Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

humanitní
Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Názov: Filozofická fakulta
Ulice: Nám. Jozefa Herdu 2
Psč: 917 01
Mesto: Trnava
Kraj: Trnavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 33 5565 216
E-mail: studijne_ff@ucm.sk
Web: ff.ucm.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Počet prijatých Bc. študijne programy: denne 250 / externé 100, Mgr. študijne programy: denne 200 / externé 100, PhD. študijne programy: denne 15 / externé 5
Poplatok za prihlášku Bc. a PhD. programy: 40€ papierová prihláška (35€ elektronická prihláška), Mgr. programy: 35€ papierová prihláška (25€ elektronická prihláška)
Termín prihlášky Bc. a Mgr. programy: do 29. apríla 2022, PhD. programy: do 30. júna 2022, rigorózne konanie: jarný termín do 1. apríla 2022 a jesenný termín do 1. novembra 2022
Deň otvorených dverí február 2022
Odkaz na prihlášku https://ff.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/?highlight=prihl%E1%9Aka

Prijímacie skúšky

Forma prijímacích skúšok bez prijímacieho konania, podľa známok z profilových predmetov (okrem psychológie)
Termín prijímacích skúšok len ŠP psychológia - apríl/máj 2022

Ďalšie informácie

Ak sa uchádzač rozhodne pre Filozofickú fakultu, môžu sa mu otvoriť dvere do sveta prostredníctvom štúdia anglického, nemeckého, ruského či francúzského jazyka. Rovnako môže preniesť minulosť do prítomnosti štúdiom etnológie a histórie v kyberpriestore. Spozná sám seba i iných - štúdiom psychológie a filozofie. Absolventi sa uplatnia ako stredoškolskí a vysokoškolskí pedagógovia, učitelia základných škôl, i mimo vzdelávacej sféry - vo vedeckom výskume, v masovokomunikačných prostriedkoch, redakciách, vydavateľstvách, ako osvetoví a manažérski pracovníci v kultúrnych zariadeniach, múzeách, archívoch, politických inštitúciách, zastupiteľských orgánoch, v medzinárodných spoločnostiach, prekladateľských a tlmočníckych inštitúciách atď.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
cudzie jazyky a kultúry
Bakalárske Prezenčné Slovenský
etnológia a mimoeurópske štúdiá
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
filozofia a aplikovaná filozofia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
história a aplikovaná história v kyberpriestore
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
psychológia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
systematická filozofia
Doktorandské Prezenčné Slovenský
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
všeobecná a experimentálna psychológia
Doktorandské Prezenčné Slovenský