Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Filozofická fakulta
Ulice: Gondova 2
Psč: 814 02
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: 00421 2 9013 1111
E-mail: so@fphil.uniba.sk
Web: https://fphil.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 1088 (963 v prvom kole + 125 v druhom kole)
Počet záujemcov cca 1.700 (1665 v prvom kole + 134 v druhom kole = 1799)
Poplatok za prihlášku 20,- eur (aj je prihláška podaná aj v elektronickej podobe), 30,- (prihláška len v papierovej podobe)
Pravdepodobnosť prijatia 60%
Termín prihlášky 28.2.2021
Deň otvorených dverí 23.1.2021
Odkaz na prihlášku elektronická prihláška na štúdium bude aktivovaná v januári 2021

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky áno
Forma prijímacích skúšok Test všeobecných študijných predpokladov, testy z AJ, NJ a ŠPJ u www.scio.cz, s. r. o. , testy špecifických študijných pre študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá, žurnalistika
Prípravné kurzy NIE
Termín prijímacích skúšok termíny stanovené spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o., testy špecifických študijných predpokladov 8. a 9. júna na fakulte
Zameranie na predmety humanitné a spoločenskovedné odbory, cudzie jazyky so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo, učiteľstvo akademických predmetov

Ďalšie informácie

ŠTUDUJTE, ČO VÁS NAOZAJ BAVÍ - Ak chcete vyniknúť, vyberte si z jedinečných študijných programov, ktoré na Slovensku ponúkame len my. Máme tiež najväčší výber študijných programov v oblasti humanitných a spoločenských vied vrátane cudzích jazykov. Špičkoví odborníci, prestížne vedecké granty, moderné učebne tlmočenia, laboratórium na výskum stresu, dendrochronologické laboratórium na výučbu archeológie – to a mnoho ďalších výhod vám ponúka štúdium na najväčšej filozofickej fakulte na Slovensku. Zamestnanosť našich absolventov je 97 %*. Sú úspešní v komerčnej sfére, manažmente, súkromnom podnikaní, ako prekladatelia a tlmočníci, v médiách, nadnárodných spoločnostiach, inštitúciách EÚ, vedeckých inštitúciách, v oblasti vzdelávania, vo verejnej správe či mimovládnom sektore. Nájdete u nás študentské divadlá a spolky, môžete tvoriť celofakultný časopis Pod čiarou, aktívne sa zapájať do diskusií o aktuálnych témach, užiť si výstavy, podujatia, filmy. Budujeme aj moderné komunitné centrum UniverSaal! *Podľa údajov z ÚPSVaR

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
andragogika Bakalárske Prezenčné Slovenčina
archeológia Slovenčina
archívnictvo Slovenčina
dejiny umenia Bakalárske Prezenčné Slovenčina
dejiny umenia – história Slovenčina
dejiny umenia – muzeológia Slovenčina
estetika Slovenčina
etnológia Slovenčina
etnológia – filozofia Slovenčina
etnológia – história Slovenčina
etnológia – muzeológia Slovenčina
etnológia – muzikológia Slovenčina
etnológia – religionistika Slovenčina
etnológia – slovanské štúdiá Slovenčina
filozofia Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Slovenčina
filozofia – história Slovenčina
filozofia – religionistika Slovenčina
filozofia – sociológia Slovenčina
germanistika – informačné štúdiá Slovenčina
história Slovenčina
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.