Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Prírodovedecká fakulta
Ulice: Ilkovičova 6
Psč: 842 15
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 918 598 245
E-mail: prif.so@uniba.sk
Web: https://fns.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy: ECTS, DS, Chemistry Eurobachelor (R)

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku papierová prihláška 50 Eur, elektronická prihláška 15 Eur
Termín prihlášky 15. 3. 2024
Deň otvorených dverí 22. 11. 2023; 9. 2. 2024
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky https://fns.uniba.sk/studium/informacie-pre-uchadzacov/
Forma prijímacích skúšok bez prijímacej skúšky ak počet nepresiahne kapacitné možnosti programu
Termín prijímacích skúšok 13. 6. 2024 (v prípade prekročenia kapacity pre vybrané študijné programy - podľa počtu prihlášok)
Zameranie na predmety podľa študijného programu

Ďalšie informácie

Rozmanitosť biológie na našej fakulte takmer nepozná hraníc. Namixujeme Ti to najlepšie z botaniky, ekológie, fyziológie rastlín,  fyziológie živočíchov a etológie, antropológie, genetiky, mikrobiológie a virológie, molekulárnej biológie a aj zoológie. Po štúdiu geografie budeš výborný vo využívaní geografických informačných systémov. Naučíme ťa pochopiť vývoj regiónov, ich riadenie. Môžeš byť expert v oblasti klimatickej zmeny alebo v oblasti cestovného ruchu či populačného vývoja. Chémia u nás Ťa bude baviť. Naučíš sa moderné laboratórne postupy, spoznáš ako sa s nami „rozprávajú“ molekuly. Využi počítače, chemickú informatiku, a vylepši fotovoltaické články, objav nové zlúčeniny, liečivá,  materiály. Geológovia skúmajú stavbu a vývoj zemskej litosféry a paleobiosféry, vyhľadávajú nerastné suroviny, riešia sanáciu environmentálnych záťaží, zaoberajú sa ochranou vôd a skúmajú podmienky pri zakladaní stavieb. Zaži rôzne exkurzie a prácu v teréne. Naši environmentalisti skúmajú komplexne prírodné systémy, učia sa aké procesy v nich prebiehajú a akú úlohu v tom zohráva človek. Naučte sa ako zlepšiť kvalitu životného prostredia či ako bojovať s klimatickou zmenou. Nezabudni, že u nás na fakulte môžeš študovať aj rôzne učiteľské kombinácie.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Analytická chémia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Analytická chémia
Magisterské Prezenčné Slovenský
Anorganická chémia
Magisterské Prezenčné Slovenský
Anorganická chémia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Aplikovaná geofyzika
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
Biochémia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Biochémia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Biochémia (konverzný)
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Biológia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
Biológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Biological Chemistry
Bakalárske Prezenčné Angličtina
Biotechnológie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Biotechnológie
Magisterské Prezenčné Slovenský
Botanika
Magisterské Prezenčné Slovenský
Botanika
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Chémia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Chémia (konverzný)
Bakalárske Prezenčné Slovenský
Didaktika biológie
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Dynamická geológia
Magisterské Prezenčné Slovenský
Ekológia a ochrana životného prostredia
Magisterské Prezenčné Slovenský