Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Farmaceutická fakulta
Ulice: Odbojárov 10
Psč: 832 32
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421-2-50117-145, -146, -147, -141, -142, -1
E-mail: faf.studijne@uniba.sk
Web: www.fpharm.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 250
Poplatok za prihlášku 50 Eur
Termín prihlášky 28.02.2023
Deň otvorených dverí 20.10.2022
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky https://www.fpharm.uniba.sk/prijimacky/
Forma prijímacích skúšok písomná (prípadne online); národné porovnávacie skúšky
Prípravné kurzy https://scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp
Vzor prijímacích skúšok https://scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp
Zameranie na predmety biológia, VŠP, (+ chémia v prípade študijného programu farmácia)

Ďalšie informácie

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 3 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Ponúkame 731 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od medicíny cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
farmaceutická chémia
Doktorandské Kombinované Slovenský
farmácia
Magisterské
Iné
Prezenčné Slovenský
farmakognózia
Doktorandské Kombinované Slovenský
farmakológia
Doktorandské Kombinované Slovenský
klinická farmácia
Doktorandské Kombinované Slovenský
lekárenstvo
Iné Slovenský
zdravotnícke a diagnostické pomôcky
Bakalárske Prezenčné Slovenský