Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Farmaceutická fakulta
Ulice: Odbojárov 10
Psč: 832 32
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 2 9016 9146, 145, 147
E-mail: faf.studijne@uniba.sk
Web: www.fpharm.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 250 (farmácia), 40 (zdravotnícke a diagnostické pomôcky), 80 (pharmacy)
Poplatok za prihlášku 50 Eur
Termín prihlášky Zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28. 6. 2024; Farmácia: 29. 02. 2024; Pharmacy (v anglickom jazyku): 31. 7. 2024
Deň otvorených dverí 22. 11. 2023; 9. 2. 2024
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky https://www.fpharm.uniba.sk/prihlasky/
Forma prijímacích skúšok písomná; národné porovnávacie skúšky
Termín prijímacích skúšok termíny a miesta SCIO testov určuje samotná spoločnosť
Vzor prijímacích skúšok https://scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp
Zameranie na predmety biológia, VŠP, (+ chémia v prípade študijného programu farmácia)

Ďalšie informácie

LÍDER V REGIÓNE - Sme jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku a okrem farmácie máme v ponuke aj študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky. Náš diplom je uznávaný v celej EÚ v regulovanom zdravotníckom povolaní farmaceut, študijný plán je plne kompatibilný s európskymi univerzitami.Fakulta prevádzkuje dve vlastné lekárne, ktoré slúžia aj na výučbu. Na vzdelávacích projektoch fakulta spolupracuje so spoločnosťami z farmaceutického priemyslu. Vďaka celosvetovým kontaktom s farmaceutickými fakultami a študentskými organizáciami (EAFP, FIP, EPSA, IPSF) sa dostanete na kongresy či stáže takmer na celom svete.
Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími nástupnými príjmami a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou. Uplatníte sa v lekárenstve, ale napr. aj v klinickej praxi, farmaceutickom priemysle, vo výrobe, kontrole a distribúcii liekov, v poisťovniach a na rôznych pozíciách v zdravotníctve.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
Clinical pharmacy
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Farmaceutická chémia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Farmácia
Magisterské Prezenčné Slovenský
Farmakognózia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Farmakológia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Klinická farmácia
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Slovenský
Pharmaceutical chemistry
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Pharmacognosy
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Pharmacology
Doktorandské Prezenčné
Kombinované
Angličtina
Pharmacy
Magisterské Prezenčné Slovenský
Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
Bakalárske Prezenčné Slovenský