Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

humanitní
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Názov: Filozofická fakulta
Ulice: Gondova 2
Psč: 814 02
Mesto: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Štát: Slovensko
Telefón: 00421 2 9013 1111
E-mail: so@fphil.uniba.sk
Web: https://fphil.uniba.sk/
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých 1088 (963 v prvom kole + 125 v druhom kole)
Počet záujemcov cca 1.700 (1665 v prvom kole + 134 v druhom kole = 1799)
Poplatok za prihlášku 20,- Eur
Pravdepodobnosť prijatia 60%
Termín prihlášky 28.2.2023
Deň otvorených dverí 28.1.2023
Odkaz na prihlášku https://uniba.sk/prihlaska/

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky áno
Forma prijímacích skúšok Test všeobecných študijných predpokladov, testy z AJ, NJ a ŠPJ u www.scio.cz, s. r. o. , testy špecifických študijných pre študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá, žurnalistika
Prípravné kurzy NIE
Termín prijímacích skúšok Termíny a miesta Scio testov určuje samotná spoločnosť
Zameranie na predmety humanitné a spoločenskovedné odbory, cudzie jazyky so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo, učiteľstvo akademických predmetov

Ďalšie informácie

Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 3 % najkvalitnejších škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Ponúkame 731 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od medicíny cez manažment až po teológiu. Ponúkame aj stáže, praxe a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe. Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
andragogika
Bakalárske Prezenčné Slovenský
archeológia
Slovenský
archívnictvo
Slovenský
dejiny umenia
Bakalárske Prezenčné Slovenský
dejiny umenia – história
Slovenský
dejiny umenia – muzeológia
Slovenský
estetika
Slovenský
etnológia
Slovenský
etnológia – filozofia
Slovenský
etnológia – história
Slovenský
etnológia – muzeológia
Slovenský
etnológia – muzikológia
Slovenský
etnológia – religionistika
Slovenský
etnológia – slovanské štúdiá
Slovenský
filozofia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Prezenčné
Slovenský
filozofia – história
Slovenský
filozofia – religionistika
Slovenský
filozofia – sociológia
Slovenský
germanistika – informačné štúdiá
Slovenský
história
Slovenský