Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

humanitní přírodovědný technický ekonomický
Názov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Ulice Nám. Jozefa Herdu 2
PSČ 917 01
Mesto Trnava
Kraj Trnavský
Štát Slovensko
Telefón 00421 33 5565 111
E-mail info@ucm.sk
Web www.ucm.sk
Typ školy univerzita
Certifikát školy žádný

Ďalšie informácie

UCM v Trnave za vyše 20 rokov vybudovala inšpiratívne prostredie pre študentov i zamestnancov. Sme hrdí na naše moderné učebne vybavené audiovizuálnou technikou, vlastné televízne a rozhlasové štúdio a množstvo laboratórií: pre výučbu jazykov, tréningové lab. špeciálnej výučby, psychologické, etnologické, pedagogické, chemické, biologické, biotechnologické, fyzikálne, informatiky, geografických informačných systémov (GIS), rádioekologické, pre prácu s geneticky modifikovanými organizmami (GMO), pozitrónovej emisnej tomografie (PET), multimediálnu a video-konferenčnú miestnosť, učebne s rehabilitačnými a fyzioterapeutickými pomôckami a i. Okrem toho univerzita dáva študentom moderné ubytovacie priestory a dostatok mimoškolských aktivít.

Súbory na stiahnutie

Fakulty

Inštitút manažmentu

Námestie Jozefa Herdu 2, Trnava, Slovensko,

 • manažment kvality
 • manažment kvality
 • manažment v turizme a hotelierstve
 • manažment v turizme a hotelierstve
Detail fakulty

Fakulta prírodných vied

Nám. Jozefa Herdu 2, Trnava, Slovensko,

 • aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • aplikovaná biológia
 • aplikovaná chémia (modul biomedicínska chémia, modul chémia)
 • aplikovaná informatika
Detail fakulty

Filozofická fakulta

Nám. Jozefa Herdu 2, Trnava, Slovensko,

 • anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • cudzie jazyky a kultúry
 • etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • filozofia a aplikovaná filozofia
Detail fakulty

Fakulta sociálnych vied

pracovisko Bučianska 4/A, Trnava, Slovensko,

 • európske štúdiá a politiky
 • komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
 • manažment a ekonómia verejnej správy
 • sociálna politika
Detail fakulty

Fakulta masmediálnej komunikácie

Nám. Jozefa Herdu 2, Trnava, Slovensko,

 • aplikované mediálne štúdiá
 • marketingová komunikácia
 • masmediálna komunikácia
 • teória digitálnych hier
Detail fakulty

Fakulta zdravotníckych vied

Rázusova 14, Piešťany, Slovensko,

 • fyzioterapia
 • rádiologická technika
Detail fakulty

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
Doktorandské Prezenčné Slovenský
aplikovaná biológia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
aplikovaná chémia (modul biomedicínska chémia, modul chémia)
Magisterské Prezenčné Slovenský
aplikovaná informatika
Bakalárske
Magisterské
Slovenský
aplikované mediálne štúdiá
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
biotechnológie
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
chémia (modul biomedicínska chémia, modul chémia)
Bakalárske Prezenčné Slovenský
cudzie jazyky a kultúry
Bakalárske Prezenčné Slovenský
etnológia a mimoeurópske štúdiá
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
európske štúdiá a politiky
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
filozofia a aplikovaná filozofia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
fyzioterapia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
história a aplikovaná história v kyberpriestore
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
inžinierstvo životného prostredia (Ing.)
Iné Prezenčné Slovenský
komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
Bakalárske Prezenčné
Kombinované
Slovenský
manažment a ekonómia verejnej správy
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné
Kombinované
Slovenský
manažment kvality
Bakalárske Prezenčné Slovenský
manažment kvality
Bakalárske Prezenčné Angličtina
manažment v turizme a hotelierstve
Bakalárske Prezenčné Slovenský

Školu uvidíte na týchto veľtrhoch

Gaudeamus Košice 2024

II. ročník,
Congress Hotel Centrum Košice
22.10 - 23.10.2024

stánek č.

Gaudeamus Nitra 2024

XI. ročník,
Agrokomplex Nitra
24.09 - 25.09.2024

stánek č.

Gaudeamus Bratislava 2024

XXVII. ročník,
Incheba Expo Bratislava
08.10 - 10.10.2024

stánek č.

Gaudeamus Brno 2024

XXIX. ročník,
Výstavisko Brno
19.11 - 22.11.2024

stánek č.