magisterské Prezenčné Slovenský
Ekonomická, sociálna a politická geografia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Environmental Studies
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Environmentalistika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Environmentálna ekológia
Magisterské Prezenčné Slovenský
Environmentálna geochémia
Magisterské Prezenčné Slovenský
Environmentálne plánovanie a manažment
Magisterské Prezenčné Slovenský
Fyzická geografia a geoinformatika
Magisterské Prezenčné Slovenský
Fyzikálna chémia
Magisterské Prezenčné Slovenský