Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Farmaceutická fakulta
Ulice: Odbojárov 10
Psč: 832 32
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421-2-50117-145, -146, -147, -141, -142, -1
E-mail: faf.studijne@uniba.sk
Web: www.fpharm.uniba.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 250
Poplatok za prihlášku 50 Eur
Termín prihlášky 29. 02. 2024
Deň otvorených dverí 22. 11. 2023; 9. 2. 2024
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky https://www.fpharm.uniba.sk/prijimacky/
Forma prijímacích skúšok písomná (prípadne online); národné porovnávacie skúšky
Prípravné kurzy https://scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp
Vzor prijímacích skúšok https://scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp
Zameranie na predmety biológia, VŠP, (+ chémia v prípade študijného programu farmácia)

Ďalšie informácie

LÍDER V REGIÓNE - Sme jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku a okrem farmácie máme v ponuke aj študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky. Náš diplom je uznávaný v celej EÚ v regulovanom zdravotníckom povolaní farmaceut, študijný plán je plne kompatibilný s európskymi univerzitami.Fakulta prevádzkuje dve vlastné lekárne, ktoré slúžia aj na výučbu. Na vzdelávacích projektoch fakulta spolupracuje so spoločnosťami z farmaceutického priemyslu. Vďaka celosvetovým kontaktom s farmaceutickými fakultami a študentskými organizáciami (EAFP, FIP, EPSA, IPSF) sa dostanete na kongresy či stáže takmer na celom svete.
Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími nástupnými príjmami a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou. Uplatníte sa v lekárenstve, ale napr. aj v klinickej praxi, farmaceutickom priemysle, vo výrobe, kontrole a distribúcii liekov, v poisťovniach a na rôznych pozíciách v zdravotníctve.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
farmaceutická chémia
Doktorandské Kombinované Slovenský
farmácia
Magisterské
Iné
Prezenčné Slovenský
farmakognózia
Doktorandské Kombinované Slovenský
farmakológia
Doktorandské Kombinované Slovenský
klinická farmácia
Doktorandské Kombinované Slovenský
lekárenstvo
Iné Slovenský
zdravotnícke a diagnostické pomôcky
Bakalárske Prezenčné Slovenský