Môžeme pracovať s cookies, nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

přírodovědný
Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Názov: Fakulta prírodných vied
Ulice: Nám. Jozefa Herdu 2
Psč: 917 01
Mesto: Trnava
Kraj: Trnavský
Štát: Slovensko
Telefón: +421 33 5565 316
E-mail: dekan.fpv@ucm.sk
Web: fpv.ucm.sk
Typ školy: univerzita
Certifikát školy:

Prihláška a pravděpodobnosť prijatie

Poplatok za prihlášku papierová prihláška: 25 € elektronická prihláška: 20€
Termín prihlášky 30.4.2022
Odkaz na prihlášku http://fpv.ucm.sk/sk/studium/prijimacie-konanie.html

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky http://fpv.ucm.sk/images/studium/FPV_prijimacie_konanie_na%20_akademicky_rok_2022_2023.pdf
Termín prijímacích skúšok bez prijímacej skúšky

Ďalšie informácie

Ak študent rád skúma, trávi hodiny v laboratóriu a kamaráti sa s chémiou, biológiou, zaujíma ho životné prostredie, vidí sa pri práci s mikroskopom a skúmavkami, bude sa mu páčiť Fakulta prírodných vied. Aplikovaná informatika, biotechnológie, chémia, ochrana a obnova životného prostredia a aplikovaná biológia sú dnes žiadané. Absolventi sa uplatnia na pracoviskách a laboratóriách s biologickým, chemickým, farmaceutickým, zdravotníckym zameraním a vo výskumných kolektívoch rôzneho zamerania, ako farmaceutickí reprezentanti, referenti živ. prostredia, odpadov, na vysokých a stredných školách, ako odborná inšpekcia, monitoring životného prostredia, v inštitúciách štátnej správy i v súkromných firmách, ako správcovia počítačových sietí a i.

Súbory na stiahnutie

Študijné programy

Názov programu Typ štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
Doktorandské Prezenčné Slovenský
aplikovaná biológia
Bakalárske
Magisterské
Prezenčné Slovenský
aplikovaná chémia (modul biomedicínska chémia, modul chémia)
Magisterské Prezenčné Slovenský
aplikovaná informatika
Bakalárske
Magisterské
Slovenský
biotechnológie
Bakalárske
Magisterské
Doktorandské
Prezenčné Slovenský
chémia (modul biomedicínska chémia, modul chémia)
Bakalárske Prezenčné Slovenský
inžinierstvo životného prostredia (Ing.)
Iné Prezenčné Slovenský
molekulárna biológia
Doktorandské Prezenčné Slovenský
ochrana a obnova životného prostredia
Bakalárske Prezenčné Slovenský